95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, (1 Kasım 2019) MEB ile, bir günlük  ortak bir çalıştay düzenlemiş.

Başlık: “KURULUŞUNUN VE EĞİTİME BAŞLAMASININ 95. YILINDA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ ÇALIŞTAYI.

TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİNİN DÜNÜ-BUGÜNÜ-YARINI”

Bu vesileyle, ülkemizde yapılan çalıştaylara bir göz attık.

Vay..vay…vay..Maalesef; sempozyum, kongre v.b. gibi, burada da birlik yok. Çalıştay programlarında; “bildiri” yazanlar, programda “sonuç bildirgesi” olmayanlar, çalıştay katılımcılarına “panelist” diyenler, sempozyum-kongre gibi “bilim/sanat kurulu” oluşturanlar, yöneten yerine “oturum başkanı” hem de “iki isim” yazanlar, ”katılımcı sunumu” diye süre ayıranlar, sonuç raporu yerine “tartışma” veya “genel değerlendirme” yazanlar…Ofki,of…

İyide, akademisyenin görevi;

Uygulamaları kontrol edip, daha doğruya gitmek değil mi?

Etik olmak değil mi?

Yanlışı yaymamak değil mi?

Çalıştaylar'da, çağrılı komisyon üyeleri tarafından hazırlanan rapor, katılımcılara sunularak, ortak bildiriye dönüşür ve katılımcılarca onaylanır. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir, yaptırım gücü yoktur. Demek ki, çalıştay; bir kongre, bir sempozyum, bir panel, bir açık oturum değildir!..

Çalıştay; kişilerin "ortak ‘bir’ konu" veya çözülmesi gereken ‘bir’ konu” üzerinde, uzmanların "düşüncelerini" ortaya koymayı sağlayan, “bilimsel toplantıdır.” Yani, iki-üç başlık olmaz. Ve, özellikle, belirlenen konuda; "yüksek düzeyli” çalışmaları olan, “alanda bilinen/çalışması olan  kişilerin” çağrılması ile, "uzmanlık  alanına" dönük bir uygulamadır.

Örneğin, alanımızla ilgili; “müzik eğitimi” ile “müzik öğretmenliği, "bir çalıştayda" ol(a)maz. Çünkü, ikisi de; uygulamalarla/tekniklerle/bilgilerle  “ayrı” değerlerdir. Tıpkı; Müzikoloji ile Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi ile Müzik Teorisi, Konservatuar Eğitimi ile Müzik Öğretmenliği v.b.

Ancak, mesela ana konu;  “Arş.Gör.sorunları  ve çözümleri çalıştayı” ise, bilim/sanat dalları ayrıldığı ve her alanın kendine özgü sorunları olduğu için “Sosyal-Fen-Tıp/Sağlık Bilimleri” olarak ayrılabilir, ama başlık değişmez..Ve, her ‘ana konu’ raporu, önce kendi kurulunda oylanır, sonra tüm katılımcıların görüşüne sunulur, oylanır.  (YÖK’ün, 2011’de  düzenlediği Arş.Gör ve Y.Doç.lerÇalıştayı’nda bu şekilde yapılmıştı.)

Çalıştay bitirilip, yetkililerce; “rapor daha sonra yazılıp gönderilecektir” şeklindeki söylem, tamamen “sübjektif, ciddiyetten ve etiklikten uzak” bir anlayıştır. (Yapılan, alanla ilgili akademisyen arkadaşlarımın katıldığı 3 çalıştayın raporlarını istedim, 5 aydır bekliyorum.)

Çalıştay’da; belirlenen ana konu dışına çıkıl(a)maz. Sadece, davet edilen “katılımcılar” görüş bildirir. Dinleyiciler görüş bildiremez. Genel bilgiler, açıklamalar, davetli katılımcılar ve davet mektubu en az 15 gün önce gönderilir. Konuşmacıların birbirlerini rahat dinlemesi için, “U tipi masa” düzeninde oturulur. Yani, bir konser salonunda çalıştay olmaz…

Çalıştayda, en az bir raportör bulunmalıdır. Toplantı bitince, raportörün hazırladığı raporun düzenlenmesi için 30’ ara verilir, sonra kurula sunulur.

O nedenle, yapılacak iş; çalıştay mı?, anma mı?, kutlama mı? olacak? Ona göre karar vermek gerek!..

Gelelim konumuza;

“Musiki Muallim Mektebi, 1 Eylül 1924’te ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ankara’da, doğrudan Maarif Vekaleti’ne (MEB) bağlı olarak kurulmuş orta dereceli bir eğitim kurumu olup, 1934’te kabul edilen 2541 Sayılı yasa ile Ankara’da kurulan  ‘Milli Musiki ve Temsil Akademisi’ nin ana unsurlarından biri olmuştur. 1937-38 yılında Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsüne bağlanmıştır. 18 Ekim 1978 tarih 31305 sayılı Bakanlık onayı ile; dal öğretmeni yetiştiren Eğitim Enstitülerinin öğretim süresi 4 yıla çıkarılmış adları “Yüksek Öğretmen Okulu” olarak değiştirilmiştir. Yüksek Öğretmen Okulları; 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eğitim Fakültelerine dönüşerek Üniversitelere bağlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2743.pdf

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77482

http://www.meb.gov.tr/meb/hasanali/egitimekatkilari/devlet_konservatuvar.htm

Bu okul üzerinde çok sayıda araştırma yapılmış, yazı/makale yazılmıştır. Elbette, 95.yılında anmak güzel bir yoldur. Okulun devamı olarak; Gazi Ün.Gazi Eğitim Fak. GSB Bölümü Müzik Eğitimi ABD görülmektedir. Ancak, bu çalıştayda, bu kuruluşun logosu ve katkısı görülmemektedir.

Çalıştaylarda “oturum” olmaz. Moderatör olarak adı geçen değerli müzik insanlarına saygılarımızı sunuyoruz. Keşke, moderatör yerine “yönetici” denilseymiş…

Ancak, konu müzik ve müzik eğitimi olduğuna, Ankara’da köklü Müzik Eğitimi Kurumları olduğuna göre; alan dışı iki akademisyene –moderatör olarak- neden yer verilmiş bilemiyoruz;

AÇILIŞ PANELİ/Konu: “Musiki Muallim Mektebi’nden Türkiye’deki Müzik Eğitimine Bakış”

 Ayrılan süre: 90 dk.

Açıklamada: Her bir konuşmacı, yaklaşık “otuzar dakikalık” sürede belirtilen hususlarla ilgili görüş, tespit ve değerlendirmelerini moderatörlerin rehberliğinde ortaya koyacaklardır. Programa göre 3 kişi (30 dk..dan), 15 dk. olsa 6 kişi konuşabilecek ve bu önemli başlık bitirilmiş olacak!.. Tartışmalar nerede? Hayret…

1.OTURUM/Konu: “Geçmişten Günümüze Müzik Eğitimi ve Müzik Öğretmenliği”

Ayrılan süre:1 saat 15 dk.

Oturum Temaları: “Müzik Eğitiminin Gelişim Süreci/Müzik Dersi İçeriği/Eğitim Ortamlarının Niteliği/ Öğretmen Eğitimi.”

Bu konu başlıkları ile,çalıştay ana konusunun ilgisi yok. Alt başlıkların verilen sürede konuşulması ve karar alınması mümkün değil. Bir kişi 15 dk.olsa, 5 kişi konuşabilir.

2. OTURUM/ Ana konu: “2023 Eğitim Vizyonu ve Küreselleşme Çerçevesinde Müzik Eğitiminin Geleceği”

Ayrılan süre: 1 saat 15 dk.

Oturum Temaları: “Estetik Duyarlılık, Öğrencilerde Müzik Kültürü, Müzikal Etkinlikler, Özel Yetenekli Öğrenciler, Tasarım ve Beceri Atölyeleri, Çalgı Eğitimi.”

Bu konu başlıkları ile, çalıştay ana konusunun yine  ilgisi yok. Hepsi, başlı başına ayrı bir tartışma konusu olacak alt başlıkların,   verilen sürede konuşulması ve karar alınması mümkün değil. Bir kişi 15 dk.olsa, 5 kişi konuşabilir.

16.30- 17.30 Genel Değerlendirme

Bir saat ayrılmış. Oysa, burada bir değerlendirme yapılmamalı. Raportörün hazırladığı rapor, katılımcılara dağıtılmalı, bir kişi tarafından  okunarak, cümle düşüklükleri, yanlış yazılımlar, eklemeler” yapılmalı ve oylanmalıdır. Bunun da adı; “Sonuç raporunun görüşülmesi ve oylanmasıdır.”

Bu çalıştay sonuç raporunu merakla bekliyoruz. Keşke, daha özgün ve sorunları dağıtmayan bir çalıştay olsaymış. Müziğimizin, nokta atışlara ve çözümlere ihtiyacı var.

Bu ve  bütün yazılarımdaki görüşlerime; itiraz/düzeltme/yanlış  v.b. varsa, lütfen yazıyla gönderiniz. Düzeltmek te erdemdir. Yeter ki, dil güzel olsun.

Son söz: Biz aynı gemideyiz ve azınlığız, çok kalabalık değiliz. Müziğin sorunlarını, yine bizler çözmekle yükümlüyüz. Görüşlerim kurumlar içindir, yanlış yapılanlar dışında kimse ile sorunumuz yoktur. Tweetlerimi takip ettiğinizde, tebrik etmeyi de bildiğimi göreceksiniz. “Ben yaptım oldu” anlayışından bir kurtulsak!...Teşekkürler...

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3527/95yilinda-musiki-muallim-mektebi-calistayi-yapildi-sonuc.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar