SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

İnsan; çok yönlü bir varlıktır. Hayatı boyunca edindiği deneyimleri, almış olduğu eğitim ile birleştirmekte ve buna bağlı olarak geleceğini şekillendirmektedir.

Bugün Sanat Eğitimi önemi giderek artan, kişinin yaratma içgüdüsünü ortaya koymasını sağlayan bir alandır. Sanat ve buna bağlı olarak sanat eğitimi ; kişinin estetik anlayışının gelişmesini sağlamaktadır. Öte yandan sanat eğitimi; insanın ruhunu besleyen özel ve ayrıcalıklı bir özelliğe sahiptir.

Bir başka ifade ile Sanatın Eğitimi; bireyin, toplumun ve insanlığın eğitimine sağladığı anlamlı katkı ve yarardır. Sanatın genel ve eğitimsel işlevleri ise sanat eğitimini gerekli kılar. Sanat eğitimi, insanların kendi yaşantılarını amaçlı ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir (Uçan, 2002, s: 2-3).

Küçük yaşlardan itibaren sanatın bir dalı ile ilgilenen bireyler , kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli yolları deneyimleme fırsatı bulabilmektedirler. Bu süreç , kişinin yeteneklerini ve kişisel özelliklerini keşfetmesini sağlamaktadır.

Sanat Eğitimi; insanın yalnızca düşündüklerini değil aynı zaman da hissettiklerini de hayatının her anına yansıtmasıdır. Kişinin yalnızca görev veya sorumluluk duygusu taşıdığı için değil aynı zaman da gerçek duygu ve düşüncelerini de ortaya koymasını sağlamaktadır.

Yani, sanat bir anlamda insanın kendini özgürleştirmesidir. Birey eğer özgür düşünemez ve hep birilerinden veya bir taraftan emir beklerse kendisini geliştiremez. Kısaca söylenecek olursa yaratıcılığı gelişmez. Bunun sonucunda da tamamıyla ezbere dayalı, kendini ifade edemeyen, özgüveni olmayan, yeni bir şey ortaya koyamayan, bir problemle karşılaştığında çözüm önerileri getiremeyen bireyler ortaya çıkabilir. Bu da bir ülkenin geleceği açısından son derece tehlikelidir. Çünkü sanayileşen ve teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada yeni bir şey ortaya koyamayan, var olan teknolojiyi dönüştüremeyen bir toplum yok olmaya mahkûm olabilir (Mercin&Alakuş, 2007, s:19).

Sonuç olarak; Sanat Eğitimi çocukluktan yetişkinliğe hayatın her anında var olması gereken en önemli eğitimlerden birisidir. Bu eğitim ile birlikte yetişen bireyler , kazandıkları olumlu davranışların tümünü hayatlarının her anında kullanabileceklerdir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/338/sanat-egitiminin-onemi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Ali ihsan yildiz
10.09.2016 12:27
Sanat eğitiminin önemi balıklı yazınızı bitiren çıkmış midir Ilköğretim son sınıf öğrencileri bu yazıdan anladığı kadar deneme yazarsanız
Ali ihsan yildiz
10.09.2016 12:32
13 kez eğitim

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar