'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI, TEMMUZ2019,

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf

Plan görüşlerimize devam ediyoruz…

640.2. Ürün yerleştirme faaliyetlerinin, markalaşma ve tanıtımı desteklemek amacıyla etkin olarak kullanılmasını sağlamak üzere ikincil düzenlemeler yapılacaktır.

640.3. Yayıncılık alanında yerli içerik kotalarının etkin olarak kullanılmasını sağlamak üzere ikincil düzenlemeler yapılacaktır.

640.4. Tüm paydaşların işbirliğiyle görsel işitsel içerik alanında istatistiki altyapı güçlendirilecektir.

641. Kültür sanat kurumlarının daha etkin yönetimi ve uzmanlık alanlarının genişletilmesi için nitelikli kültür-sanat profesyonelleri yetiştirilecek, yükseköğretimde kültür yönetimi bölümleri yaygınlaştırılacaktır.

641.1. Kültür yönetimi bölümlerinin akademide yaygınlaştırılması ve mevcuttakilerin verimliliğinin artırılması sağlanacaktır.

642. Nitelikli din hizmetleri ile toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanacak ve yaygın din eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacaktır.

642.1. Toplumsal problemlere yönelik dini içerikli yayınlar toplumun daha geniş kesimine ulaştırılacaktır.

642.2. Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacaktır.

643. Kültürümüz yurt dışında tanıtılacak, kültürel diplomasi faaliyetleri geliştirilecek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen kültürel diplomasi nitelikli faaliyetler arasında eşgüdüm sağlanacak ve uluslararası ilişkilerde kültürün yapıcı rolünden istifade edilecektir.

643.1. Yurt dışında kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara verilen destekler artırılacak ve bu kuruluşların idari kapasiteleri geliştirilecektir.

643.2. Dünya kamuoyunda olumlu bir Türkiye algısı oluşmasına yönelik kültürel faaliyetler gerçekleştirilecektir.

AY: Demek ki, Türkiye hakkında olumsuz bir algı var ve bundan böyle faaliyetler yapılacak!.. Bu nasıl bir cümle? Geçmişte yapılanları inkar etme? Mesela, her yıl Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen “38. Türk Günü Yürüyüşü” (New York)  “olumsuz” bir faaliyet midir?

643.3. Türkiye’nin bilimsel ve akademik birikimi yurt dışında tanıtılacaktır.

AY: 1/ Bu ülkede,1 Müzik ve Güzel Sanatlar Üniv., 1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.,1 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,  47 Konservatuar, 88 Güzel Sanatlar Fakültesi,25 Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Bölümü, 55 Anadolu GSL var ve halen, “bilimsel ve akademik” yazılmış. Olmaz!.. “Bilimsel/sanatsal birikimi” doğru yazılımdır. Hepsi, “akademik”tir. (Akademik; 1/akademi ile ilgili. 2.Bilimsel niteliği olan)

2/ 206 üniversitenin birikimini yurt dışında tanıtılması mümkün olmadığı için, bu madde şöyle yazılmalıydı; “Türkiye’nin bilimsel ve sanatsal birikimi; üniversiteler ilgili kurumları ile hazırlanacak ortak projelerle, yurt dışında tanıtılacaktır. “

644. Kitap ve süreli yayın yayımcılığı alanlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

644.1. Elektronik yayınlar da dâhil olmak üzere yayıncılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.

644.2. Nitelikli kültürel yayınlara daha fazla sayıda okurun ulaşımını temin etmek üzere ekitap formatında daha fazla sayıda eserin kamu yayını olması sağlanacaktır.

AY: Ekitap değil; e-kitap (E-kitap) olmalıdır.

644.3. Yurt dışına telif satışını artırmak ve Türk edebiyatının dünya çapındaki tanınırlığının artırılması için gerekli olan tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecek ve mevcut destek programlarının içeriği geliştirilecektir.

644.4. Edebi üretimi teşvik etmek ve yayımlanma imkânı bulamamış nitelikli edebi üretimlerin okura ulaştırılmasını sağlamak üzere uygulanan ilk eser desteği geliştirilecektir.

644.5. Türk edebiyatı ve yayıncılığının yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan bilgilendirici içeriklerin çevrimiçi ortamlarda da yer alması sağlanacaktır.

Son söz: Keşke, bu metin yayından önce dil uzmanlarına gönderilseydi; “Güzel Türkçe’ye, noktalama işaretlerine, imla kılavuzuna” uygun bir metin olurdu. TBMM Kanunlar Dairesi Başkanlığı bu konuda çok titizdi. Bir kanun maddesi için (15 yıl önce) arkadaşlarla çalışmış ve memnun kalmıştım. Bu metni okuyunca, aklıma  takıldı; Acaba, son yıllardaki liyakatsız görevlendirmelerden bu birimde mi nasibini almış?

Ömrümüz yettiğince takip edeceğiz…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3278/plandaki-maddelerle-kultursanatta-gelisme-cok-zor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar