Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız

Eklenme Tarihi: 10.09.2019 08:53:00 - Güncellenme Tarihi: 09.04.2020 13:23:20

Yani yeni oluşumun kimi şeyleri bilmediği için siyaset yaptıklarını sanmıyorum.

Siyasal sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmesi ile birlikte yaşanan büyük değişimi gereği gibi çözümleyemeyenler gidişatı okumakta başarısız olurlar, oluyorlar, olacaklar. İklimin, zeminin, istikametin değişim sürecine girmesi kimi çevrelerde yeni oluşumlara sebep oldu. Yeni parti arayışları, esasen eski düzen şiddetli sarsıntılarla yıkılırken yeni Türkiye?nin hızlı geçişlerle yerine oturma hareketliliğinden kaynaklanıyor.

En az yüz yıldır milletin arzusu olarak iktidarı zorlayan değişim talebi, devlette de karşılığını buldu. Yani değişime devlet rıza gösterdi. O nedenle kısa mesafeden bakıldığında anlaşılması karmaşık, zor belki imkânsız olan kimi gelişmeler, kesinlikle devleti yöneten irade ve aklın kurgusu içinde cereyan ediyor. Gelişmeleri bu üst akılla, tarihsel, kültürel kodlarımızla örtüştürerek telif edemeyenler, enerjilerini yanlış kurdukları denklem içinde heba ediyor olabilirler. Daha çok sağ ve muhafazakâr cenahta görülen yeni oluşumlar içinde nezih heyecanlarla yer alan çoğu dostlarımız, siyasetin uzak ufukları gözetleme, sağlam zemine basma, kuşatıcı, kucaklayıcı bir dil kullanma, daha da önemlisi yeni bir akıl ve perspektif inşa etme işi olduğunu bilirler. Değilse anlık sayılacak iniş çıkışlar, konjonktürel dalgalanmalar, şahsi ilişkilerden kaynaklanan tutumlar, arzular, öfkeler yeni bir parti kurmak için yeterli olmaz.

Parti kurmak, dernek kurmak, vakıf veya sendika kurmaya benzemez. Hatta parlamentoda görev yapmış olmak, bakanlık yapmak da yeterli değildir. Çoğu kişinin, o makamlarda tadına vardıktan sonra yitirdikleri saltanatı tekrar elde etmek için uğraşmış olmaları da mümkündür. Bunu bile eleştirilecek bir mesele görmem. Her yönetimde sisteme zarar vermeyecek ölçüde kimi zaafları kaldıracak alan yok değildir. Modern yönetim biçimlerinde çıkarlara dayalı siyaset tarzı da, en az değerlere dayalı siyaset tarzı kadar gerçekçi ve yararlı görülmüştür. Bir anlamda ortak karar ve uzlaşılar, çıkar kuvvetlerinin çekişmesi, birleşmesi, çarpışması sonucu gelen anlaşmalarla sağlanır. Kaldı ki, şu anda belli mevki ve makamları üstelik pek de hak etmeyerek (belki de hak ederek) işgal eden kimi kişilerin, kendilerine tehdit gördükleri bu hareket içinde olanları eleştirmeye ne hakları, ne hadleri vardır. Hele bu memlekete Dışişleri bakanlığından Cumhurbaşkanlığına kadar hizmet etmiş bir şahsiyeti örneğin Abdullah Gül?ü yeni oluşum içinde diye ?hainlikle?, ?ihanetle? suçlamanın anlaşılır bir yanı olamaz. Geçenlerde bir arkadaşımın paylaşması ile haberdar olup izlediğim, gerekli bilgiye, birikime sahip olmadığını çok iyi bildiğim Ak Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ?ın bu içerikteki videosuna evvelâ onun adına üzüldüm. Siyaset kimlerin eline kaldı! Söylenenlerin doğruluğundan vazgeçtik hiç olmazsa erdemli, olgun, usul ve umur sahibi olunsa değil mi?

Demem o ki, hangi oluşum içinde olursak olalım önce siyaset iklimini zehirlemeyelim. Kimse senden, senin partinden olmak zorunda değil. Kaldı ki Gül, Babacan ve Davutoğlu etrafındaki insanlar, en az senin kadar Ak Parti?ye, Ak Parti aracılığı ile Türkiye?ye hizmet etmiş insanlardır. Bu her iki kanattaki arkadaşların da durumlarını gözden geçirmeleri, Ak parti ve Cumhurbaşkanı odaklı olarak başkalarını eleştirdikleri kadar kendilerini de eleştirmeleri gerekiyor. Evvelâ partiden ihraçlara alınmayacaksın. Dünyanın hiçbir yerinde bir parti yönetimi, çatısı altında başka bir parti kurma çalışmasına izin vermez. Ama bundan da önce ayrışma sebebi olan kimi konuların parti kurma gerekçesi olup olmayacağıdır.

Şu bakan iyi değil; doğrudur. O zaman hadi bir parti kuralım. Lafı dolandırmaya gerek yok, işte burada en açık bir dille söylüyorum; başarılı bile olsa Sayın Damat bakanlıktan alınmalıdır. Aile ve Çalışma Bakanı da değiştirilmelidir. 5. Toplu Sözleşmede 5 milyon insanın hakkı ketmedilmemiş, ayrıca uzlaşma kültürünün en pratik uygulama alanı olan toplu sözleşme masası teamülleri, gelenekleri yok sayılarak hukuk ve demokrasi adına bir faciaya sebebiyet verilmiştir. Öyleyse haydi bir parti kuralım. Başkanlık sisteminin kusurları var, tek adam yönetimine doğru gidiliyor. Bütün bunlar doğrudur. Bu yanlışların çoğunu Külliye?de görmüyor değil. Tam da bu sebeple en az bir yıldır yeni sistemin aksayan, oturmayan yanları araştırılıp raporlaştırıldı. Bu yönde revizyon yapılacaktır. Bütün bunlar doğrudur ancak sadece bu ve benzer sebepler, parti kurmak için yeterli değildir. Aksaklıkların, yanlışlıkların giderilmesi için eleştiri ve istişare müessesesi verimli çalıştırılmalıdır. Bu noktada asıl duyarlığı Sayın Cumhurbaşkanı göstermelidir.

Bence sadece bizde değil, bütün ülke ve toplumlarda yeni partinin kuruluşunu gerekli ve zorunlu kılan sosyolojik sebep, derin toplumsal değişim, dönüşüm ve krizlerdir. Darbeler, darbe sonrasında ekonominin, sosyal, kültürel hayatın bozulması, krizden çıkış arayışları temel sebeplerdir. O nedenle şu anda şahsi ve konjonktürel değişiklikle izah edilecek meseleleri saymazsak, yeni bir parti kuruluşu için bir sebep görmüyorum. İstanbul başta olmak üzere belediyelerde CHP?nin tel tel dökülüyor ve dökülecek olması, oğullarını isteyen annelerin Diyarbakır HDP önündeki soylu başkaldırıları, bu iki partiyi de bitirecek. Buna mukabil bu olayların da etkisi ile Ak Parti?ye yeni bir teveccüh ve yönelişin olduğunu da görüyorum. Ne ki, ortalığın dağınık, seçmenin kafasının bulanık olduğu da bir gerçek. Reis?in işleri toparlaması, civataları sıkması lâzım. Partiyi yukarıda açıkça isimlerini verdiğim örneklerdeki gibi çoluk çocuğa bırakmayarak başlayabilir.

Aslında Türkiye?nin, sağ ve muhafazakâr çevreden çok, solda, samimi, gerçek sosyal demokrat bir partiye ihtiyacı var. Sizin de benim gibi düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Sözde de olsa sosyal demokrat, halkçı olduğunu iddia eden bir parti, gırtlağına kadar yalan ve şov yapmanın şehvetine kapılmış durumda. Terörü, terörün aracı kurumlarını destekliyorlar, alın terinden başka sermaye ve dayanakları olmayan işçileri haksız, hukuksuz ve vicdansız şekilde kapı dışarı ediyorlar?

  

Her şeye rağmen canlı etkilerini birebir yaşadığımız süreçte yeni arayışlar, çıkışlar, buluşma ve ayrışmalar yadırganmamalıdır. Enikonu bu oluşumların esaslı bir kurgunun çerçevesi içinde olduğunu düşünüyorum. O kurgu o çerçeve siyasetin amacı, işlevi ve istikameti açısından çok önemlidir. Bu realiteyi, hareketin içinde, ilk halkasında, en yakınında olanlar da bilemeyebilirler. Hatta bilemezler ve bilmezler. Bilmemeleri daha iyidir. Kimi şeyleri bilerek siyaset yapmanın imkânı olmaz. Yüreğiniz kaldırmaz. Kimi yanlış gözükenlerin doğruya evrilmeleri bu sayede mümkün oluyor. Değilse bu işler öyle buradan görüldüğü gibi yürümüyor. Daha ilk adımda tökezlemeye, ilk beyanda sarsılmaya başlarsınız.

Siyasal sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçmesi ile birlikte yaşanan büyük değişimi gereği gibi çözümleyemeyenler gidişatı okumakta başarısız olur. Yani yeni oluşumların kimi şeyleri bilmedikleri için siyaset yaptıklarını sanmıyorum.

  

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3383/kimi-seyleri-bilerek-siyaset-yapamazsiniz

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

21.10.2019 Çağın Soylu Devrimcisini Kutlu Yolculuğuna Uğurladık
30.09.2019 Hem Ayrışacak Hem Bütünleşeceğiz
10.09.2019 Kimi Şeyleri Bilerek Siyaset Yapamazsınız
20.08.2019 Çöpe Dökülen Domateslerden Suriye'ye Kayyum İlişkisi
08.08.2019 Türkiye Oyunu Bozuyor, Bozacak
09.07.2019 İçeride Kaybetmek, Dışarıda Kazanmak
21.06.2019 Trajik ve Komik
19.06.2019 Mursî?nin ölümü Mısır?ı yeniden diriltecektir
02.06.2019 Oruçla Tazelenip Tahkim Olan Direniş Hattımız
17.05.2019 İstanbul Seçimi Üzerinden Büyük Kuşatmayı Görmek
06.05.2019 Ramazan ve Siyasi Telaş
22.03.2019 Zamanı eritmek, zamanla erimek
30.01.2019 ABD?nin şuursuz, ölçüsüz, ilkesiz siyaseti
09.01.2019 Fesatlığa fırsat verilmemelidir
22.12.2018 Geri dönmeyi düşünmüyoruz isterseniz çekilmeyin
10.12.2018 Çayırova?nın genç çiçekleri
06.12.2018 Saltanatları çatırdadığı zaman
22.11.2018 Yeniden canlanan, yeniden canlandıracak olan, bizim medeniyetimizdir
16.11.2018 Şah damarlarını yakaladık gerisini kendileri bilir?
08.11.2018 Ucuz manevralarla çıkış bulamayacaklardır
01.11.2018 Biz zor dönemleri atlatıyoruz, onlar kolay zamanları geride bırakıyor
23.10.2018 Kültürümüzün temellerini onaran namuslu aydın
18.10.2018 Akıllı oldukları için bütün silahları geri tepiyor
13.10.2018 Vuracağımız ölümcül darbenin gerekçelerini hazırlıyorlar
05.10.2018 ABD?nin korumasında izzet arayanlar
28.09.2018 Bir çöküşün ve bir yükselişin başlangıcı
27.09.2018 Vicdanı kanayan insanlığın sesi olmak
26.09.2018 Bizi öldürerek hayatlarını kazananlara en ölümcül hayatlar armağan edilecektir
20.09.2018 İdlib bütün Suriye'ye barış aşısı olmalıdır
14.09.2018 Suriye sıkıntısının son bulmasını umuyorum
07.09.2018 Küresel emperyalizmin hışmına karşı küresel direniş
06.09.2018 Eğitim-Bir Sen?in ?Küreselleşme, eğitim ve sendikalar sempozyumu?
30.08.2018 Sabır ve tahammülün son sınırındaki sessizlik
15.08.2018 ABD?nin ölümlerden ölüm beğeneceği günler yaklaşıyor
09.08.2018 Tarihin dönemini bitirdiği yapıyı kimse ayağa kaldıramaz
02.08.2018 Güven vermeyen CHP?nin gizli karar merkezleri
26.07.2018 Ölü bizim, Allah rahmet etsin
17.07.2018 15 Temmuz Anadolu İslâm Hareketidir
12.07.2018 Yeni Türkiye
05.07.2018 Yalandan da olsa doğru olamazlar, olamıyorlar
27.06.2018 Yüzyılın seçimi
21.06.2018 Zaferi kader yapan yürüyüşümüz
12.06.2018 Seçim sonrası hesaplaşmalar
06.06.2018 Oradan ve buradan görülenler
31.05.2018 Her şeyi düzelteceklermiş!
22.05.2018 Seçim için ters işlem stratejileri
16.05.2018 Kudüs göklerin şehridir, yeryüzü güçleri işgal edemez
10.05.2018 Ben de adayım desteğinizi bekliyorum
02.05.2018 Adaylarını seçimden sonra da açıklayabilirler
26.04.2018 Seviyeyi alçalmanın sahipleri kaybediyor
20.04.2018 Baskın seçimin dış sebepleri
10.04.2018 Zalimler niçin vicdanlı davranmıyor?!
05.04.2018 Asil korkusuzluğumuz karşısında içleri paramparça
30.03.2018 Yalancının kurtaracağı onuru kaldıysa
21.03.2018 ABD'yi Kaygılandırmaya devam edeceğiz
15.03.2018 ABD'de darbe, ABD'ye darbe
07.03.2018 Suriye'de Siyonizmin Oyununu Bozmak
01.03.2018 28 Şubat'çı zorbalar hak ettikleri cezayı almalıdır
22.02.2018 Suriye de tarihe yardım etmelidir
15.02.2018 Biz geliyoruz, geleceğiz. Canını seviyorsan çekil!
07.02.2018 Türkiye'nin gazabını azaltmak için
31.01.2018 Yerli Akıl ve Milli Heyecanla Savaşıyoruz
23.01.2018 İhaneti darmadağın eden kusursuz fırtına
19.01.2018 MERHAMET GAZAP OLUP YAĞACAK ÜSTLERİNE
10.01.2018 ZELİL YALNIZLIKLARI TRAJİK KADERLERİDİR
04.01.2018 DEĞERSİZLEŞTİKÇE ŞIMARAN AZGINLIK
28.12.2017 ASLA UZAKLAŞAMAYACAĞIM YAKINLIKLA BURADAYIM
05.07.2017 TAMAM YOLLARA DÜŞÜN AMA YAKAMIZDAN DA DÜŞÜN
20.06.2017 HEDEFİ SAPAN VE HEDEF SAPTIRAN YÜRÜYÜŞ
16.06.2017 ARTIK NE YAPARSA MİLLET HOŞ GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
13.06.2017 KORKTUKLARI KARDEŞLİĞİMİZDİR
09.06.2017 İMAN ve İYİLİK STRATEJİSİ
07.06.2017 KATAR KATAR SIKINTI ve ÖKÜZLÜKLER!
31.05.2017 ORTADOĞU?YU KANA BULAYANLARDAN ADALET BEKLEYEMEYİZ
20.04.2017 İŞTE ŞİMDİ 2. CUMHURİYET
18.04.2017 REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR
13.04.2017 YAPILAN TAM BİR TALANDI; GERİSİ YALANDI!
07.04.2017 HUKUK ve AHLÂK KURALI KALMAYINCA
30.03.2017 AMANSIZ VE İMANSIZ KARANLIK AĞARIRKEN
20.03.2017 BİR KADERİN SON TALİHSİZLERİYİZ
15.03.2017 MİLLET ORU OLUP KOMUTANIYLA BÜTÜNLEŞECEKTİR
02.03.2017 TAM KARŞILARINDA DURACAĞIZ
28.02.2017 ÜLKEMİZİ DARBECİ EMELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ
26.02.2017 BEN ?HAYIR? DİYECEĞİM
09.02.2017 ZORLU SINANMALARDAN GEÇEREK
25.01.2017 YALANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN
17.01.2017 BAKMIŞSINIZ BİRDEN AMERİKAN BAHARI!
14.01.2017 İSTEMESELER DE VAR OLACAĞIZ
04.01.2017 YALANLARI, TUZAKLARI ÇÖKÜŞLERİNİ ÖNLEYEMEYECEKTİR
29.12.2016 İHANETİN GELECEĞİ OLMAYACAK
27.12.2016 İHANET KURGULADIĞINIZ YERLER MEZARINIZ OLACAK
21.12.2016 KARLOV?A SUİKASTIN BOZAMAYACAĞI ÜÇLÜ ZİRVE VE GÜÇLÜ İRADE
19.12.2016 FESADIN ASIL ODAĞI SİYONİZMDİR
17.12.2016 STRATEJİMİZİ BASİRET VE FERASETLE BELİRLEMELİYİZ
16.12.2016 YARINLARDA GELECEK OLAN
13.12.2016 DAYANMANIN ZOR ARALIK?LARI
12.12.2016 TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ
09.12.2016 DOLARLA SATILMAYAN DOLARIN SATIN ALAMAYACAĞI
05.12.2016 BUNLAR HEP GÜZEL ŞEYLER
01.12.2016 VAR OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ, HEPSİ BU!..
29.11.2016 ÇIKIŞSIZLIĞIN MECBUR BIRAKTIĞI
09.11.2016 KİM KAZANDIYSA BİZ HEP KAYBETTİK
03.11.2016 YERYÜZÜNÜN AZGIN KANDÖKÜCÜLERİ
28.10.2016 DOST APTAL, DÜŞMAN ONURSUZ OLUNCA
26.10.2016 İNSANLIK EN TEMEL STRATEJİMİZDİR
17.10.2016 MUSUL?U AMERİKA?DAN KURTARMAK
15.10.2016 SONUNDA DOSDOĞRU TUTUMLAR KAZANACAKTIR
14.10.2016 SINIRSIZ ZULÜM KARŞISINDA
12.10.2016 YAŞADIKLARIMIZ YENİDEN DOĞRULMANIN ZORLUKLARIDIR
11.10.2016 BARBARLIĞIN KORKUNÇ ÖNCÜSÜ ABD
07.10.2016 MÜSLÜMANA KARŞI GÂVURLA İŞBİRLİĞİ
06.10.2016 KORKULARINIZI BAŞINIZA TAÇ DİYE GEÇİRECEĞİZ!
03.10.2016 DAYANMANIN SON SINIRINDA İNFİLAK
26.09.2016 BİR CEHENNEM SİZİ SARMADAN
20.09.2016 İMAN VE CESARET KAZANACAKTIR
07.09.2016 DÜNYA VİCDANININ ÖZGÜR SESİ OLMAKLA GÜÇLÜYÜZ
05.09.2016 KENDİ COĞRAFYAMIZA ve TARİHİMİZE DÖNERKEN
27.08.2016 ÖLÜMÜNE VE AŞK DOLU KARARLILIĞIMIZ
26.08.2016 ONLARA HEZİMETLER, BOZGUNLAR ARMAĞAN EDECEĞİZ
25.08.2016 ASIL İHANETİ YENEREK GÜÇ KAZANDIK
24.08.2016 BİZ BÖYLE BİR MİLLETİZ VURUŞMA BİZİ İYİLEŞTİRİR
23.08.2016 KİMLER GÖĞÜSLERİNDE KOR ATEŞTEN YÜREK TAŞIYORMUŞ ANLADINIZ MI?
18.08.2016 MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÜRÜLMEK NE KÖTÜ BİR CEZADIR
15.08.2016 KURGULAR ÇARPIŞIYOR
12.08.2016 ATEŞİN, YANMANIN TADINA ONLAR DA VARACAK
11.08.2016 ERDOĞAN BU MİLLETİN KABUL EDİLMİŞ DUASIDIR
10.08.2016 GERÇEKLERİNİ YALANLAR, DOSTLUKLARINI DÜŞMANLIKLAR ÜZERİNE KURDULAR
09.08.2016 BİZE YEPYENİ GÜNDÜZLER ARMAĞAN EDİLİYOR
08.08.2016 YENİKAPI YENİ TÜRKİYE?YE AÇILDI
06.08.2016 CESUR BİR CANLILIĞA UYANMAK
03.08.2016 YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
02.08.2016 DÜŞMANIN ŞAH DAMARI KESİLECEKTİR
01.08.2016 KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR
30.07.2016 UFUKLARI MENZİL EDİNEN KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ
28.07.2016 DARBE VURACAKLARDI, BEYİNLERİ EZİLDİ
27.07.2016 BİZİ ÖLDÜRME HESABI YAPANLAR! SÖYLEYİN SİZE NE YAPALIM?
26.07.2016 ALANLAR, TÜRKİYE?NİN TAHKİM EDİLMİŞ DİRENİŞ HATLARIDIR
25.07.2016 HÜR GENERALLER HAREKETİ
24.07.2016 KÖTÜCÜL NİYETLERİNİZİ İYİLİK DUYGULARIMIZLA BÜYÜTTÜNÜZ
18.07.2016 ALÇAK UÇUŞLA DARBE
11.07.2016 ÇARPIKLIĞIN ANLAŞILMASI İMKÂNSIZ DÜZENİYLE ÇATIŞMAK
10.07.2016 YERİNİ BİLMEYEN HİÇBİR ŞEY BİLEMEZ
04.07.2016 ÜZÜNÇLERİMİZ SEVİNÇLERİMİZE ORTAK
02.07.2016 YANLIŞ DÜŞÜNCELERE, DOĞRU YAKLAŞIM
27.06.2016 BİZİ VAR VE VARLIKLI, NURLU VE ONURLU, MUTLU VE UMUTLU KILACAK OLAN
25.06.2016 TARİHİN HANGİ KARANLIK UÇURUMUNDA OLACAKLAR?
20.06.2016 KENDİ SIRRIMIZIN SINIRLARINDA
18.06.2016 İMKÂNSIZI ZORLAYAN KARARLILIKLA
13.06.2016 İNKÂRIN EVRENSEL İLGİSİZLİĞİYLE YAŞAMAK!
11.06.2016 TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI
05.06.2016 Başlamamızın İlki