PİCASSO VE KÜBİZM

Kübizm ; 1.Dünya Savaşından önce Paris’te  ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Özellikle Picasso’nun resimleri ile tanıdığımız kübizm akımının temel özelliği; adeta resmin etrafında dolaşıyormuş hissi bırakmasıdır.

Bir başka ifade ile kübistler; yaptıkları resimleri birkaç bakış açısı ile tuvale yansıtmışlardır. Kübizmin yorumlanması, büyük ölçüde Modernizm anlayışına bağlıdır ve günümüze değin 20.Yüzyıl sanatında büyük önem taşır. Bununla birlikte bu ilişkiyi savunan çok az görüş vardır. Bunlardan biri kübizm eski geleneği kesinlikle kırdığı ve yirminci yüzyıl sanatında bir köşe taşı olduğudur (Türkmenoğlu, D. 2004, s: 1).
Diğer bir yaklaşım ise; Kübizm ’in dış dünya ile ilişkisidir. Zihinsel süreci farklı bir algı ile ortaya koyan bu sanat akımı aynı zamanda görsel sanatlarda modernizmin ilk örneklerindendir. 
Kübizm akımı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan Pablo Ruiz Picasso ise , şüphesiz dönemin en önemli sanatçılarındandır. Bugün çoğu eserine aşina olduğumuz Picasso’nun çoğu eseri doğaçlamadır. 
Picasso resme başlarken ne yapacağına hiçbir zaman önceden karar vermemiştir, bu nedenle de her zaman kendisini resmin doğal akışına bırakmayı benimsemiştir.. Yine de doğaçlama içermesine rağmen Picasso’nun kendi tecrübesi içinde fark ettiği öyle bir şey vardır ki bizim resimsel eylemi de yeni bir bakış açısından görmemizi sağlamaktadır (Haşlakoğlu, O. 2015, s: 110).
Öte yandan Picasso’nun çoğunlukla 3-4 saat boyunca ara vermeden resim yaptığı bilinmektedir. Sanatçı ; “Çalışırken bedenimi kapının dışında bırakırım, tıpkı Müslümanların camiye girmeden ayakkabılarını çıkartması gibi. Bu durumda, beden tamamen bitkisel hayatta sürdürür varlığını ve bu yüzden biz, ressamlar, genellikle çok uzun yaşarız.”  demiştir.
92 yaşına kadar yaşamış olan sanatçı, Guiness rekorlar kitabına göre 13.500 resim, 100.000 baskı, 34.00 kitap resmi, 300 heykel ve birçok seramik ve çizim üretmiştir.
Son nefesine kadar azimle üretmeye devam eden Picasso ;
“Bir sanatçının ne olduğunu sanıyorsunuz? … Yeryüzünde olup biten yürekler acısı, heyecanlı ya da zevkli şeylerin bilincinde olan ve kendini tamamen onların yansımasında şekillendiren bir politik varlıktır. Resim evleri dekore etmek için yapılmaz. O bir savaş aracıdır.”  Sözü ile sanatın ve sanatçının gücünü gözler önüne sermiştir.

Kaynakça
Haşlakoğlu, O. (2015). Pıcasso Ve Sanatsal Eylem: Kübizm’in Doğuşu. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi e.dergi. Sayı:4
Türkmenoğlu, D. (2004). Picasso, Kübizm Ve Yansıtıcılık. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. Sayı:6

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/401/picasso-ve-kubizm.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar