Nasıl Tokalaşmalı? ( 4 )

4-Tokalaşacak kişi tam cephe muhatabına dönmelidir

Başarılı bir iletişimin ilk adımı, beden dilini “etkili” bir şekilde kullanmaktır.

Beden dilini etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı ise, usulüne uygun olarak tokalaşmaktır.

Etkileyici ve samimi bir tokalaşma, iletişime yeni ve farklı boyutlar kazandırabilir. Bu yüzden tokalaşacak kişi,“tam cephe” muhatabına doğru dönmelidir.

Bu hareket, kişinin muhatabına verdiği kıymetin, gösterdiği saygının bir nişanesidir.

Bütün bedeniyle muhatabına dönmeyen kişi, tokalaşsa bile karşı tarafa saygı duymuyor, ona ehemmiyet vermiyor demektir.


(ABD Başkanı Barack OBAMA ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao. East Room / Doğu Salonu. Beyaz Saray. 2011)

Türkiye’de, “tam cephe” olarak kullandığımız kavram, beden dili ile alakalı batılı kaynaklarda “göbek deliği”kavramı ile ifade edilmektedir.

Yani, tokalaşacak kişi, muhatabını, kendi göbek deliğinin karşısına almalıdır.

Muhatap, göbek deliği hizasında değil ise, duruş konumu değiştirilmelidir.

5-Eller, karşılıklı olarak aynı anda uzatılmalıdır

Tokalaşacak kişiler, ellerini birbirlerine “aynı anda” uzatmalıdır.

Tokalaşma esnasında ellerin erken veya geç uzatılması, hem muhatap hem de üçüncü kişiler tarafından farklı şekilde anlaşılabilir.

El uzatmadaki zamanlamayı, muhatap ile münasebetin tabii seyrine bırakmak gerekir.

Elini uzatmada geç kalan taraf, tokalaşmada “gönülsüz davranıyor”intibaı verebilir. Bu durum, muhataba karşı saygıda bir “nakise”dir (eksikliktir).

Tokalaşmada el uzatmak için makul kabul edilebilecek bir süreden fazla geç kalmak ise, saygıda “kusur” olarak kabul edilir.


(ABD Başkanı Donald TRUMP ve Kanada Başbakanı Justin TRUDEAU. Oval Ofis / Beyaz Saray. 2017)

Aksi şekilde; tokalaşmak için elin “hızlı” bir şekilde ve muhatabın “beklemediği bir anda” uzatılması da tavsiye edilen bir beden dili hareketi değildir.

Karşılaşmanın tabii seyrini bozan bu tür hızlı bir hareket, nezaket ve zarafetkaideleriyle bağdaşmaz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2996/nasil-tokalasmali--4-.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar