Türkiye taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor

Türkiye maalesef kırsal kesimlerin şehirlere göç etmesiyle birlikte, giderek taşra ve varoş kültürünün etkisi altına giriyor. Şehirler köyleşiyor. Medeniyet ve kültür gecekondulaşıyor. Modernite ve medeniyeti temsil eden kentlilik yerine, kırsal şehirler (büyük köyler) yaratılıyor.

Yüksek katlı binaların bağ ve bahçeyi andıran teraslarına süs bitkisi ve balkon çiçekleri yanında soğan, sarımsak ekilerek köy özlemi gideriliyor.
Eğer köyden kente devam eden göç dalgasını durduracak önlemler alınmaz ise, yakın gelecekte metropol diye tabir edilen büyük şehirlerin tamamen taşra kültürünün hakimiyetine gireceği tehlikesine dikkat çekerek acilen önlem alınmasını tavsiye ederim.

Diğer taraftan, köyleşmiş metropollerde sosyal hayatın her alanında olduğu gibi dindarlık ve dini hayat adına, İslam kültürü diye medeniyeti temsil eden Medine'nin, şehirliliğin değil de, Arap çöllerinin Vahhabilik kültürünün itibar görmesini de medeniyet ve İslam kültürü adına endişe verici bir gelişme olarak gördüğümü beyan ederim.

Günümüze baktığımızda modern devlette siyasi katılım ve hizmet dağılımı, yerelden başlayarak genele, oradan da merkeze doğru teşkilatlanmış hiyerarşi bir yapılanmayla sağlanıyor. Gelin el birliğiyle yerel seçimleri fırsata çevirelim derim. Yerel yönetimlere talip olan adayların sadece ekonomik rant sağlayan kentsel dönüşümlerine değil, sosyal, kültürel alanda da dönüşümü sağlayacak plan ve projelerine bakarak oy verelim. Şehirleri köyleşmekten kurtaracak ve tersine göçü teşvik edecek plan ve projeye sahip olan adaylar varsa onların desteklenmesini tavsiye ederim.

Mesela tersine göçü cazip hale getirecek, "Tarım Kentleri" gibi cazibe merkezleri oluşturmayı gündemine alacak siyasi partilerin güçlenmesini isterim. Hem sosyal dönüşüm, hem de tarım ekonomisi dönüşümünü sağlayacak, kentleri fonksiyonlarına göre sınıflandıran

a-)  Ekonomik fonksiyonlar: Tarım, Sanayi, Ticaret ve Turizm gibi, 

b-)  Kültürel fonksiyonlar: Üniversite şehirleri gibi,

c-)  İdari fonksiyonlar: Başkentler gibi,milliyetçi toplum düzeni dokuz ışığı doktoriner olmaktan çıkartıp, siyasi aksiyon olarak plan ve programına alan partileri destekleyelim isterim.
Sizleri bilemem ama ben oyumu, partisine, pırtısına bakmadan şehirleri köyleşmekten kurtaran şehircilik anlayışıyla çalışacağına inandığım adaya verirdim.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2872/turkiye-tasra-ve-varos-kulturunun-etkisi-altina-giriyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar