Müzik alanı, lisans “Yeterlik Okuma Listesi” var mı?

Müzikte; teori ve uygulama birbirini tamamlamalıdır.

Halkbilim derslerine girdiğim yıllarda, öğrenciler için bir “kaynak  liste hazırlar” ve dağıtırdım. İlk soru; imtihanda soracak mısınız? olurdu. Ben de; “lisansta bu alanda oluyorsanız, sadece deste anlatılanlarla kalmamanız lazım. Bu kaynak kitapları okuduğunuzda genel kültüre sahip olursunuz. Her ay bir kitap alsanız 12 kitap yapar. Kütüphaneniz oluşur” derdim.

Çünkü, sanatın iki yönü var; uygulama ve teori/nazariyat.

İkisi de birbirinden ayrılamaz, o nedenle;

1/ “Ben, Çalgı Bölümü’ndeyim; çok iyi keman/bağlama çalarım, teoriye gerek yok”,

2/ “Ben, Müzikoloji Bölümü’ndeyim; çalgı çalmama gerek yok”

3/ “Ben, THO Bölümü’ndeyim; solfeje-çalgıya gerek yok”

4/ “Ben, Ses Eğitimi Bölümü’ndeyim; çalgıya, teoriye gerek yok”,

5/ “Ben, Müzik Teknolojileri-Çalgı Yapımı Bölümü’ndeyim; solfeje, çalgıya, teoriye gerek yok”

 düşüncesi üniversitelerde olamaz!..

Hatta bir ara, Konservatuarımızı kazanan gençlere, bir liste ile yayınların paketle hazırlanmasını ve indirimli olarak dağıtılmasını düşünmüştüm. Ama; olmaz, mahzurlu demişlerdi…

Sonra, THM solfeji ve dikte-deşifreye  yoğunlaşınca liste dağıtımını bırakmıştım.

Ve maalesef, böyle bir uygulama; Konservatuarlarda, GSF’de, Eğitim Fak. GSE Bölümlerinde de yok!...

Müzik lisansı okuyan gençlerimiz için, çalgılar/metotlar hariç; genel kültür yayınlarını toplamak üzere birçok müzik insanından görüş istedim. Şu ana kadar dönüş olmadı.

Ben, aşağıdaki yayınları, “müzik lisansı” okuyan gençlerimize  “yeterlik” için   tavsiye diyorum.

Ayhan Zeren; Müzikte Ses Sistemleri

Ahmet Say ; Müzik Ansiklopedisi, 3 Cilt

Ahmet Say ; Müzik Tarihi

Ahmet Adnan Saygun; Atatürk ve Musıki

Yalçın Tura; Türk Musıkisinin Mes’eleleri

Göktan AY ; Folklor (Halkbilim) Genel Bilgiler-Oyun-Müzik

Göktan AY (Haz.); 21.yy da Kültür ve Müzik Sempozyumu / 4-7 Mayıs 1993

Göktan AY(Haz.); Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu -1/ 15-16 Mayıs 1997

Göktan AY(Haz.); Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu -2/ 14-15 Mayıs 1998

Göktan AY(Haz.); Müzik Eğitimi ve Onun Temel Ögesi Müzik Öğretmeni Semp. /13-14 Mayıs 1999

Göktan AY(Haz.); Müzikte 2000 Sempozyumu /17-18 Mayıs 2000

Göktan AY(Haz.); Ülkemizde Halk Eğitiminin Amacı, Önemi ve Gerekliliği Semp. / 23-24 Mayıs 2001

Göktan AY(Haz.); Müziksel Gelişmemizin Değerlendirilmesi Sempozyumu / 2-3 Mayıs 2002

Göktan AY(Haz.); Müzik Araştırmaları ve Folklor Derlemeleri Sempozyumu / 4-5 Aralık 2003

Göktan AY(Haz.); Müzik,Tiyatro ve Edebiyat’ın Bilim İle Etkileşimi Semp. / 29-31 Mayıs 2013

Göktan AY(Haz.); Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu / 21-23 Mayıs 2014

Göktan AY(Haz.); Uluslararası Sanat ve Sağlık Sempozyumu / 21-22 Mayıs 2015

Göktan AY(Haz.); Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Semp./11-12 Mayıs 2016

Göktan AY(Haz.);Güzel Sanatlar Eğit.-Toplum Bilim. Etkileşimi Uluslararası Semp. / 10-12 Mayıs 2017

Göktan AY(Haz.);Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu,10-12 Mayıs 2018

Bahattin Kahraman-Cansevil Tebiş; Mahmut Ragıp Gazimihal’den Seçme Müzik Makaleleri1-2

Cansevil Tebiş-B. Kahraman; Halil Bedi[Yönetken]den Seçme Müzik Makaleleri.

Ali Uçan; Eduard Zuckmayer ve Cumhuriyet Müzik Eğitimi.

Hüseyin Akbulut; Türkiye’nin Kültür ve Sanat Siyaseti.

Süleyman Tarman; Müzik Eğitiminin Temelleri.

Eren Özek; 20.Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı (2 Cilt Takım )

Muzaffer Sarısözen; Türk Halk Musikisi Usülleri

Cinuçen Tanrıkorur; Osmanlı Dönemi Türk Musikisi.

Andre Hodeir; Müzikte Türler ve Biçimler.

Sharon M. Draper; İçimdeki Müzik.

Yağmur Eylül Dönmez; Yeşilçam Filmlerinde Popüler Müzik.

Melih Duygulu; Türkiye’nin Halk Müziği Makamları.

Melih Duygulu; Türk Halk Müziği Sözlüğü

Emine Yaprak Kotzian; Orff-Schulwerk, Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinin Temelleri.

Murat Aydemir; Türk Müziği Makam Rehberi (CD’li)

Tahsin Banguoğlu; Türkçenin Grameri.

Cemal Ünlü; Git zaman, gel zaman.

Lütfiye Aydın; Dehanın Sesi.(Tanburi Cemil Bey’in romanı)

Cem Behar; Ali Ufki ve Mezmurlar.

Selçuk Alimdar; Osmanlı’da Bati Müziği.

Tarkan Koç-Vural Yıldırım; Müzik Felsefesine Giriş.

Ayten Kaplan; Kültürel Müzikoloji.

Edip Günay; Müzik Sosyolojisi / Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış.

Salih Akkaş;Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kültür ve  Müzik Politikaları.

İlhami Gökçen; Türk Musıkisi’ne Katkılar.

Metin And; Geleneksel Türk Tiyatrosu. Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri.

Pertev Naili Boratav; 100 Soruda Türk Folkloru.

Metin Ekici; Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri

Salih Akkaş; Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Müzik Politikaları (1923-2000)

Kültür Bakanlığı; Türk Halk Oyunları Katalogu 111

Kültür Bakanlığı; Sahada Folklor Derleme Metotları.

Ahmet Şenol; Türk Halk Oyunları Bibliyoğrafyası 1-11

İlhan Başgöz; Folklor Yazıları.

Ahmet Özdemir; Folklor Penceresi

Sadi Yaver Ataman; 100 Türk Halk Oyunu.

Kültür Bakanlığı; THO’nun Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Semp.,1-3 Aralık 1999

Erciyes Ün. GSF Müzik Bölümü; Müzik Sempozyumu,14-16 Nisan 2005

İlhan Başgöz; Türkülü Aşk Hikayeleri.

Gülper Refiğ; Özsoy Operası - Atatürk ve Adnan Saygun.

Duygu Duran Orlowski; Kreatif Müzik Terapi.

Süleyman Tarman; Çalgıları Tanıyalım - Eğitim Kartları Serisi.

İTÜ TMDK; Türk Müziğinde; Uygulama-Kuramlar-Sorunlar ve Çözümleri Uluslararası Çağrılı Kongre,4-6 Mart 2008

İlhan Mimaroğlu; Müzik Tarihi.

Ziya Gökalp; Türkçülüğün Esasları.

Onur Akdoğu; Türk Müziği Bibliyografyası.

Bülent Aksoy;  Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musiki ve Batılılaşma.

Hüseyin Saadettin Arel; Türk Musikisi Kimindir?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2843/muzik-alani-lisans-yeterlik-okuma-listesi-var-mi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar