Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz

Yeni siyasi parti oluşumları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerine oturması için kurgulanan açılımın gereği olarak algılanabilir.

Kurgu çok partili bir dönemi gerekli kılmaktadır. Bu süreçte partiler alt partilere bölünecektir. Bilindiği gibi bölünmeyle sağlanan çeşitlenme önce MHP’den başladı. İYİ Partinin kuruluşu MHP’den ayrılmalarla başlamıştı. Esasen İP, geçen süreçte kendisine verilen misyonu fazlasıyla yerine getirdi. Belki de görev büyük ölçüde tamamlandığı için tekrar MHP’ye dönüşler başladı.

Anlaşılan önümüzdeki yıl bölünmelere dayalı yeni partilerin siyasi hayata katılımlarına şahit olacağız. Devletin âli menfaati gereği bunun böyle olması uygun görülmüştür. Ayrışarak çeşitlenmeden elbette Ak Parti’de ayrı tutulamaz. Ak Parti menşeli yeni oluşuma dikkat ediniz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. Bu üç ismin de en önemli ortak özelliği hepsinin de dışişleri bakanlığı yapmış olmalarıdır.

Bu niçin önemlidir? Dışişleri Bakanları devleti en iyi tanıyan kişilerdir. Onlara devletin derinliği, sırları, pek bilinmeyen anlaşmaları, açılımları, operasyonları, planları hakkında bilgi verilir. Yoksa bu bakanlığı deruhte edemezler. Bu üç isim de devlet adamı olarak başarılı görevler icra etmiştir. Yani bu şahsiyetler devletin izin, ilke ve amaçları dışında bir çaba ve çalışma içinde olmazlar.

Demem o ki, yeni oluşumlar devletin iradesi dışında faaliyet göstermezler. Doğru olan da budur. Başka bir söyleyişle kuruluşuna izin verilen hiçbir siyasi parti, zaten sınırlarını ve içeriğini üst siyasi aklın belirlediği programın dışına çıkamaz. Rollerin, söylemlerin farklı olması, farklı kimlik ve çıkar gruplarının talebini sisteme uygun olarak karşılamak içindir. Bu arada Akşener’in de içişleri bakanlığı yapmış olduğunu unutmamakta yarar var.

Bölünerek çeşitlenmenin en etkili örneklerden biri Millî Görüş kanadında yaşandı. Yeniden Refah Partisi bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu partinin parça tesirinin öngörülenden fazla olacağını düşünüyorum. Yakında CHP kanadından çıkan yeni partiye veya partilere şahit olabiliriz. Genel seçime kadar önümüzde dört yıl var. Bu süre içinde HDP’de de ayrışmalar olacak. Diyarbakır Annelerinin eylemi HDP içinde bir kanadı zorluyor. Şiddetten yana olanlarla olmayanlar yol ayrımındadır.

Siyasi ayrışma seçmen iradesini zayıflatır mı? Eğer parlamenter sistem devam ediyor olsaydı bu soru haklı bir kaygıyı ifade ediyor olacaktı. Ne ki, yeni sistemde zaten seçmen iradesi başkanlık seçiminde birleşecek. Birleşme yeni ittifak arayışlarını yani grup ve partilerin birbirine yaklaşmasını zorunlu kılacak. Bir anlamda hem ayrışacak, hem bütünleşeceğiz. Parlamento seçiminde ayrışan partiler başkanlık için birleşmek zorunda kalacak. Ayrışmayı kurgulayan akıl belki de tam da bunu murat etmektedir.

Herkesin alt grup ve kimlikle ayrışmasında sakınca yoktur. Hatta bu her görüşün kendini daha rahat ifade etmesi bakımından çok renkli, sağlıklı bir iklim de oluşturacaktır. Sağlıklı işleyiş, alanlarında kendilerini daha açık bir dille ifade eden partilerin önce deşarj olmaları sonra üst kata çıkmak için mecburen uzlaşmaya yanaşacak olmaları sebebiyledir. Bu durum siyasi ve ideolojik keskinlikleri yumuşatacaktır. Başkası aleyhine konuşurken, başkasını eleştirirken bir yandan da onunla yan yana geleceğini hesapta tutarak davranacaksın. Böylelikle devlet ve millet için üst ve yüksek idealleri yaşanır kılmak canlı değere dönüşecektir.

Yeni durum sadece partileri değil, partilere yakın faaliyet sürdüren sivil toplum örgütlerini de etkileyecektir kuşkusuz. Bunun nasıl olacağı başka bir mevzu. Sonuç itibariyle toplanmak için dağılmak gerekir. Onun için bir dağılma programlanmaktadır. Birleşmek için ayrışmak gerekmektedir, o sebeple ayrışma programlanmaktadır. İnsanlar partilerinden daha çok ittifakları konuşuyor olacaktır. Çok parçalı siyasi tablodan güçlü başkan çıkacaktır doğallıkla. Söze nasıl başlamıştık: Yeni siyasi parti oluşumları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerine oturması için kurgulanan açılımın gereği olarak algılanabilir.

Özetle her şey düşünüldüğü, planlandığı gibi gitmektedir. Önümüzdeki yıllar siyaset yeni bir dil ve üslupla yapılacaktır. Son

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3431/hem-ayrisacak-hem-butunlesecegiz.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar