SANAT VE MEKAN

Sanat; tarihsel süreç içinde çevresel birçok faktörden etkilenmiştir. Başlangıçta kapalı mekanlar da sergilenen sanat eserleri zamanla daha özgür alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle Çağdaş Sanata kadar olan süreyi düşünürsek eserler genellikle kiliseler, saraylar, evler, müzeler ve galeriler de sergilenmektedir. Çağdaş Sanat ile birlikte ise ; değişen sanat anlayışı , sanat eserlerine ve sergilenme şekillerine yansımıştır.

Kübizm akımı ile birlikte hazır nesnelerin sanat yapıtlarına dahil olması ve ardından Duchamp’ın sergilediği pisuar ile kişiselleşme ve yer değişikliğine uğrayan nesneler yeni anlamlarla yüklü birer belirtece dönüşmüşlerdir (Gintz, 2010,s:61).

Duchamp’ın sanat tarihine yön veren bu yapıtı mekanla doğrudan ilişkilidir.  Sanatçı; geleneksel ifadenin ve malzemenin dışına çıkılması ile birlikte izleyici ile farklı bir ilişki kurmayı amaçlamıştır.

1950’li ve 1960’lı yıllarda birçok sanatçı ,sanat ve mekan kavramı üzerine çeşitli görüşlerde bulunmuştur. Sanat yapıtının nefes alabilmesi, çevre  ve diğer yapıtlar ile olan ilişkisi mekan kavramı ile doğrudan ilişkilidir.

Öte yandan günümüzde sergileme anlayışının büyük değişimler geçirdiğini söyleyebiliriz. Sanat artık doğanın içindedir. Yaratım süreci içerisinde daima doğanın mükemmelliğini yakalamaya çalışan sanatçılar için bu sınırları aşmak olarak nitelendirilebilir. Doğa artık ya sanat eserinin kendisi yada bir galeridir.

Modern teknoloji ile insanın doğaya bıraktığı zarar verici etkinin artması sonucu, Smithson’a göre sanatçılar için, sanat, sadece sanattan ibaret olmamalıdır. Sanat, insan duyarlılığını çevre lehine çevirmek adına kullanılabilir, kullanılamasa bile en azından çevre kirliliğinin engellenmesini sağlayabilirdi. Robert Smithson gibi Arazi sanatçıları, sanatın uygulama alanını genişletmenin yanı sıra, galeri, müze, sanat pazarına karşı çıkmış, çevre bilinci ve arkaik kültürlerin keşfi ile ilgilenmişlerdir (Germaner,1997,s:45).

Bugün sanat, doğa ile yakın bir ilişki içerisindedir. (Örn; Arazi Sanatı ) Sanat eserleri sınırlandırılmış alanlardan kurtulmuştur. Sanat artık yalnızca doğanın mükemmelliğini sorgulamakla kalmayıp, kendisine doğa içerisinde büyük bir yer edinebilmiştir.

Kaynakça

GİNTZ, C. (2010) .Başka Yerde&Başka Biçimde, Çev.M. Cedden, Dost Kitabevi, Ankara

GERMANER, S. (1997). 1960 Sonrası Sanat Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Kabalcı Yayınevi,  İstanbul

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/380/sanat-ve-mekan.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

ALİ İHSAN YILDIZ
09.09.2016 22:13
BU YAZI DENEMEDEN ÇOK DOKTORA TEZİNİN ÖNSÖZ'ÜNE BENZIYOR. DİĞER YAZILARINIZ DA DENEME SOHBET SÖYLEŞİ VEYA FIKRA TADINDAN UZAK. HALBUKİ BİZDE EN GÜZEL ESERLER DENEME ÜZERİNEDİR. MASANIZIN ÜZERİNDE EN AZ 10 ADET DENEME KİTABI OLDUĞUNU SANIYORUM. MUTFAKTA YASTIK ALTINDA OTURMA ODASINDA VE ARABANIZDA SAYFALARI KIVRILMIŞ DÖRT AYRI DENEME KİTABI ÇOCUKLARINIZDAN ÖNCE İLGİ BEKLİYOR, KOLAY GELSİN
ALİ İHSAN YILDIZ MONTAGNE DENEMELER
10.09.2016 13:29
EĞİTİM VE HALK Oğullarım olsaydı, benim gibi büyümelerini isterdim. Babamdan Allah razı olsun, beni daha beşikte iken bir köylünün evine yollamış, orada süt emmişim; uzun süre en yoksul, en gelişigüzel bir hayat içinde kalmışım. Çocuklarınızı kendiniz yedirmeyin; hele bu işi sakın karınıza bırakmayın. Bırakın, çocuklarınız halkın ve doğanın yasaları içinde büyüsün; aç kalmasını, güçlüğe göğüs germesini öğrensinler hayatın çetinliği onlar için gittikçe çoğalmasın, azalsın. Babamın beni böyle büyütmekte bir başka maksadı daha vardı; beni halka bağlamak, bizden yardım bekleyen insanların haline ortak etmek istiyordu; gözlerimin, bana sırtını çevirenlerden değil, kollarını açanlardan yana bakmasını daha doğru buluyordu. Bu düşünce ile beni düşkün insanlara bağlamak, borçlu bırakmak istedi. istediği oldu: Zayıf, zavallı insanlara kolayca bağlanabiliyorum. Bunu hem şerefli bir iş sayıyorum, hem de içimden öyle geliyor. Ülkemde kargaşalıklara neden olan bir partiye kızıyorum; hele bu parti başa geçip, her şeyi elde edince öfkem büsbütün artıyor çoğu kez bir partiye ezilmiş, gadir görmüş olduğu için bağlanmışımdır. (Kitap 3, bölüm 12)

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar