SALVADOR DALİ’Yİ ANLAMAK

Dali; ”Düşmanlarımın, arkadaşlarımın ve halkın resimlerime aktardığım imgelerin anlamını çözemediklerini söylemeleri bence son derece anlaşılır bir durum. Onları yapan kişi olarak ben bile anlayamazken, başkaları nasıl olur da bu imgeleri anlamayı umabilir.” demiştir. 

Sanatçı; çalışmalarında hayal dünyasının kapısını sonuna kadar aralamış, ele aldığı tuhaf ve çarpıcı imgeler ile sürrealizme damgasını vurmuştur.

Buradan yola çıkarak Sürrealizmi kısaca tanımlayacak olursak;  Sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir modern sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış; akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardır. 1924 de yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlak gibi engelleri hiçe sayarak, ortaya konmasını savunmuşlardır.

Yapıtlarında çoğunlukla bilinçaltını resmeden sürrealistler, sürrealizm vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da tamamen başka bir biçimde, gerçek düşünce fonksiyonunun anlatımı tasarlamışlardır. O her türlü düşüncenin kontrolünden uzak, her çeşit estetik ya da ahlaki koşulların dışında hareket etmektedir (Turani ,2000,s; 612).

Sürrealizm akımıyla neredeyse özdeşleşen Salvador Dali ise yazının başından da belirtildiği üzere kendi çalışmaları için, anlaşılması oldukça zor ifadesini kullanmıştır. Peki sanatçının eserlerini anlamak neden bu denli zordur?
Bu sorunun cevabı sanatçının yapıtlarını incelediğimizde ortaya çıkmaktadır. Aslında birçoğumuzun farklı şekillerde yorumlamasına neden olan bu çalışmalar oldukça kurgusaldır.

Örneğin sanatçının en bilinen eserlerinden birisi “Belleğin Azmidir”. Eriyen saatler olarak ta bilinen bu çalışma için pek çok varsayımda bulunulmuştur. 

Genel olarak ; sanatçının zaman kavramına vurgu yaptığı düşünülmektedir. Salvador Dali sonradan bu resmi, sıcak Ağustos güneşi altında erimekte olan bir Fransız peynirinden ilham alarak yaptığını söylemiştir.

Kimilerine göre ise ; resimde ki saatler rüya anında geçen zamanı temsil etmektedir. Bir başka ifade ile; bilincimizin yerinde olmadığı rüya anında çevremizdekilerin hiçbir şey ifade etmediğidir.

Sonuç Olarak; Dali’yi ve eserlerini anlamak oldukça zor olabilir. Fakat  bu eserleri yorumlamak kişinin hayal dünyasına kalmıştır.

Ne diyelim Dali’yi anlayabilme adına onun gibi muhteşem bir hayal gücüne sahip olmak dileğiyle…

Kaynakça
Turani, A., 2000. Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitabevi. Sekizinci Basım. İstanbul.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/360/salvador-daliyi-anlamak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar