İTÜ TMDK’nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...

Biliyorsunuz ya da haberiniz olmuştur; Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek için İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile iş birliğine gitti. Toplantılar yapılıyor.

Keşke 44 yıl sonunda; Müzik Terminoloji/Ses Sistemleri/Yeni Sistem Arayışları/Yeni Besteler kitapları/Derlemeler/CD’ler ve Türk Müziği Çalgı Metotları ya da basılmış ders notları v.b. ortaya konulmuş olsaydı.

https://www.internethaber.com/37-yilinda-itu-turk-musikisi-devlet-konservatuari-1223868y.htm

Şimdi, 44 yıldır üzerinde anlaşılamayan konular, terminolojik sorunlar nasıl anlatılacak? O da ayrı bir konu…

İTÜ TMDK Müd.Yard. iken (1996-1999) MEB ile, 60 ilde “THO Usta Öğreticilerine” yönelik bir proje imzalamıştık. Başında bulunduğum kurul “merkez” olmuş, ama, o zamanki “Konservatuar, Müzik Bölümleri, Müzik Eğitimi ABD akademisyenleri ve alan uzmanları” ile ortaklaşa yapmıştık. Başarılı da olmuştu…

“İmzalanan protokol, hayırlara vesile olsun” derken, basında yer alan bir yazı  hatırlattı ve bu konuya girdim, yazayım.

Sabah’taki haber şöyle: https://www.haberturk.com/meb-den-guzel-sanatlar-liselerinde-konservatuvar-donemi-2432629

“İTÜ KONSERVATUARI CAZİBE MERKEZİ

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, orta öğretimden lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarına kadar geniş bir çerçevede eğitim veren dünyadaki ilk ve en büyük Türk müziği konservatuarı. Geleneksel müziğin yanı sıra Batı müziği eğitimi de verilen konservatuar Rusya, Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Estonya, İrlanda, Avusturya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Litvanya, Hollanda gibi ülkelerle yaptığı Erasmus ve ikili anlaşmalarla dünyada da yükselen bir değer ve cazibe merkezi. Konservatuvar, Avrupa'nın önemli akademilerinden biri olan CODARTS (Hollanda) World Music içinde yer alan Türk Müziği bölümünün kuruluş çalışmalarına da destek verdi.”

Elbette, kurumumuz için böyle bir yazı çıkması onore edici/gurur verici  bir durum. Dışardaki, “bize değer veriyor, bizi daha iyi tanımlıyor” sanki.

Neden böyle söyledim?

Çünkü, madem büyük bir Konservatuarız, İTÜ web sitesinde neden bağımsız/yüksekokullar içinde  değil de; “Öğrenim Birimleri” içinde “MİAM, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü v.b.” ile birlikte yer alıyoruz?

Büyüklük ve eğitim programları açısından, diğerleriyle  aynı seviyede miyiz?

Cevap; Elbette değiliz!..

Olamaz da!..

Konuyu, Rektörümüz Prof. Dr. M. Karaca atandığında da (2012) yazmış, dikkat çekmiştim, sanırım  gözden kaçırıldı. TMDK; 7 Bölümü, Y.L./Dr./SY. programları olan bir Yükseköğretim Kurumudur.

Bu, çok önemli, web sayfasını  açan kişi doğru bilgileri bulabilmelidir..

MİSYON-VİZYON…

Misyon-vizyon yazılarımız, yine ses getirdi, Ama, diyorsunuz ki; kendi Konservatuarınızı neden yazmıyorsunuz?.

Bazı kurumları yıllar önce yazmıştım. Bu yazı dizisi ile kurumumuza da (2019) bakalım.

Önce İTÜ’ye göz atalım (http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/genel/vizyon-ve-misyon):

Misyon (Yanlış/“kurum adı” yazılmaz. İTÜ’nün işlevine göre çok kısa)

“İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.”

Misyon (Doğrusu)

“Bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişleten ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur.”

Vizyon (Doğru/ Ama, İTÜ’nün işlevine göre çok kısa)

“Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.”

İTÜ TMDK’da  vizyon(http://www.tmdk.itu.edu.tr/tr/main/page_detail/55) - misyon (http://www.tmdk.itu.edu.tr/tr/main/page_detail/57);

Misyon (Yanlış/misyon amaç değildir. Paragraf içinde kurum ismi yazılmaz, zaten konu kurumdur. ...yaratıcı süreç” ne demek? ..bu “bağlamda” Türkçe değil ve cümlede gereksiz kullanılmış. .. “yaratıcı sanatçı-akademisyen”; yanlış bir tamlamadır.)

“Sanatsal ve estetik değerlerimizle günümüz sanat akımlarıyla şekillenen yaratıcı süreçte geçmişten beslenerek var olmak, uluslararası sanatsal ve bilimsel ilerleme ile değişimlere açık, bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı ve yaratıcı sanatçı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı, araştırmacı yetiştirmek İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının varlığının amacıdır.”

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

“Günümüz sanat akımlarıyla şekillenen süreçte, geçmişten beslenerek var olan, uluslararası sanatsal ve bilimsel ilerleme ile değişimlere açık, ulusal ve uluslararası alanda tam donanımlı; sanatçı, akademisyen, eğitimci, besteci, ses tasarımcısı, araştırmacı yetiştiren bir kurumdur.”

Vizyon (Yanlış/konservatuar yazılmalıdır. “Yaratıcı” kelimesi yanlış kullanılmaktadır. Paragraf içinde kurum ismi yazılmaz, zaten konu kurumdur)

“Müzik ve sahne sanatları alanında bilimsel, sanatsal uzmanlığı ve yaratıcılığı esas alan lider bir konservatuvar olmaktır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda öncülüğü hedefleyen ve çağdaş eğitimin dinamiklerini devamlı takip ederek akademik çalışmalar yayınlamak, bilimsel toplantılar ve sanatsal etkinlikler düzenlemek İTÜ TMDK’nın vizyonudur.”

Vizyon (Doğrusu/Aynı cümleler)

“Müzik ve sahne sanatları alanında; bilimsel, sanatsal uzmanlığı  esas alan, ulusal ve uluslararası alanda öncülüğü hedefleyen, çağdaş eğitimin dinamiklerini takip eden, akademik çalışmalar yapan ve sanatsal etkinlikler düzenleyen, üreten sanatçılar yetiştirmektir.”

Not.Bu yazımın önceki vizyon-misyon yazılarımla birlikte okunmasında yarar vardır. Bir daha belirteyim ki; şahıslarla işim yoktur. Kurum amirleri, Kurumun her konusu/sorunu ile ilgilenmekle görevlidirler. Kurumsallaşmaya önem verdiğim için yazmaktayım.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3130/itu-tmdknin-cazibesi-ve-misyon-vizyonda-durum.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar