“Yabancı kelimelerin”, Türk Müziği’ne yararı var mı?

Bir önceki yazımızda da vurguladığımız gibi “terminolojiye” çok önem veriyoruz. Habere bakalım; “MEB ve İTÜ arasında Türk müziği alanında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İTÜ'de gerçekleştirilen törende protokole, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca imza koydu.Protokol kapsamında, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek olacak, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyecek ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmalarına katkı sağlayacak.” Elbette güzel bir çalışma. Müdür Yard. olduğum dönemde MEB ile başlattığımız; THO Usta Öğreticilerinin bilgilendirilmesi/kurstan geçirilmesi için (2006-2012) yapılan protokolle çok yararlı işler yapılmıştı. Uzun zamandır yazıyorum, İlahiyat Fak. ile de benzeri protokol yapılmalıdır.

Ancak, protokoller iyi de; müzik terminolojisinde anlaşma sağlayamazsak, “yeni kurumlara” neyi, bir ağızdan anlatacağız? Bu çok önemli!..

Toplum bilimci ve iktisatçı GerhardKessler’in şu sözlerini de aklımızda tutalım: “Dili gereksiz yabancı sözcüklerden arındırmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve kentini temiz tutmak gibi ahlaksal bir ödevdir.” (Prof. Dr. Sami Selçuk, Önce Dil)

Bildirilerde, unvanlı müzik insanlarımızın kullandıkları yeni/çevirilerden oluşan “kelimeler”, kafaları karıştırıyor.

 Alana hizmet etmeyen bildirinin bir yararı yoktur.

47 Konservatuar kurulmuş durumda, ama hala Türk Müziği Terminolojisi’nde bir adım yol gidilemedi.

Çünkü; kimse ana konulara girmiyor, tali konularda dolaşıyor.

“Türkçe yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımı” na ise hiç dikkat edilmiyor. 

Kısaca; sorun ortada bütün haşmeti ile duruyor.

Müzik terminolojisine/alanına sokulmaya çalışılan, İngilizce/yabancı menşeli “kelimelere” örnekler verelim;

“Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme” başlığı, ana sayfada şöyle açıklanmış:

“Kültürel pratiklerin ve insanların bir mekandan başka bir mekana seyahati ise politik, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan birisi haline gelmiştir.”

Küreselleşme sürecindeki akışkanlık (fluidity) ve yersiz-yurtsuzlaşma (deterritorialization) terimleri, ulusaşırılık ve diaspora meselesinin de kalbinde yer alan tartışmalardaki önemli unsurlardandır. Bu bağlamda, ulusaşırı kimlikler çoklu ulusal sınırlar etrafında müziksel olarak nasıl temsil edilirler?

Ulusaşırılık ve küreselleşme süreci ilişkisi nedir ve kültür pratiklerine nasıl etki etmektedir?

Ulusaşırılık ve etnisite kavramları arasındaki ilişki müzik-dans bağlamında nasıl okunabilir? Ve kültürel pratiklerin ulusaşırılık meselesinde sosyal, kültürel, ekonomik, politik ilişkiler içerisindeki rolü nedir?

Sempozyumun ‘Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme’ başlığı, bu ve benzeri soruları araştırmayı amaçlamaktadır.”

Şimdi görüşlerimizi yazalım:

Ulusaşırılık: “Ulusal sınırlarda değişikliklerin olması”

Diaspora (Kopma,kopuş): “Çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları. Sözcük hem kopma eylemini hem de kopup azınlık olarak yaşayan kimseleri ifade eder.”

Küreselleşme: “Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.”

Etnisite (Etnik Grup): “Her türlü kültür farklılıkları ile diğerlerinden ayrılan sosyal gruplardır.”

Kültür pratikleri: “Kültür uygulamaları”

Sorular:

Bu kelimeler kullanılarak;  Türk Müziği’ne hizmet ediliyor mu?

Bu kelimeler; Türk Müziği’nin hangi sorununu netleştiriyor?

Bu kelimelerin Türk Müziği Müzikolojisi’ne katkısı var mıdır?

Yoksa, bu kelimeler kullanılarak; benim “yabancı dilim var” mı denilmek isteniyor?

Sonuç: Sempozyum sonunda;  ‘Diaspora, Ulusaşırılık ve Küreselleşme’ başlığı ile gelen bildirilerle, bu ve benzeri soruları araştırılmış, değerlendirilmiş, tartışılmış ve  bir sonuca ulaşılmış mıdır?

Türk müziğine, terminolojisine, sorunlarına bir  yarar sağlamış mıdır?

 Nasıl?

Yoksa, sadece akademik teşvik alınmak için dosyaya konulup, arşive mi kaldırılmıştır?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2965/yabanci-kelimelerin-turk-muzigine-yarari-var-mi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar