Hükümetler, Sendikalar ve Ülkenin Geleceği?

Eklenme Tarihi: 15.08.2019 09:36:00 - Güncellenme Tarihi: 23.02.2020 19:52:31

Dünya üzerinde çok kutuplu merkezlerin oluştuğu, ülkelerin menfaatleri gereği bu kutuplar arasında hızlı ve ani geçişler sergilediği, dünya ölçeğinde tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin güney sınırında meydana getirilen hadiselerle beka sorunu ile karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığı bir ortamda,istikbalimiz adına uluslararası ilişkilerde güçlü bir duruş sergileyebilmek için milletimizin kaynaşmasını,  birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede tasarlanan eylem planların uygulanmasında birinci olarak devletin görünen yüzü ve işleyişinin temel aktörü memurlara layıkı ile sahip çıkmak, ikinci olarak ülkemizin sosyo-ekonomik huzurunu temin açısından, üretim, emek ve paylaşım noktasında adilane bir milli gelir dağılımının temin edilerek hayata geçirilmesi elzemdir.

Küresel vesayet ağları ile toplumların egemenlik haklarının nasıl gasp edilmeye çalışıldığını, kamuda yapılanan ve kamu çalışanı eliyle ülkemizi teslim almaya çalışan zihniyete karşı mücadele veren milli irade,"liyakat, ehliyet ve sadakat" niteliklerine sahip memurun varlığının hayati öneme sahip bir ihtiyaç olduğu gerçeğini ve yokluğunda ne gibi felaketlerle karşı karşıya kalınacağını net olarak görmüştür. Siyasi iktidar bu hakikati dikkate alarak, tavassutun devreye girdiği "kollektif kimliklere" göre bürokratik yapılanma yerine, "liyakat, ehliyet ve sadakat" vasıflarına dikkate alan "bireysel kimlik" üzerinden görev verme esasına göre hareket etmede daha hassas davranmalıdır.Yani hem hükümete hem de memur sendikalarına, finansal kapitalizmin emek üzerindeki sömürüsünü bertaraf etmek, aynı zamanda memuru tarihi derinliğindeki işlevine ve saygın konumuna tekrar kavuşturmak için önemli sorumluluklar düşmektedir.

Siyasi iktidar, ülkedeki ekonomik ilişkiler ağında yeni parametrelere ihtiyaç olduğunu, bunların en başında gelenlerden birinin de memuru sosyo-ekonomik olarak değerlendirirken "finansal maliyetin" dar kalıplarına sıkışmadan, meselenin "sosyal maliyet" boyutunu da hesaba katarak, daha hassas hareket etmek gerektiğini kabullenerek, bu kapsamda Toplu Sözleşmeler de dahil olmak üzere gelecekteki süreçte ortaya koyacağı icraatlerde bu durumu hissettirmelidir. Aynı şekilde memur sendikalarıda başta ücret sendikacılığı anlayışı olmak üzere üyelerinin ekonomik ve özlük hakları ile toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik menfaatlerini bir potada eriten, güçlü bir bakış açısı ile hareket etme gayreti içine girmelidir. İşte o zaman küresel finansal kapitalizmin, vesayet ağları ile üzerimize örmeye çalıştığı oyunları bozarak, toplumun tüm kesimlerinin mutlu ve huzurlu olduğu güçlü bir ülke olarak tarihteki kutlu yürüyüşümüze devam edebiliriz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3310/hukumetler-sendikalar-ve-ulkenin-gelecegi

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

22.08.2019 Toplu Sözleşme Mağduru Memura Bir de Böyle Bakalım
15.08.2019 Hükümetler, Sendikalar ve Ülkenin Geleceği?
08.08.2019 Emek, Ücret, Sosyal Adalet...
05.08.2019 Sınırlar Arasında
21.07.2019 İmam Maturidi'nin Türk-İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi
11.07.2019 Sosyal Devlet mi Dediniz?
21.03.2019 Sen yoksan kimse yoktur
23.02.2019 Adalet Mülkün Temelidir
15.02.2019 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hocamız ne yapmak istiyor?
13.02.2019 Medeniyet, kültür, eğitim ve terbiye
30.01.2019 Ahi Evren ve günümüze iz düşümü
31.12.2018 Seyit Ahmet Arvasi Hocamızı anarken?
30.11.2018 Mesleki eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı
27.11.2018 Ziya Selçuk Bakanımızın köy enstitüsü açıklamasına dair?
24.11.2018 Asgari ücretlinin arzuhali
04.11.2018 Uganda Kampala Büyükelçimiz Romalı mı?
23.09.2018 Sessiz sedasız bir Ahilik Haftası daha kutlandı
18.09.2018 Eğitim sistemimiz temelinden yeniden inşa edilmelidir
26.08.2018 Anadolu'ya Türk damgasının vuruluşu
08.08.2018 Ekonomik kriz ve zihniyet değişimi
02.08.2018 Uşaklar ve efendileri kazdıkları kuyuda boğulacaktır
28.07.2018 Siyaset Kavramı ve Din İlişkisi
24.07.2018 Değişimin lokomotifi eğitimdir
04.06.2018 LGS?nin Düşündürdüğü Hakikatler
11.05.2018 Vakıf kültürü hoyratça harcanmamalıdır
07.05.2018 Değişen Türkiye
28.04.2018 Sivil toplum ve demokrasi
24.04.2018 Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir
17.04.2018 Tarih şuuru
06.04.2018 Maturidilik ve Alperenlik
23.03.2018 21.Yüzyılın alpereni Muhsin Başkan?ın anısına
15.03.2018 Türkiye?nin Ortadoğu?daki mücadelesi bir milattır
28.02.2018 Millet ve milliyetçilik üzerine
14.02.2018 Okullar düzelmeden nesiller düzelmez
30.01.2018 Emperyalist Zihniyetle Mücadele ve Okullarımız
26.01.2018 Yaban Elma Sevdalısı Aydınlar ve Ağbabalarına Duyurudur
24.01.2018 Kızıl Elma ve Yörük Teyze
18.01.2018 HER İNSAN ÖZEL VE KAYDA DEĞERDİR