DEVLETE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER

Eklenme Tarihi: 08.09.2016 18:39:28 - Güncellenme Tarihi: 31.03.2020 19:14:39

     En şedit, en cebbar, en acımasız, en gözü kara bir kalkışmayla yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Allah bu Milletin yüzüne baktı ki muvaffak olamadılar. Çok canlar gitti, çok ocaklar söndü. Başta Parlamento binası olmak üzere birçok hasarla işin üstesinden gelindi.

    Önceki on yıllarda Türk solunda görünen direnç, bu defa biat kültürüne daha yakın olan muhafazakâr insanlarımızdaki bu demokratik şuur ile kendini göstermiştir. Farkındalık şuuru gereği olayı analiz ettiğimiz zaman aydınlanma ve hak arama kültürü de Türk solundan sağ muhafazakâr tarafa kaydığı görülüyor. Onun içindir ki ümit vardır.

    ?Ulul emre itaat? anlayışı gerek darbeciler tarafından gerekse karşı koyanlar nezdinde iflas etmiş durumdadır. Solun alternatifi yine sol iken terakki yet bakımından şimdi sağın alternatifi sağ olmuş oluyor. Bu bir başlangıçtır. Anti-demokratik yapılanmaların demokratik şuurlanma gereği bozulan oyunu bütün kamuoyu gördü. Bu tablo sağın tarihinde ilk defa görünmektedir. İnşallah hayra vesile olur.

    Kendini gizleyerek kadrolaşan bu hareketin nihai hedefinin böyle tezahür edeceği hiç mi hiç hesap edilemediği ve Türk kamuoyunun yanılması az daha kendi besleyip büyüttüğü, prim verdiği kadroların eliyle boynuna kement atılacaktı ki o hengâmede tez toparlanarak FETO patenti altında gelişen kalkışma hareketine geçit vermedi.  Uzmanlık alanı Teoloji olan böyle bir sadist kişinin emirlerini anlı şanlı Paşaların dâhil olduğu önemli bir kadronun canı pahasına hayata geçirmeye çalışmalarını izah etmek çok zordur.

    Naçizane fikrim odur ki;

    FETO patenti altında birlik sağlanarak yapılmak istenen darbe teşebbüsü şayet başarılı olsaydı, ikinci etapta bu sümüklü Hocanın adamları bu halkadan diskalifiye edilirdi. Sümüklü Hocanın adı bir marka olduğu için, iç ve dış çevreler ve diğer gayri memnunların ağırlık oluşturduğu bir komutanlar zinciri ile hedefe ulaşmak istemişlerdir. Tıpkı özel okullar denince bütün özel okullar içinde yüzde üçlük veya beşlik bir payı olan FETO markalı okullarla ilgili algı gibi.

    Komuta kademesinin belki de yüzde onunu geçmeyen paralel yapı mensupları başarılı olsalar dahi bir çırpıdan sırttan atılarak diğer gayri memnunların hâkimiyetiyle emperyalist menfaatler korunacaktı. Dolayısıyla emperyal iradenin üst akıl olduğu paralel yapı, olsa olsa piyonluk görevini şerefle yürütecekti. Bugün darbecilerin dayandığı membaa bellidir. Azınlık şuuru gözü karalığı ?Attın ama tutturamadın ey şanlı avcı? mantığıyla bu başarısızlık karşısında üzüntülerini dillendirme cesareti gösterenlere de ne yazık ki şahit oluyoruz.   Yok efendim bu bir tiyatro veya başkanlık sistemine geçişin zemini hazırlanmaktadır vs. gibi şizofrenik ruhların sahipleri kafaları bulandırmak istemektedirler.

   İşte akıl tutulması yaklaşım tarzı.

     Bütün kurum ve kuruluşlarıyla kendine gelen, savunma sanayisi önemli miktarda millileşen, gelir seviyesi yükselen, anlı şanlı daha zengin ülkelerin binlerce katı bir misafir ağırlayan, hemen yanı başındaki rahatsızlıklara kayıtsız kalmayarak oyun kurucu devlet olma gayretini hemen her alanda gösteren, TİKA yardımlarıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan diyar diyar ülkelere yönelerek o mazlum Milletlerin dertlerine derman olan, yeryüzünü parselleyen Devletlerin karizmasını çizen, yetişmiş insan unsurlarıyla bütün Dünyada belli sektörlerde iş yaparak sıcak paraları hazinesine akıtan, özellikle de Ortadoğu?da İslam ülkelerinin bahtı karalı insanlarına ve devletlerine umut olan bir Türkiye?nin içten çökertilmesi için 15 temmuz benzeri kalkışmaların olması bu yüce Milletin anlayabildiği şeydir artık. Onun için korkmalıdır onlar.

    Halkındaki demokratikleşme şuuru ve çoktan atılmış ölü toprağın bütün ümitleri yeşermiştir artık. Her şerden bir hayır vardır derler ya işte bu kalkışma çok hayırlara vesile olacaktır inşallah. Mazlum milletlerin duasını almak kolaymı.?  Ülkemiz insanı ve Devletimiz bir Armegodan?ın yaşandığı savaştan kaçarak çoluk çocuğuyla sığınmalarına müsaade ettiği  üç dört milyona yakın Suriyeli kardeşlerimizin duaları yüzü gözü hürmetine bu Millet bu beladan kurtulmuş olamaz mı?.

     Bu kadar organizeli, bu kadar yüksek ve etkili katılımla, son derece büyük cehennem silahlarıyla kesin netice alınır ümidiyle harekete geçenleri, cebinde tırnak bıçağı dahi olmayan halkın feraseti karşısında bertaraf olmalarını başka nasıl yorumlayabiliriz. Vatan savunmasında var oluş sebebi ölmek olan silahlı kadrolar kadar şehit veren bir sivil halkla karşılaşmak darbecilere hayal kırıklığı yaşatmış olmalı ki bir anda köpürdükleri kadar kalabildiler.

     Bunların darbe girişiminin mantığı nedir.?

     Aslında bu konu irdelenmelidir. Öyle ya Marksist bir yapılanma için darbe olabilir. Veya etnik bir grubun etnik bir mezhebin organizeli işleri bir darbe nedeni olabilir. Veya beceriksiz bir iktidardan Ülkeyi kurtarmak için darbe olabilir. Bütün bunlar ciddi mazeretlerdir. Ya bu kalkışmanın mantığı nedir. İşte düğüm noktası budur. Öyle ya bir grup rütbeli askerin ?Canım öyle istedi haydi darbe yapalım? mantığı ne kadar saçma ise iç sebeplerden ötürü böyle bir işe kalkışmak da o kadar saçmadır.

    Muhafazakâr kimliğe sahip yönetim kadrolarının hangi noktada noksanları olmuş olsun ki bu konu gerekçe gösterilerek aynı tabana dayandığı bilinen yeni kadroların ?bu hal? gerekçesi olsun. Yok böyle bir şey. O halde geriye tek bir şey kalıyor. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla kendine gelen, gücünün farkında olan, oyunun bir parçası değil oyun kurmayı kendine yakıştıran Osmanlı ruhunun inkişaf ettiğini gören emperyal Devletlerin bazıları bizzat işin içine girerek uykudan uyanmış olan ?Dev?e? diz çöktürerek sekte vurmak istemişlerdir. Bunun için de yıllardır kucağında beslediği onlara ?Uluslar arası çete? özelliği kazandırdığı bir yapıyı memleketimizin başına bela etmiştir.

    Bugün itibariyle başarısız olan bu çete liderinin akıbeti de yine bir şekilde onların elinde olacağa benzer. Çünkü onlar kaybetmeyi sevmezler. Belki bir daha denemek için bir müddet daha temasta olurlar ama nihai hedef, ya bir ilaçla veya bir kaza süsü verilerek ortadan kaldırırlar. Bu çete liderinin kendi yazdığı kitapta bahsettiği ?Gulam Ahmet?e sonu itibariyle benzemesi hazindir. Hint yogizmine karşı İslam?ı konuşturarak milyonlarca Müslüman nezdinde Gulam Ahmet adeta bayrak gibi sivrilerek sembol olmuştur. Şöhretinin zirvesindeyken aşırı enaniyet ve hırsa kapılmıştır. Manevi bir sigortası olmadığı için habis ruhların veya kâfir cinlerin saldırısına uğramış, perişan olmuştur. İtibarını malını, mülkünü kaybettiği gibi savunduğu milyonların kahır ekseri yatına büyük zararlar vermiştir. Şimdi tıpkı aynısı kendi başına gelmiştir. Daha hangi bela ve musibetlere gark olacaktır görürüz inşallah. 

    Bu ihtilal provasında görülmüştür ki Devletin de içinde ciddi zafiyetler var. Askeri bürokrat hareketliliği bildiği halde karşı tedbir almaya yetersiz kalmıştır. İstihbarat teşkilatının pişkinliği, kuvvet komutanlarının tedbirsizliği veya tarafsızlık adına o gün için değişik organizasyonlarda bulunmaları, emir komuta zincirinin ortadan kalktığı görüldüğü halde basiretsizlikler, dahası konforlarına zarar getirmeme gibi süfli tedbirler içinde oldukları görülüyor.

     Sakın ola bu iş böyle olur zaten denmeye?

    Bir PKK baskınında şehit düşen Mehmetçiklerin cesetlerini ?Sizin beceriksizliğiniz yüzünden terfi alamayacağım.? diyerek tekmeleyen istisna da olsa komutanların varlığı hazmedilir bir şey değildir. Bu olayda görüldü ki cumhurbaşkanı ile polis arasında cesaret ve liyakat açısından olması gereken kişi ve kuruluşlar ortada yok. Halkın temsilcileri, iktidar vekilleri başta olmak üzere direnen, direnç gösteren insanların yanında yoklar. Ne bir şehitleri ne de gazileri var. Önce kendilerini korumak için enerji sarf etmektedirler. Oysa Cumhurun başı abdestini alarak halkını korumak için kendisinin ve ailesinin güvenliğini tehlikeye atmıştır.

     Bu da gösteriyor ki, eğer Devletin yeniden yapılanmasın söz konusu ise mutlaka liyakatin yanında cesaretin yani delikanlılık kültürünün aranması lazımdır. Tavşan pisliği gibi ne kokan, ne bulaşan bürokratların sırf biat ediyorlar diye öne çıkmaları anlayışına son verilmelidir.  Cesur bürokratlar ülke geleceğinin teminatıdır. Partili olsun da korkak olsun, liyakatsiz olsun anlayışı bütün iktidarlarda olduğu gibi bu iktidarında yumuşak karnı olmuştur. Yeniden yapılanmada dikkat edilmesi gereken hususların başında bu konu gelmektedir. Yoksa biri PÖH dediği zaman bu cins insanlar zıpçık gibi açıkta kalır. Bereket ki, bu yüce Milletin içinde, ruhunda, tavrında, bürokraside noksanlığı hissedilen cesaret harman olmuş halde bulunmaktadır. Bu karakter demokrasimizi ve gelişmemizi, bu karakter Milletimizi kurtaran en önemli Saiklerimizden olmuştur.

     Bu anlamda söyleyeceğimiz son söz;

     Bütün cemaat ve benzeri yapılanmalardaki insan karakteri çok yumuşaktır.  Boşluğun Ülkücü karakterle telafisi yapılarak bu Devlet gemisinin daha emin ve daha güvenli bir şekilde bütün dünya limanlarına demir atmaları sağlanabilir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/388/devlete-diz-cokturemediler

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

08.06.2017 MANEVİ ALGILAR
30.05.2017 AHMET ER AĞABEY'İN ARDINDAN
24.05.2017 ATATÜRK YİNE GÜNDEMDE
16.05.2017 YAZARLARIN YAZILARININ KİTAPLAŞMASI HUSUSU
09.05.2017 ŞİMDİ DAHA RAHAT KONUŞABİLİRİZ
02.05.2017 KERKÜK-MUSUL ÜZERİNE
25.04.2017 BİLDİK ANALİZLERİN DIŞINDA
18.04.2017 REFERANDUM ÜZERİNE
11.04.2017 SAYIN BAHÇELİ'YE NAÇİZANE BİR ÖNERİ
04.04.2017 YAZMAKTAN USANDIM
27.03.2017 CEMİL MERİÇ ANISINA
20.03.2017 KOCAMAN ADLARI OLAN KÜÇÜK TOPLUM ÖRGÜTLERİ
14.03.2017 TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR-3
07.03.2017 TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR- 2
28.02.2017 TÜRK MİLLETİNE BORCUMUZ VAR-1 (SANAYİCİ, İŞADAMI İDRİS YAMANTÜRK)
22.02.2017 NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ TOPLANTI
16.02.2017 SAYIN BAHÇELİ NEDEN TABANANINA HÂKİM DEĞİL
09.02.2017 DEMİRBAŞ DEMİRLER, BETONLAŞMIŞ ALGILAR
03.02.2017 PARTİZANLIK VEYA ZOMBİLİK
27.01.2017 Mustafa Sağır ve Abdulkadir Masharipov benzerliği
20.01.2017 HAYATİ VASFİ TAŞYÜREK
13.01.2017 SOSYAL BİLİMLER
05.01.2017 HAS KUL-FAYTONCU MEHMET EFENDİ
30.12.2016 SÖYLEMEZSEM OLMAZ
24.12.2016 OPERASYONEL DEVLET
18.12.2016 MALATYA'NIN KADİRŞİNASLİĞİ
14.12.2016 EKRANDAKİ ÇELİŞKİLER
07.12.2016 ŞEHZADELER ŞEHRİNDE İKİ GÜN
29.11.2016 SİSTEM ARAYIŞLARI
22.11.2016 EKALLİYET REFLEKSİ VEYA CHP
15.11.2016 BAŞARI STATÜKODAN DEĞİL DEĞİŞİMDEDİR
08.11.2016 İNİŞLİ ÇIKIŞLI MHP SİYASETİ - 2
05.11.2016 İNİŞLİ ÇIKIŞLI MHP SİYASETİ - 1
30.10.2016 COĞRAFYANIN İNTİKAMI
23.10.2016 COĞRAFYANIN ZORLADIĞI YÜKÜMLÜLÜK
18.10.2016 HAYAL KIRIKLIĞI
11.10.2016 MİLLİYETÇİLİK DEYİNCE
04.10.2016 SARAYDAKİ ZİKİR
27.09.2016 ATLATILAN TEHLİKENİN TAHLİLi
08.09.2016 DEVLETE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER
08.09.2016 BUKAĞILARIN KIRILMASI VE BEDELİ