NAZAR İNANCI

Birçoğumuz günlük hayatta başımıza gelen olayları nazar ile ilişkilendiririz. Özellikle yakın çevremizde ki kişilerin kötü niyetli olduğunu düşündüğünüz zamanlarda kullandığımız bu kelime için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır.
Aslında nazar ; Arapça bir kelimedir. Türkçede ise beğenilen ve göze hoş gelen bir şeye karşı kıskançlıkla bakılması ve onu etkilemesi anlamında kullanılmaktadır. 

Arapçada “Nazra”, Fransızlarda “Mauvais Oeil” , Amerikalılarda ve İngilizlerde “ Evil Eye” , Yunanlılarda “Matisma”, İranlılarda “Bed Nezer” , Almanlarda “Böser Blick” ve Hintlilerde de “Sihi” olarak ifade edilmektedir (Hançerlioğlu, 1984, s:410).

Nazar kelimesi çoğu kaynakta kem göz anlamında kullanılmaktadır. Bir başka ifade ile kişinin bir başkasına karşı duyduğu olumsuz duyguların yansımasıdır. 

Tarihi çok eskilere dayanan bu inanışın tam olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığını bilinmemekle birlikte Babil ve Mısır gibi çok eski medeniyetlerde var olduğu düşünülmektedir. 

İslam da  ise; nazarın var olduğu ve inanılması gerektiği belirtilmiştir. Öte  yandan  nazara karşı Allaha sığınarak dua etmek gerektiği vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte halk arasında nazara karşı uygulanan birçok inanış vardır. Örneğin; bir çocuğa nazar değdiği düşünülüyorsa ya da nazar değmemesi için ; çocuğun kulak arkasına hafifçe kazan karası sürülmekte, nazarı değdiğine inanılan insanın ayağının altından toprak alınmakta, çocuğun üstüne atılmakta , ayrıca kişi ile çocuk aynı mekan da ise çocuk çimdiklenmektedir. Bir diğer inanış ise; nazarı değen kişinin bezle kapatılmış olan başının üzerinde içinde su olan kap tutulmakta ve bir kapta eritilen kurşun bu suyun içerisine dökülmektedir (Koşay, 1956, s:86). Halk arasında kurşun dökme olarak adlandırılan bu işlemin nazardan koruduğuna inanılmaktadır. 

Tüm bu anlatılanların yanı sıra nazar denildiğinde ilk akla gelen bir diğer inanış ise mavi boncuktur. Anadolu’da çok yaygın bir kullanımı olan mavi boncuk (nazar boncuğu) yakaya, bileğe, boyuna takılarak yada ev , iş yeri gibi mekanlarda kullanılmaktadır. Nazar boncuğu genellikle mavi renkte, göz şeklinde ve camdan üretilmektedir. Bunun nedeni ise; insanın dış dünyaya açılan gözünü temsil etmesidir. Ayrıca bu boncuk ,Anadolu da gök gözlü olarak adlandırılan kişilerin nazarının daha çok değdiği düşüncesinden dolayı mavi renkte üretilmektedir. Böylece negatif enerji bakan kişiye geri dönecektir.

Özetle; Anadolu da nazardan korunmada yöresel olarak çok farklı inanışlar bulunmaktadır. Olumsuz enerji veya kötü gözden korunma yöntemi olarak geliştirilen bu uygulamalar günümüzde hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Kaynakça
Hançerlioğlu, O. (1984). İslam İnançları Sözlüğü. Remzi Kitabevi. İstanbul
Koşay, H. Z. (1956). Nazarlıklar. Türk Etnografya Dergisi, 1. Maarif Basımevi. İstanbul

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/370/nazar-inanci.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ali ihsan yildiz
10.09.2016 12:37
Burda nazar ayetin yazabilirsiniz De da ki yanlış yazılmış bitişik ayrık yonuyle

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar