Müzik alanı “bildiri başlıklarından”, bir anlam çıkmıyor?..

İlk söz: Bilim kurullarının, yanlış terminolojide  çok  sorumluluğu var.

Son gündem 1: Sn.Cumhurbaşkanı, "İstanbul seçim sonuçları, içimize sinmedi." dedi.Benzer cümleyi Sn.Bahçeli’de kurmuştu. Ancak; hayal kırıklığı yaratan, 34.000 http://Y.Do ç.'i tenzili rütbe yapan, tenakuzlarla dolu 7100 sy. yasa; Y.Doç.Dr. akademisyenlerin içine sinmedi. Ve, düzeltmek için bir çaba gösteren üst kurum da yok!..Akademik barış için, 7100 sy.yasa mutlaka düzeltilmelidir.

Son gündem 2: YÖK Değerlendirme Kurulu, kişiye özel ilanlardan sonra, alışanlara uygulanan bezdirme ve yıldırma (mobbing) şikayetlerine yönelik bilgi notu yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi"nde psikolojik taciz; "işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür." şeklinde tanımlanmış ve işyerlerinde psikolojik tacizin unsurları olarak bunlar sayılmıştır. Unvanlarına güvenerek yanlış yapan, genç idarecilere önemle tavsiye ediyoruz. Geçen yazımıza örneklerle  devam ediyoruz. İsim belirtmiyoruz, Çünkü, önemli olan bu anlayışı paylaşılır kılmak.

7/ “Mevlevî Ayin Geleneğinin Temsilinde Anlamsal Bir Dönüşüm”

Başlıkta; nokta, virgül yok. “Anlamsal Bir Dönüşüm” ne demektir, neyi anlatmaktadır?

Anlaşılamamıştır…

Başlıkta, “anlam bütünlüğü” eksik kalmıştır.

8/ “Edebiyat ve Müzik İlişkisi Doğrultusunda Bestelenmiş Şiirlerin Kültürel Bellekte İzleri”

Bu nasıl bir  cümledir? Başlıkta; nokta, virgül yok.

Toplumların belleğini, yani “kendi geçmişlerini hatırlama biçimlerini” kimlik sorunuyla ilişkilendiren çalışmalar yapılmaktadır. İçerikte bir şeyler bulma hissi veriyor, ama doğru başlık;

“Bestelenmiş Şiirlerin; Edebiyat ve Müzikbilim Açısından Kültürel Bellekte Bıraktığı  İzler” veya “Edebiyat ve Müzikbilim  İlişkisinin, Kültürel Bellekte Bıraktığı  İzler” olmalıdır.

9/ “Müzik Etnografisini Yeniden Düşünmek.”

Müzik Etnografisi: “belirli bir topluluğun, yaşamlarında yer alan müziğin; toplumlar ya da topluluklardaki başka süreçlerle ilişkisini incelemektir. Yetkin Özer’in bu konuda yararlı bir kitabı var.

İstediğiniz kadar düşünün!, ancak, başlıktan akademik bir fikir ortaya çıkmıyor. Neden, içerikte anlatılanlar, başlıkta; daha net ve güzel ifade edilmez ki?

10/ “Geçmişi Dinlemek: Türkiye’nin Altmışlı ve Yetmişli Yıllarına Müzik Üzerinden Bakmak”

Başlıktan, “akademik bir fikir ortaya” çıkmayacağını hissettiren bir başlık. “Geçmişi dinlemek” ve “….bakmak” O kadar geniş ki; ne anlatılacak, hangi yöntemle, sosyolojik mi, toplumsal mı?.

11/ “Türkiye’de Gündelik Hayatın Modernleşmesi Sürecinde Bir Tampon Mekanizma Olarak Arabesk Müzik”

Tartışma getirecek bir başlık… Başlıkta; nokta, virgül yok.

Modernleşmede “arabesk” bir tampon görevi mi görmüş?

Tampon: “bir deliği tıkamaya, kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış tıkaç” olduğuna göre, arabesk, hangi deliği tıkamış? Bu kelime “akademik bildiride”  uymuş mu? Ayrıca, “Arabesk müzik” diye bir tanım yoktur!..Arap tarzı, Arap müziğinden esinlenmiş bir müzik vardır. Bu konu çok tartışıldı.

12/ “Müzikte Sinestezik Algının Fenomenolojik İmkânı”

Başlıkta; nokta, virgül yok. Sinestezi; (Yunanca) "birleşik duyu" anlamına gelmektedir. Sinestezik kişilerde, herhangi bir duyunun uyarımı otomatik olarak başka bir duyu algısını tetiklemektedir.

Fenomen; başka anlamlarda da kullanılsa da aslında “bilinç” demektir. “Loji” kelimesi de “bilim” demektir. Sonuç olarak, Fenomenoloji: “bilincin bilimi” demektir.

“Yabancı kelime” kullanma meraklısı (sanırım yabancı dil sınavını -ÜDS- vermiş) arkadaşımızın bildirisini birlikte çevirelim: “Müzikte birleşik duyu algısının, bilimin bilinci (bilinç) imkanı” Nasıl? Anladınız değil mi? Müziğe ne kadar yararlı bir konu seçilmiş değil mi? Yapmayın, lütfen!..

13/  “Çalgı Çalmanın İcracıya Kazandırdığı Değerler”

Başlıkta; nokta, virgül yok. Değerli müzik insanların, müziğin insan üzerindeki ve hayatındaki olumlu yönlerini yazmaktan usandık…Siz, hala “çalgı çalmanın” kazandırdığı değerlerden bahsediyorsunuz…İnsanlar, yeter ki müzik/sanat/spor la uğraşsın, kazanacağı değerler hep olumlu yöndedir.

14/ “Türk Milli Eğitiminin İlköğretimde Hedeflediği Müzik Dersi Kazanımları.”

Bu konu, başlıklar halinde TTK’nun, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü kararlarında, müzik kitaplarının içinde yazmaktadır. Yeni bir şey değildir ve istediğiniz bilgi vardır. Dolayısıyla, akademik bir bildiri konusu olmamalıdır.

Devam edeceğiz..

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2992/muzik-alani-bildiri-basliklarindan-bir-anlam-cikmiyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar