GÜZELLİĞİN ZITTI : “ÇİRKİNLİK” KAVRAMI ÜZERİNE

Yüzyıllardır güzellik ve çirkinlik kavramları için pek çok şey söylenmiştir. Plotinos, güzeli "Ruhun beden de, zekanın ruhta, Allah'ın zeka da görünmesidir. Biçim ruhtur; maddenin sureti olmadığından güzel değildir. Ne zaman ona suret verilirse hem var hem de güzel olur." biçiminde ortaya koymuştur. Augustinos ise güzelliği; eksiksiz uyum (oran) ve birliğe (Allah'a) yönelme olarak görmüştür.


Güzellik ölçütü , değişkenlik gösterse bile güzelliğin tanımı herkes için çoğunlukla aynıdır. Toplum tarafından kabul edilen estetik anlayış, güzellik algısını oluşturmaktadır.


Güzelliğin aksine çirkinlik ise; insanda hoş olmayan duygular uyandıran , estetik anlamda kabul görmeyen değerleri içeren bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum tarafından belirlenen güzellik anlayışının dışında kalan herşey çirkin olarak kabul edilmektedir.


Herhangi bir nesne, olay ya da kişi hangi noktadan sonra güzel veya çirkindir? Sorusuna cevap sağlayabilecek olan noktanın belirsizliğini koruması söz konusudur. Bu durum da, bir şeyi çirkin yapan etkenlerin aranması o şeyin çirkin ya da güzel olarak tanımlanabilmesine olanak sağlayabilir. ”Bu esastan hareket eden Charles Lalo çirkinliği (…) var olması gereken bir ahenk yerine geçen bir ahenksizlik saymıştır. O, çirkinin türlü sanat anlayışlarında özel bir evrim geçirerek güzele doğru yükseldiğini de savunur ”(Sena, 1971, s:236).


Peki tüm bu tanımlamalar ile birlikte dünyada her şeyin bir karşıtı olduğunu ve çirkinliğinde en az güzellik kadar tartışmaya açık bir konu olduğunu neden göz ardı ediyoruz? Şüphesiz bu sorunun cevabı, insanlığın güzelliğe ve güzel olan her şeye karşı duyduğu karşı konulmaz istekte yatmaktadır.


Toplum tarafından güzel bulunan her şey aynı zamanda kabul edilebilirdir. Aksine çirkinlik ise daima ötelenen, görmezden gelinen bir durumdur.


Oysa ki güzel olan zaten kabul görmüş olandır. 
Önemli olan çirkin olarak nitelendiklerimizin de en az güzel kadar önemli olabileceğinin farkına varmaktır. Belki de tek neden; değiştirilmesi zor olan bakış açımızdadır!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/352/guzelligin-zitti-cirkinlik-kavrami-uzerine.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ali ihsan yildiz
10.09.2016 12:45
Plotinos, güzeli "Ruhun beden de, zekanın ruhta, Allah'ın zeka da görünmesidir. Bedende zekada bitişik Bu konuyu Montagne denemeleri okusaydiniz keşke

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar