KALPLERİMİZ BÜYÜYÜP BÜYÜYÜP BİR ÜLKE OLUR

Emperyalistlerin ülkeyi işgal, milleti köle etme amaçlarının kanlı araç ve aşaması olan 15 Temmuz darbesine her kesimi ile halkımızın topyekûn direnişi ile kazandığı zafer kadar, zafere ulaşmamızı sağlayan kararlı bilincin sürdürülmesi de önemlidir.

Bize şer gibi gözüken gelişmelerden hayırlar çıkmıştır. Hayırlar, ona talip olanlara Allah’ın lütfü, armağanıdır. İzzet içinde yaşama hassasiyeti olmayanlar zillete duçar olurlar. Onurlu, özgür, her türlü övgü ve saygıyı hak edenler, zilleti asla kabul etmeyenlerdir. Bu bir var oluş meselesidir. Varlığı korumak, adam gibi var olmak ve yaşama kararlılığı her türlü tehdit, tehlike karşısında asaletin direnişi ile savunmaya geçer, geçmiştir.

15 Temmuzda vatanı, milleti, geleceği, iradesi, özgürlüğü, onuru için canını ve kanını vererek tankların, kurşunların karşısına Çin Seddi gibi dikilen kahraman milletimiz, bütün dünyaya, zalim zorba dünyanın kıstırdığı seslere, bastırılmış, ezilmiş vicdanlarına, hak, hukuk ve demokrasi anlayışında samimi olanlara, bütün mazlum ve mağdurlara, bütün Müslümanlara çok açık bir mesaj vermiştir.

O gün bugündür bu Temmuz- Ağustos sıcağında akşamlardan sabahlara kadar hıncahınç aşkla, heyecan ve kararlılıkla doldurduğu alanlardan çekilmeyerek oluşturulan direniş hattının asla aşılmasına müsaade etmeyeceğini haykırmaktadır. Alandakiler bu ülkenin öyle kanlı, kirli, alçakça, haince, acımasız saldırılarla teslim olmayacağını gösteriyor. Bu necip millet, asil duruşu ile bütün mazlum ve Müslümanlara umut, örnek olmaktadır. Ümmete ve bütün bir insanlığa yeni ufuklar getirecek aydınlığın güçlü parıltıları yine bu toprakların göğünden, yine insanımızın kalbinden fışkırmaktadır.

Bundan böyle kâfirlerin işi çok daha zor, Müslümanların işi daha kolaydır. Direniş hatları ve merkezleri olan alanlardaki buluşmamız 7 Ağustos Pazar günü, İstanbul Yenikapı buluşması ile sonlanacaktır. Bu son içtimada başkomutan Erdoğan’ın ifadesi ile direniş taçlanacaktır. Direniş, dirilişe evirilmesi ile zaten taçlanmıştır. 15 Temmuzda millet rehavetten uyanmıştır. Yedisinden yetmişine bütün kalplerde kök salmış diriliş, hiçbir rehavete izin vermeyecek uyanıklıktadır, uyanıklık kazanmıştır.

Uyanıklık sürecektir, sürmelidir. Allah’ın bize bahşettiği bu güzel günler, bu nurlu, onurlu günler inşallah ona, onun yoluna olan samimi yönelişimiz sayesindedir. Biz dün kaygılarımızla, korkularımızla, çekincelerimizle, belki mecburiyetlerimizle öyle bir hayata layıktık ve öyle yaşadık. Biraz mahcup, biraz hüzünlü, biraz çaresiz. Bugün canlı, diri, korkusuz inancımız, aşkımız, heyecanımız, coşkumuzla, kararlılığımız, yarınlara olan ümitlerimiz, kardeşlik duygularımız, cesaretimiz ve samimiyetimizle böyle bir hayata layık olduk. Daha onurlu, daha güvenli, daha özgür, daha huzurlu, alnımız açık, yüzümüz ak.

Dar bir geçitten, sıkıntılı aşamalardan, zorlu sınavdan sınanmalardan, kandan, candan geçerek, bizim için öngörülen cehennemi sinemizin serinliğinde söndürerek, karanlıklardan aydınlığa çıktık. Aydınlık daha da büyüyecek. Aydınlık güzel günlerin bereketiyle umulur ki bütün bir yeryüzü ağarsın. O günleri kim görecek? O günleri samimiyet görecek.

Onuru için yaşamanın önemini idrak etmiş asalet görecek. Dışımızdaki hareketle içimizdeki hareket arasında zamansal olarak ters orantı vardır. Yüreğimiz çağın neresinde? Çağları aşan bir çarpıntıyla canlanan, can veren yürekler, kendine uygun zamanları, atlasları da bulacaktır. Bütün coğrafyaların, bütün zamanların en şaşmaz istikameti kalplerdeki aşktır, heyecandır. Coğrafyalar da ritmini kalp atışlarıyla bulur, zamanlar da. Mesele yüreklerimizi ülkemiz kadar büyütmededir. Bütün kalpler büyüyüp bir ülke olduğu zaman yeni ufukların, yeni fetihlerin rüzgârı her yeri sarar.

Dünyalar önce içimizde kurulur. İçimizde kurulamayan dünyaya dışımızda ulaşamayız. O nedenle 7 Ağustos demokrasi ve milli egemenlik nöbeti diye adlandırdığımız bir direniş sürecinin bitişi değil, yeni bir aşamaya geçmesi olmalıdır. Öyle de olacaktır. Bu bağlamda evvela 7 Ağustos’ta milyonlarca insana dar gelen Yenikapı’da yer yerinden oynamalı, bir insan mahşeri bütün dünyaya insanlığa yeni umutların, yeni müjdelerin, yeni bir dünyanın kapısını, kapılarını aralamalıdır.

Bu miting, bu buluşma, millet olarak sadece kendi adımıza değil, bütün bir insanlık adına yapılmalıdır. Bütün bir insanlık orada aşkın, onurun, zulme zillete karşı koyuşun, insanlığın yeniden dirilişine, ayağa kalkışına tanık olmalıdır. Somut olarak bütün bir millet adına yazılmış var oluşumuzun ve irademizin temel prensiplerini içeren esaslı bir manifesto gerçek bir anayasa metni olarak orada bütün dünyaya deklere edilmelidir.

Orada bütün dünyaya ültimatom yayınlanmalıdır. ABD, Rusya, Avrupa, Haçlı-Siyonist ittifakı bu ültimatomla sarsılmalı, kahrolmalı. 15 Temmuz’da yok etmek istedikleri bir millet, şimdi çok keskin, kararlı bir başkaldırı ile bütün mazlum coğrafyaların umudunu, aşkını ateşlemektedir. Umudun ve aşkın ateşi her türlü şeytansı kurgu ve kuşatmaları cayır cayır yakacaktır. Bu ateş, bu bildiri ile insanlık ve demokrasi deklarasyonu ile bütün dünyaya ilan edilmelidir. Bu bildiri bir ulusal bağımsızlık manifestosundan çok daha amaçlı, kapsamlı bir içeriğe sahip olmalıdır.

Çünkü bu bildiri aynı zamanda Iraklı, Suriyeli, Mısırlı, Libyalı, Cezayirli, Tunuslu, Kırımlı, Filistinli, Arakanlı, Balkan ve Kafkasyalı tüm kardeşlerimiz adına, gönül coğrafyamız adına da okunmalıdır. Onların sesini, serzenişini de yansıtmalıdır. Onların sesine, , çığlığına tercüman olmalıdır. Siz istemeseniz de, kimileri istemese de zaten 7 Ağustosta dünyanın bütün gözü, kulağı bizde olacak. Bütün dünya ya bizi korku ya da umut ile izleyecektir. Bazılarının acısı, öfkesi, hıncı, bazılarının umudu, sevdası, heyecanı, bağlılığı çoğalacaktır. 

Bu şerden çıkan en büyük hayırlardan biri bu sonuç olacaktır. Bizi parçalamak için kurulan kumpasın çökmesi ümmetin birliğine, bütünleşmesine yol açmıştır, açmalıdır. Bizimki bir umut devrimidir. Düşmanların ters çevrilen, başlarına geçirilen komploları kardeşliğe evirilmezse direnişi dirilişle, dirilişi hayata hâkim kılmakla taçlandırmış olamayız.

7 Ağustosta sadece İstanbullular değil bütün Türkiye Yenikapı’da olmalıdır diye düşünüyorum.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/331/kalplerimiz-buyuyup-buyuyup-bir-ulke-olur.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar