AUGUST RODİN VE DÜŞÜNEN ADAM HEYKELİ

Düşünen adam heykeline pek çoğumuz aşinayızdır. Ünlü heykeltıraş Rodin tarafından yapılan bu heykel Paris’te sanatçının kendi adını taşıyan müzede sergilenmektedir.  Eserin bir kopyası  ise ülkemizde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin bahçesinde bulunmaktadır.

Rodin ,modern  heykel sanatında önemli bir yere sahiptir. Sanatçı dönemin sanat hareketlerinin etkisinde kalmadan kendine özgü bir tarz belirlemiştir. Öte yandan bazı çalışmalarında, klasik dönem heykellerinden etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz

Üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen sanatçının eserleri hala tartışılmaya devam etmektedir. Sanatçı ,zaman zaman klasik heykel sanatının etkisinde kalmış olsa bile yapıtlarında modern bir anlayışa sahiptir.

Başlıca eserleri ise; Cehennem Kapısı,  Kale Burjuvaları, Bronz Çağı, Vaftizci Yahya, Yürüyen Adam ve Öpüştür. Fakat en bilinen eseri ; Düşünen Adam’dır.

Düşünen Adam Heykeli, 1880 yılında alçıdan ,1904 tarihinde bronzdan yapılmıştır. Heykel, atletik çıplak duruşu ile Antik Yunan düşüncesine bir gönderme yaptığı gibi ,düşünme şekliyle de düalist anlamda hem Orta Çağ şairi Dante ve dünyevi sorunların sorumluluğunu üzerine alan modern insanı temsil etmektedir. Bu haliyle yaşanmış bir geçmiş ve belirsiz bir geleceğin arasında sıkışıp kalan Düşünen Adam , adı üstünde güçlü, kuvvetli ve yetişkin bir erkek figürüdür (Yılmaz, O. 2014, s:53).

Dünyanın birçok ülkesinde heykelin çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Japonya, Avusturalya, Vatikan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu ülkelerden bazılarıdır. Heykel çoğunlukla sanat müzelerinde veya üniversitelerde yer almaktadır.

Ülkemizde ise tüm dünyadan farklı olarak bir akıl hastanesinin bahçesindedir. 1950’li yıllarda ödenek olmadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kalan , heykele yatkınlığı ile bilinen bir hasta tarafından yapılmıştır.

Bugün düşünen adam heykeli tüm dünyada özgür düşüncenin bir simgesi haline gelmiştir

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/418/august-rodin-ve-dusunen-adam-heykeli.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar