Nasıl tokalaşmalı? ( 3 )

2-Tokalaşma hakkına dikkat edilmelidir:

  • Diplomatik münasebetlerde
  • Resmi ortamlarda
  • Sosyal hayatta

geçerli olan kurallardan biri de “tokalaşma hakkı”dır.

Tokalaşacak iki kişiden biri, elini önce uzatır. İşte, elini önce uzatmak bir “hak”tır.

Bu hak, tokalaşacak taraflardan sadece birinin sahip olduğu bir haktır.

Başka bir ifadeyle tokalaşma hakkı, el sıkışacak iki kişiden sadece birinin “elini önce uzatma hakkı”dır.

Tokalaşmak için elini ilk uzatan kişi, muhatabına bir teklif yapmıştır: Bu teklif, tokalaşma teklifidir. Diğer kişi, ancak kendisine el uzatılınca tokalaşır, el uzatılmaz ise tokalaşmaz.

Herhangi bir şekilde karşılaşan veya tanışan iki kişi, tokalaşma hakkına dikkat etmelidir.

O halde, el uzatmada / tokalaşmada kimler öncelik hakkına sahiptir?

Tokalaşmada, elini öncelikle uzatacak kişiler aşağıdaki gibi sayılabilir:

  • Makam sahipleri
  • Unvan olarak “üst” konumunda olanlar
  • Meslekte kıdemli olanlar
  • Hanımlar
  • Yaşça büyük olanlar
  • … …. …

Makam Sahipleri

Diplomatik görüşmelerde ve resmi ortamlarda tokalaşma hakkı, “makam sahipleri”ne aittir.

Makam sahibi kişi, tokalaşmak için elini uzatır ise, karşı taraftaki kişi tokalaşır.

Makam sahibi kişi elini uzatmaz ise, muhatabı da uzatmaz.

Bir görüşme, karşılaşma veya tanışmada (takdim’de), öncelikle makam sahibi elini uzatır. Muhatabı, buna karşılık verir, uzatılan eli toka eder (mukabele eder).

Üstler

Unvan sahibi iki kişiden “üst” konumunda olan, elini önce uzatır. Sonra diğer kişi karşılık verir ve tokalaşır.

Hiyerarşik kademelerde “üst” konumunda olan kişi, tokalaşma hakkına sahiptir. “Üst” elini uzatmaz ise, “ast” konumundaki kişi elini uzatmaz, tokalaşmaz.

Kıdemli Olanlar

Resmi münasebetlerde veya sosyal hayatta, tokalaşmada öncelik hakkı, mesleğinde kıdemli olan kişinindir.

Kıdemsiz kişi, kıdemlinin elini uzatmasını beklemelidir. Kıdemli kişi, elini uzatmaz ise, kıdemsiz kişi el uzatmaz, tokalaşmaz.

Hanımlar

Hanımlar elini uzatmadıkça, el uzatılmaz, toka yapılmaz.

Bir hanım, tokalaşma hakkına sahiptir. Muhatabı ile karşılaştığında veya görüştüğünde, hanım elini uzatmadıkça erkek elini uzatmaz.

Ancak erkek, sehven elini hanımdan önce uzamış ise; nezaket icabı hanım, uzatılan eli toka etmelidir.

Yaşça Büyük Olanlar

Yaşça büyük olanlar tokalaşmak için elini uzatmadıkça toka yapılmaz. Tokalaşma hakkı, yaşça büyük olan kişinindir.

FOTOĞRAF  – 1 – Başbakan Turgut ÖZAL ve ABD Başkanı Ronald Reagan (1985)


3-Tokalaşmadan önce ayağa kalkılmalıdır:

Diplomatik, resmi veya sosyal münasebetlerde; hangi ortamda olursa olsun, muhatap kim olursa olsun bütün hallerde tokalaşma ayakta yapılır.

Erkek veya hanım, tokalaşacak taraflar ayakta olmalıdır.

Oturduğu yerden tokalaşmaya kalkışan kişi, muhatabına saygı göstermiyor, ona ehemmiyet vermiyor demektir.

Tokalaşmadan önce ayağa kalkmak, nezaket ve zarafetin bir icabıdır.

Diplomatik veya resmi görüşmelerde bazen taraflar oturdukları halde tokalaşabilirler. Bu halde herhangi bir saygısızlık veya muhatabına önem vermemek durumu sözkonusu değildir. Çünkü taraflar, birbirine mukabil bir anlayışı paylaşmaktadır.

FOTOĞRAF  – 2 – ABD Başkanı George BUSH ve Rusya Devlet Başkanı Boris YELTSİN (1993)

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2883/nasil-tokalasmali--3-.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar