MİTOLOJİ’DE KARGA KAVRAMI

Mitoloji ve kutsal inançlarda sıklıkla karşımıza çıkan kargalar genellikle pek sevilmeyen ve insanlara ürkütücü gelen varlıklardır. Şamanların ayinleri sırasında totem hayvanı olarak kullandıkları bu kuşlar gizemli ve oldukça akıllıdır.

Tüm dünya mitolojilerinde yer alan kargalar siyah tüyleri, ürkütücü sesleri, pratik zekaları ve parlak cisimlere olan merakları ile yıllar boyunca insanlar tarafından oldukça ilgi çekici bulunmuşlardır.

Kargalar; ölümün, hastalıkların, savaşların ve kaderin sembolü olarak görülmüşlerdir. Bu nedenledir ki çeşitli kaynaklarda bahsedilen kehanetlerde çoğunlukla bu kuş kullanılmaktadır. Ayrıca geçmişte cadı olarak görülen kişilerin kargalara dönüşebildiği varsayılmaktadır.

Yunan mitolojisine göre karga başlangıçta beyaz bir kuştur. Athena’nın en sevdiği üstelik Bakire Athena’nın, Erichton isimli bir oğlu olmuş . Hikayeyi merak edenler için kısaca;, Hephaestos Tanrıça Athena ile birlikte olmak ister . Birgün Athena’yı yakalar ve birleşemeden tohumlarını Athena’nın bacağına bırakır. Athena tiksinerek bir bez parçasıyla bunları siler ve toprağa atar . Bu tohumlardan Erichton doğar ve Athena Erichton’ u Atina Kralı Cecrops’un üç kızına emanet eder . İşte karganın trajik hikayesi bu şekilde başlamıştır (Karga ve Mitoloji. 05 Ekim 2016 tarihinde http://universumcorpusnostrum.blogspot.com.tr sayfasından erişilmiştir).

Türk inanç sisteminde ise çeşitli kuşlara farklı anlamlar yüklenmiştir. Karga’da bu kuşlardan birisidir. Göktürkler ’de karga kutsal bir kuş olarak kabul edilmektedir. Karga , güzelliğin işareti değil, sonsuzluğun, tokluğun, derin düşünceliliğin sembolü haline gelmiştir. Kazaklar bir kişiye darıldıklarında bir birine “bizim de elimize karga seslenir” yani bizi de Tanrı bağışlar veya elimize kut gelir diye, içlerinden sitem etmişlerdir (Bogenbayev, Calmırza, 2014, s: 70).

Kargalar günümüzde fiziksel ve davranışsal özelliklerinden dolayı özellikle korku ve gerilim türü film ve kitaplarda yer almaktadır. Öte yandan gelişmiş pratik zekası ve gizemli tavırları ile hayvanlar alemi içerisinde özel bir yere sahip olmaya devam edeceği de açıktır.

Henry Ward Beecer'in dediğine göre;
"Eğer insanoğlunun kanatları ve simsiyah tüyleri olsaydı, çok azı karga olabilecek kadar zeki   olabilirdi"

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/461/mitolojide-karga-kavrami.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar