KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!

Eklenme Tarihi: 06.10.2016 12:31:55 - Güncellenme Tarihi: 09.04.2020 01:01:24

ABD öncülüğündeki şer ittifakının yanlışı da aşan felaket politikalarının hülasası kesinlikle Ortadoğu?da barış ve güvenliğin sağlanmasını istemedikleridir. Daha da vahim olanı kendilerince tespit ettikleri sorun alanları üzerinde kışkırtıcı, çatışmacı politikalar üretiyorlar. Bilinçli bir kaos yaratılıyor. Yıkımlara, ölümlere, halkların birbirinden nefretine ne ölçüde sebep olurlarsa kendilerini o ölçüde başarılı sayacaklardır. Bundan emin olun. 

Bütün bu olanlara hadi ?Kâfir kâfirliğini, zalim zalimliğini yapacaktır? deyip geçelim. Geçelim de yaşanan bunca acının ıstırabını yüreklerinin derinliklerinde duyması gereken sorumlu insanlar, siyasi liderler, yöneticiler, aydınlar, kanaat önderleri niçin aklı başında hareket etmezler? İşte şimdilik ümit vaat etmeyen bu durum bizleri derinden üzmektedir. Öldüğümüze mi yanalım? Bizi kendimizle vurduklarına mı yanalım. Bizi bizle vuruyorlar. İnsanlarımız kendi insanına düşmanın kılıcını sallayacak kadar cesur bir aymazlık içinde nasıl olabilir? Fazla düşünmeyin. Akıl alır gibi değil ama insan cahil, geri zekâlı, satılmış olunca olur. Üstelik kendi coğrafyasının insanını bir ibadet aşkıyla şehit eder. Aman Allah?ım nasıl bir akıl ve benlik tutulmasıdır bu? Bizde PKK?nın ve 15 Temmuz Paralel Devlet darbecilerinin ruh durumları bundan farklı mıydı?

Bugün bölgemizde İslâm varlığını bütünüyle yok etmeyi amaçlayan çok kanlı, çok öldürücü saldırı planları üstelik bölgenin unsurları devreye sokularak yürütülmektedir. Türkiye olanca gücü ile bu şeytansı amaç ve kurguları boşa çıkarmaya, dahası püskürtmeye çalışıyor. İyice karıştırılan Suriye?den sonra şimdi Musul üzerinden Irak korkunç savaş ve çatışmaların alanına dönüştürülmek istenmektedir. Kâfirin sözüne güvenilemeyeceğini anlayamayanlar, onların talimatıyla Müslüman kardeşlerine saldırı hazırlığı içine girmişlerdir. Irak?ın ufuksuz, politikasız siyasi aktörleri ABD öncülüğündeki Siyonist kurguya çanak tutmaktadır. Hangi yalan vaat ve ödüllerle kandırıldılar yani memleketlerini sattılarsa, DAEŞ üzerinden Türkiye?ye, Türkmenlere, Peşmerge güçlerine, Sünnilere karşı bir tuzak hazırlanmaktadır. 

Yalanlarla buraya kadar geledirler. Bakalım benzer yalanlarla nereye kadar gidecekler? Hemen söyleyelim ki, PKK?ya indirdiği ağır darbeler, 15Temmuz darbe ve işgal girişimini püskürtüp faillerini hızla cezalandırması, Suriye?de PYD?yi ve DAEŞ?i Fırat?ın batısında çökertmesi, göçmenlere koşulsuz kucak açması, Barzani ile yakın ilişkisi ve daha da önemlisi öteden beri sürdürdüğü açık, insani ve birleştirici politikalar, Türkiye?yi alacağı pozisyonda rahatlatmış, çok güçlü konuma getirmiştir. İçeride yaptığı temizlik ve ayıklamadan sonra eli rahatlayan Türkiye, hemen aktif, çevik ve hızlı bir harekâtla bölgeye müdahale ederek bütün dünyaya çok net bir kararlılık mesajı vermiştir. Hangi devlet, hangi ad ve güç adına orada bulunursa bulunsun, Türkiye?nin var olması ve müdahalesinden daha haklı ve geçerli bir sebebe sahip olamaz, dayanamaz. 

Tarihi, kültürel, doğal bağlantılarımızdan dolayı biz hem Suriye?de hem de Irak?ta olduk, olacağız, olmaya devam edeceğiz. Türkiye sahaya inmiştir. Bölgeyi bölmeye, parçalamaya, birbirine düşman etmeye dönük şeytani planlar bozulana kadar devam edecektir. Çünkü doğrudan Müslüman ve İslâm varlığına saldırıyorlar. Biz bu Haçlı Siyonist saldırılarına seyirci kalamayız. Gün dönmüş, devir değişmiştir. Dengelerin ve denklemlerin yeniden kurulduğu günler yaşıyoruz. Tarihi sorumlulukla olanlara seyirci kalamayız. Sadece önlemeyecek, oyunu bozacak ve hakim olacağız. Ne olursa olsun bunu yapacağız. Bu sadece Türkiye?nin değil aynı zamanda Mekke?nin, Kâbe?nin, Kudüs?ün ileri savunması içindir. Bu İslâm sancağını yüzyıllarca canı ve kanı pahasına dalgalandırmış bir milletin yüzyıllık, binyıllık bir sınanmadan onurluca, Müslümancı çıkma savaşıdır. Teslim almak istiyorlar. Teslim olmayacak, teslim etmeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Gelişmeleri hâlâ dış siyasetin sıcak konjonktürel durumları olarak görenler de yüzyıllık güzellik uykularından artık uyansınlar. Onları uyarın. Dün Bosna direnişi onları uyarmadıysa, Afganistan?ın Irak?ın, Filistin?in işgali onları uyandırmadıysa, Mısır?da seçilmiş Mursi iktidarına yapılmış emperyalist darbe, PKK?nın on yıllarca süren ve kazdıkları hendeklere gömülen kanlı planları, Gezi olayları, 15 Temmuz kalkışması onları uyarmadıysa, tutun, sarsın onları ve uyandırın. ?Bizi yok etmek istiyorlar, uyanın?  

Uyanmalı ve bütün hatlarımızla bölgede var olmalıyız. Başta istihbaratımızla, silahlı güçlerimizin en vurucu birimleriyle, soft power dedikleri yumuşak güç ve kamu diplomasimizle, sivil toplum örgütlerimizle, yardım kuruluşlarımızla, diplomatlarımızla, her şeyimizle, tüm hatlarımızla, tüm gücümüzle bölgede var olmalıyız. Hedef DAEŞ?tir evet ama asıl hedef bu kirli, şerli örgütü kurup üzerimize salan ABD?dir. Ok yaydan çıkmıştır. Açık açık ABD bize düşmanlık yapmıştır, yapmaktadır. ABD bütün bir Müslüman ümmete düşmanlık yapmaktadır. Onların bizi öldürmek, servetlerimizi talan etmek, vatanımızı işgal etmekten başka amaçları yoktur. Onlar ne stratejik ortak, ne de dosttur. Bütün halklar, Iraklılar, İranlılar, Suriyeliler, Suudi Arabistanlılar, Katarlılar, herkes herkes bunu böyle bilmelidir. ABD yalancıdır. Yalan, siyasi söyleminin baş enstrümanıdır. Yalanla sızmakta, yalanla oyalamakta, yalanla düşmanlık, fitne, nifak tohumları ekmektedir. Sözümbize stratejik dostunu bırakıp stratejik terör örgütleri ile ittifak kurmaktadır. Sözde NATO üyesiyiz ama bir NATO üyesi olan Türkiye ile hasmane ilişkiler kurmaktadır.  NATO üyesi olmayan Irak yönetimi ve Rusya ile üstelik Türkiye?ye karşı tutum almaktadır. Bu gâvurların maskesi düşmüştür. Kendi ilkelerine, sözlerine bile sadık bağlı kalmayacak kadar silik şahsiyetli, namussuz adamlardır. Sözlerine sahip çıkmadıkları, sözlerinin arkasında durmadıkları için namussuz adamlardır. Ayrıca zalimdirler. Evet ABD fitnenin, fesadın, zulümlerin başıdır. Bu hakikatin herkes tarafından özellikle Irak ve İran yönetimi tarafından görülmesi, görülmesi yetmez gereken tavrın alınması icap eder. Bunun için çok derin, çok ince bir bakışa da gerek yoktur. Her şey ortadadır. 

Musul?a operasyon hazırlığı aşamasında bile birçok gerçek ortaya çıkmıştır. Aslında Musul?un DAEŞ?e nasıl altın tepsi içinde sunulduğu bilinmektedir. Musul DAEŞ?e verilirken geride hangi gizli, karanlık ittifaklar kurulmuştur? Irak ve İran yönetimine, yönetimde etkin kişilere neler söylenmiş, nasıl ikna edilmişlerdir? O gün o çok kahraman Irak askerleri bir kurgu icabı dün nasıl ABD askerleri önünden kaçıp gittilerse DAEŞ çapulcularının da önünden kaçıp gittiler. Şimdi de kalkmış ocaklarına incir diken ABD?nin sözüne uyarak güya DAEŞ?e savaş açacaklar. Yetmezmiş gibi Türkiye?ye efeleniyorlar! Siz mi, o kahraman askerlerinizle mi DAEŞ?le veya Türkiye ile savaşacaksınız? 

Bakın buradan bir şey söylüyorum. Yapılmak istenen Musul üzerinden Irak?ı korkunç bir cehennemin içine atmaktır. Musul?da DAEŞ?in ABD ve CIA beslemesi işbirlikçileri çoktan ayrıldı veya ayrılıyorlar. Nasıl mı? Elbette ABD?nin sağladığı imkânlarla. Kaldı ki geriye bölgenin aldanmış, aldatılmış kimi çocukları kaldıysa onların artık işe yaramayan, yaramayacak olan bir kısmı feci şekilde öldürülecekler. Onlara çok arzuladıkları cihad ve şehadet adına korkunç ölümler armağan edilecektir. İnsan üzülüyor. Bu arada ortada fol yok yumurta yokken ABD?nin yine Irak?ta Musul yakınlarında ve DAEŞ?e sınır kimi Sünni aşiretleri yanlışlıkla bombalaması da ne kadar ilginç değil mi? ABD ne hikmetse doğrulukla hiç DAEŞ?i bombalamadı ama yanlışlıkla hep Sünnileri bombaladı. Bir de aklımızla alay ediyorlar, görüyor musunuz? Yapılan aslında DAEŞ?e zorluk çıkaracak aşiretlerin burnunu sürtme operasyonudur. Ayrıca Türkiye?nin DAEŞ?e yapılacak Musul?u Kurtarma Hareketi içinde yer almasını istememenin mantığı nedir? Türkiye?nin asıl amacınızı gizlediğiniz oyununuzu bozacağından mı korkuyorsunuz? Türkiye sizin maskenizi mi düşürdü, düşürecek? Gizli, kirli, hain ittifakınız mı açığa çıkacak? Türkiye?nin Suriye?de olduğu gibi DAEŞ?i süpüreceğinden mi endişe ediyorsunuz? Yoksa mezhep çatışmalarına izin vermeyeceğinden mi? Türk ve Kürt kardeşlerimizi koruyacağından mı çekiniyorsunuz? PKK?ya hayat hakkı tanımayacağından mı eminsiniz? Çekinin, endişe edin, üzülün, emin olun, korkun. Bütün korkularınızı başınıza krallık tacı olarak geçireceğiz. İçinizi bile kemiren korkularınızın imparatorluğunda korkularınızın tadına varın. Ölün korkunuzla!

Bu süreçte en akıllı tutumu Barzani aldı. Başından beri Barzani Türk güçlerinin koruması altında zaten. Hem silahlı hem istihbarat güçlerimizle ona destek veriyoruz. Veriyoruz, çünkü Barzani?yi Türkiye?ye karşı kullanamayanlar onu darbeyle devirme planları yaptılar. Ama Türkiye?ye rağmen başarılı olamadılar. Ayrıca Barzani en derinlikli en akıllı, en adaletli, en uzun vadeli politika izleyenin Türkiye olduğunu biliyor, görüyor. Türkiye?ye sırt dönmenin korkunç sonuçlarını kestiriyor. Ama ABD?ye uşak olmakla bir netice elde edeceklerini sanan Irak ve İran yönetimleri de bir bilseler. Değil mi?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/455/korkularinizi-basiniza-tac-diye-gecirecegiz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.10.2019 Çağın Soylu Devrimcisini Kutlu Yolculuğuna Uğurladık
30.09.2019 Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz
10.09.2019 Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız
20.08.2019 Çöpe Dökülen Domateslerden Suriye'ye Kayyum İlişkisi
08.08.2019 Türkiye Oyunu Bozuyor, Bozacak
09.07.2019 İçeride Kaybetmek, Dışarıda Kazanmak
21.06.2019 Trajik ve Komik
19.06.2019 Mursî?nin ölümü Mısır?ı yeniden diriltecektir
02.06.2019 Oruçla Tazelenip Tahkim Olan Direniş Hattımız
17.05.2019 İstanbul Seçimi Üzerinden Büyük Kuşatmayı Görmek
06.05.2019 Ramazan ve Siyasi Telaş
22.03.2019 Zamanı eritmek, zamanla erimek
30.01.2019 ABD?nin şuursuz, ölçüsüz, ilkesiz siyaseti
09.01.2019 Fesatlığa fırsat verilmemelidir
22.12.2018 Geri dönmeyi düşünmüyoruz isterseniz çekilmeyin
10.12.2018 Çayırova?nın genç çiçekleri
06.12.2018 Saltanatları çatırdadığı zaman
22.11.2018 Yeniden canlanan, yeniden canlandıracak olan, bizim medeniyetimizdir
16.11.2018 Şah damarlarını yakaladık gerisini kendileri bilir?
08.11.2018 Ucuz manevralarla çıkış bulamayacaklardır
01.11.2018 Biz zor dönemleri atlatıyoruz, onlar kolay zamanları geride bırakıyor
23.10.2018 Kültürümüzün temellerini onaran namuslu aydın
18.10.2018 Akıllı oldukları için bütün silahları geri tepiyor
13.10.2018 Vuracağımız ölümcül darbenin gerekçelerini hazırlıyorlar
05.10.2018 ABD?nin korumasında izzet arayanlar
28.09.2018 Bir çöküşün ve bir yükselişin başlangıcı
27.09.2018 Vicdanı kanayan insanlığın sesi olmak
26.09.2018 Bizi öldürerek hayatlarını kazananlara en ölümcül hayatlar armağan edilecektir
20.09.2018 İdlib bütün Suriye'ye barış aşısı olmalıdır
14.09.2018 Suriye sıkıntısının son bulmasını umuyorum
07.09.2018 Küresel emperyalizmin hışmına karşı küresel direniş
06.09.2018 Eğitim-Bir Sen?in ?Küreselleşme, eğitim ve sendikalar sempozyumu?
30.08.2018 Sabır ve tahammülün son sınırındaki sessizlik
15.08.2018 ABD?nin ölümlerden ölüm beğeneceği günler yaklaşıyor
09.08.2018 Tarihin dönemini bitirdiği yapıyı kimse ayağa kaldıramaz
02.08.2018 Güven vermeyen CHP?nin gizli karar merkezleri
26.07.2018 Ölü bizim, Allah rahmet etsin
17.07.2018 15 Temmuz Anadolu İslâm Hareketidir
12.07.2018 Yeni Türkiye
05.07.2018 Yalandan da olsa doğru olamazlar, olamıyorlar
27.06.2018 Yüzyılın seçimi
21.06.2018 Zaferi kader yapan yürüyüşümüz
12.06.2018 Seçim sonrası hesaplaşmalar
06.06.2018 Oradan ve buradan görülenler
31.05.2018 Her şeyi düzelteceklermiş!
22.05.2018 Seçim için ters işlem stratejileri
16.05.2018 Kudüs göklerin şehridir, yeryüzü güçleri işgal edemez
10.05.2018 Ben de adayım desteğinizi bekliyorum
02.05.2018 Adaylarını seçimden sonra da açıklayabilirler
26.04.2018 Seviyeyi alçalmanın sahipleri kaybediyor
20.04.2018 Baskın seçimin dış sebepleri
10.04.2018 Zalimler niçin vicdanlı davranmıyor?!
05.04.2018 Asil korkusuzluğumuz karşısında içleri paramparça
30.03.2018 Yalancının kurtaracağı onuru kaldıysa
21.03.2018 ABD'yi Kaygılandırmaya devam edeceğiz
15.03.2018 ABD'de darbe, ABD'ye darbe
07.03.2018 Suriye'de Siyonizmin Oyununu Bozmak
01.03.2018 28 Şubat'çı zorbalar hak ettikleri cezayı almalıdır
22.02.2018 Suriye de tarihe yardım etmelidir
15.02.2018 Biz geliyoruz, geleceğiz. Canını seviyorsan çekil!
07.02.2018 Türkiye'nin gazabını azaltmak için
31.01.2018 Yerli Akıl ve Milli Heyecanla Savaşıyoruz
23.01.2018 İhaneti darmadağın eden kusursuz fırtına
19.01.2018 MERHAMET GAZAP OLUP YAĞACAK ÜSTLERİNE
10.01.2018 ZELİL YALNIZLIKLARI TRAJİK KADERLERİDİR
04.01.2018 DEĞERSİZLEŞTİKÇE ŞIMARAN AZGINLIK
28.12.2017 ASLA UZAKLAŞAMAYACAĞIM YAKINLIKLA BURADAYIM
05.07.2017 TAMAM YOLLARA DÜŞÜN AMA YAKAMIZDAN DA DÜŞÜN
20.06.2017 HEDEFİ SAPAN VE HEDEF SAPTIRAN YÜRÜYÜŞ
16.06.2017 ARTIK NE YAPARSA MİLLET HOŞ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
13.06.2017 KORKTUKLARI KARDEŞLİĞİMİZDİR
09.06.2017 İMAN ve İYİLİK STRATEJİSİ
07.06.2017 KATAR KATAR SIKINTI ve ÖKÜZLÜKLER!
31.05.2017 ORTADOĞU?YU KANA BULAYANLARDAN ADALET BEKLEYEMEYİZ
20.04.2017 İŞTE ŞİMDİ 2. CUMHURİYET
18.04.2017 REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR
13.04.2017 YAPILAN TAM BİR TALANDI; GERİSİ YALANDI!
07.04.2017 HUKUK ve AHLÂK KURALI KALMAYINCA
30.03.2017 AMANSIZ VE İMANSIZ KARANLIK AĞARIRKEN
20.03.2017 BİR KADERİN SON TALİHSİZLERİYİZ
15.03.2017 MİLLET ORU OLUP KOMUTANIYLA BÜTÜNLEŞECEKTİR
02.03.2017 TAM KARŞILARINDA DURACAĞIZ
28.02.2017 ÜLKEMİZİ DARBECİ EMELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ
26.02.2017 BEN ?HAYIR? DİYECEĞİM
09.02.2017 ZORLU SINANMALARDAN GEÇEREK
25.01.2017 YALANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN
17.01.2017 BAKMIŞSINIZ BİRDEN AMERİKAN BAHARI!
14.01.2017 İSTEMESELER DE VAR OLACAĞIZ
04.01.2017 YALANLARI, TUZAKLARI ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYEMEYECEKTİR
29.12.2016 İHANETİN GELECEĞİ OLMAYACAK
27.12.2016 İHANET KURGULADIĞINIZ YERLER MEZARINIZ OLACAK
21.12.2016 KARLOV?A SUİKASTIN BOZAMAYACAĞI ÜÇLÜ ZİRVE VE GÜÇLÜ İRADE
19.12.2016 FESADIN ASIL ODAĞI SİYONİZMDİR
17.12.2016 STRATEJİMİZİ BASİRET VE FERASETLE BELİRLEMELİYİZ
16.12.2016 YARINLARDA GELECEK OLAN
13.12.2016 DAYANMANIN ZOR ARALIK?LARI
12.12.2016 TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
09.12.2016 DOLARLA SATILMAYAN DOLARIN SATIN ALAMAYACAĞI
05.12.2016 BUNLAR HEP GÜZEL ŞEYLER
01.12.2016 VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ, HEPSİ BU!..
29.11.2016 ÇIKIŞSIZLIĞIN MECBUR BIRAKTIĞI
09.11.2016 KİM KAZANDIYSA BİZ HEP KAYBETTİK
03.11.2016 YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ
28.10.2016 DOST APTAL, DÜŞMAN ONURSUZ OLUNCA
26.10.2016 İNSANLIK EN TEMEL STRATEJİMİZDİR
17.10.2016 MUSUL?U AMERİKA?DAN KURTARMAK
15.10.2016 SONUNDA DOSDOĞRU TUTUMLAR KAZANACAKTIR
14.10.2016 SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA
12.10.2016 YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR
11.10.2016 BARBARLIĞIN KORKUNÇ ÖNCÜSÜ ABD
07.10.2016 MÜSLÜMANA KARŞI GÂVURLA İŞBİRLİĞİ
06.10.2016 KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!
03.10.2016 DAYANMANIN SON SINIRINDA İNFİLAK
26.09.2016 BİR CEHENNEM SİZİ SARMADAN
20.09.2016 İMAN VE CESARET KAZANACAKTIR
07.09.2016 DÜNYA VİCDANININ ÖZGÜR SESİ OLMAKLA GÜÇLÜYÜZ
05.09.2016 KENDİ COĞRAFYAMIZA ve TARİHİMİZE DÖNERKEN
27.08.2016 ÖLÜMÜNE VE AŞK DOLU KARARLILIĞIMIZ
26.08.2016 ONLARA HEZİMETLER, BOZGUNLAR ARMAĞAN EDECEĞİZ
25.08.2016 ASIL İHANETİ YENEREK GÜÇ KAZANDIK
24.08.2016 BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ VURUŞMA BİZİ İYİLEŞTİRİR
23.08.2016 KİMLER GÖĞÜSLERİNDE KOR ATEŞTEN YÜREK TAŞIYORMUŞ ANLADINIZ MI?
18.08.2016 MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÜRÜLMEK NE KÖTÜ BİR CEZADIR
15.08.2016 KURGULAR ÇARPIŞIYOR
12.08.2016 ATEŞİN, YANMANIN TADINA ONLAR DA VARACAK
11.08.2016 ERDOĞAN BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASIDIR
10.08.2016 GERÇEKLERİNİ YALANLAR, DOSTLUKLARINI DÜŞMANLIKLAR ÜZERİNE KURDULAR
09.08.2016 BİZE YEPYENİ GÜNDÜZLER ARMAĞAN EDİLİYOR
08.08.2016 YENİKAPI YENİ TÜRKİYE?YE AÇILDI
06.08.2016 CESUR BİR CANLILIĞA UYANMAK
03.08.2016 YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
02.08.2016 DÜŞMANIN ŞAH DAMARI KESİLECEKTİR
01.08.2016 KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR
30.07.2016 UFUKLARI MENZİL EDİNEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ
28.07.2016 DARBE VURACAKLARDI, BEYİNLERİ EZİLDİ
27.07.2016 BİZİ ÖLDÜRME HESABI YAPANLAR! SÖYLEYİN SİZE NE YAPALIM?
26.07.2016 ALANLAR, TÜRKİYE?NİN TAHKİM EDİLMİŞ DİRENİŞ HATLARIDIR
25.07.2016 HÜR GENERALLER HAREKETİ
24.07.2016 KÖTÜCÜL NİYETLERİNİZİ İYİLİK DUYGULARIMIZLA BÜYÜTTÜNÜZ
18.07.2016 ALÇAK UÇUŞLA DARBE
11.07.2016 ÇARPIKLIĞIN ANLAŞILMASI İMKÂNSIZ DÜZENİYLE ÇATIŞMAK
10.07.2016 YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ
04.07.2016 ÜZÜNÇLERİMİZ SEVİNÇLERİMİZE ORTAK
02.07.2016 YANLIŞ DÜŞÜNCELERE, DOĞRU YAKLAŞIM
27.06.2016 BİZİ VAR VE VARLIKLI, NURLU VE ONURLU, MUTLU VE UMUTLU KILACAK OLAN
25.06.2016 TARİHİN HANGİ KARANLIK UÇURUMUNDA OLACAKLAR?
20.06.2016 KENDİ SIRRIMIZIN SINIRLARINDA
18.06.2016 İMKÂNSIZI ZORLAYAN KARARLILIKLA
13.06.2016 İNKÂRIN EVRENSEL İLGİSİZLİĞİYLE YAŞAMAK!
11.06.2016 TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI
05.06.2016 Başlamamızın İlki