Trump Tokalaşmadı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen hafta başladığı Avrupa seyahati devam ediyor.

Ülkemizde basın kuruluşları ve haber ajansları fazla ilgi göstermese de Trump, Avrupa Birliği’nin siyasî kaderini şekillendirecek önemli görüşmeler yaptı, ABD’nin dış politikasını ve bu politikaya dayalı icraatını anlattı.

2.Cihan Harbi’nin son bulmasında önemli bir payı olan “Normandiya Çıkarması” ve Savaş’ın sona ermesi münasebetiyle tertib edilen kutlama törenlerine iştirak etti.

Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2.Elizabeth tarafından ala-yıvâlâ ile karşılandı.

Tören, Buckingham Sarayı'nda yapıldı. Kraliçe, öncelikle Başkan Trump’a “Hoş Geldiniz” dedi.

Ancak Trump, Kraliçe’yi selamlarken “Kraliyet Protokol Kuralları”na uymadı. Kraliçe’yi selamlarken “tam cephe” konumunda O’na yönelmedi. Selamlama esnasında, nezaket icabı hafifçe eğilmedi. 

Daha ilginç bir hadise, tokalaşma esnasında yaşandı.

Malum-u âliniz, tokalaşma; iki veya daha çok kişi arasındaki başarılı bir iletişimin ilk adımıdır. Bu ilk adım, muhatap üzerinde bir intiba bırakır. “Beden Dili” disiplininde buna “ilk intiba” denilmektedir. İlk intiba, muhatap olunan kişi veya kişiler üzerinde bırakılan “anlık etki”dir.

Protokol uzmanları, beden dili uzmanları, ilk intiba üzerinde hassasiyetle çalışırlar. Bu yüzden devlet ve hükümet adamlarının bütün “karşılama”, “ağırlama” ve “uğurlama” merasimi en ufak tafsilatıyla tanzim edilir, programlanır.

Trump’ın İngiltere ziyareti de mutlaka en ince tafsilatına kadar programlanmıştır. Ancak, herşey önceden düşünüldüğü gibi olmuyor.

Buckingham Sarayı'ndaki karşılama sırasında Kraliçe Hazretleri’nin ellerinde eldiven vardı.


Malum, tokalaşma sırasında, güneş gözlüğü ve eldiven varsa çıkarılır. Bunlar, muhataba karşı duyulan saygının göstergesi, verilen kıymetin nişanesidir.  

Tokalaşan iki kişiden biri veya her ikisi, karşılıklı iletişime engel olan güneş gözlüğünü veya eldivenlerini çıkarmıyorsa, samimi ve dostane bir münasebetten bahsetmek mümkün olmaz.

Kraliçe 2.Elizabeth, bütün görüşmelerinde eldivenlerini giymekte, tokalaşmalarda bile çıkarmamaktadır.

İngiliz Sarayı Kraliyet sözcüleri bu durumu “hijyen” yani sağlık kuralları ile izah etmektedir. Şunu ifade etmek gerekir ki, böyle bir mazeretin, medeni dünyada müsbet muamele görmesinin imkânı yoktur.


Yazının baş kısmında, “Daha ilginç bir hadise tokalaşma esnasında yaşandı” diye yazmıştım. İşte bu ilginç hadise, Kraliçe Hazretleri’nin “eldivenleri” sebebiyle cereyan etti.

Ellerinde eldiven olan bir kişiyle hiç kimse tokalaşmak istemez. Çünkü tokalaşacak kişi, muhatabının samimiyetini, dostluğunu ancak ona dokunarak hissedebilir.

Trump da öyle yaptı zaten. Elleri eldivenli Kraliçe Hazretleri’ni nizami bir biçimde toka etmedi. Toka etmedi ama bir şekilde de tokalaşmak icap ediyordu.

Trump da Kraliçe Hazretleri’nin elini tuttu, lakin bu bir tokalaşma olmadı. Daha doğrusu, garip bir tokalaşma oldu: İngiliz matbuatının ifadesiyle Hibrit (melez) tokalaşma!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3104/trump-tokalasmadi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar