2019 demokratik olgunluk yılı olsun

Siyasi tarihimizde, sivil anayasa yapma konusunda, şu içerisinde bulunduğumuz dönem kadar şanslı bir dönem görmedim. İktidar ve muhalefetin yeni sisteme, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline uyumlu bir sivil anayasa yapma fırsatı var iken, anlamsız bir inatlaşmayla, sistemi tıkama gayretlerine bir anlam veremedim. Bu manada tarafları demokratik olgunluk içerisinde davranarak, ulusal çıkarları öne alan, demokratik ilke ve değerlere bağlı kalarak demokrasimizi güçlendirecek işbirliği etmeyi tavsiye ederim.

Diğer yandan milletimizin siz siyasi egemenlere tevdi ettiği egemenlik hakkını kullanma yetkisine dayanarak neden bir sivil anayasa yapmak istemediğinizi merak ederim? Siyasi emel ve hedefinizin Türkiye'nin demokratik olgunluğa erişerek, evrensel değerlerle bütünleşen anayasal hukuk devleti olmasını sağlamak olup olmadığını bilmek isterim. T.C. Devletinin temel felsefesi ve temel ideolojisi, azınlıklarda dahil, tüm vatandaşlarına eşit haklar tanıyarak, sosyal adalet ve sosyal refah devleti olmak değil midir? Öyle ise neden sosyal refah devleti olmanın yolunu açacak sivil anayasa yapmıyorsunuz diye sormak isterim.

Gelin hep birlikte… kavram kargaşası yaratılmasına fırsat vermeden anayasal hukuk devleti olmaktan yana siyasi tavırlar alalım. Çağımızda uygarlık ve medeniyetin demokratik değerler üzerinde yükseldiği gerçeğinden hareket edelim. Cumhuriyetin siyasi, kültürel ve ideolojik temellerini oluşturan laiklik ve milliyetçilik gibi kavramların daha fazla istismar edilmesine fırsat vermeyelim. Sekülerizmi (laikliği) dini inkar eden bir unsur olmaktan çıkartalım. Laisizmi gerçek anlamda din ve devlet işlerini bir birinden ayıran kavram olarak liberalleştirelim. Demokrasiye olan bağlılık konusunda güven tazeleyip, medeniyet ve uygarlık yolunda emin adımlarla, yolumuza devam edelim.

Yeni yıl birçok kimse için umut ve beklenti ifade eder. İnsanlar gelen yılın gidenden daha güzel olmasını umut eder, yeni hedefler tayin eder. Adet olduğu üzere yeni yılda beklenti ve hedeflerinizin gerçekleşmesini temenni eder, yeni yılınızı şimdiden tebrik ederim.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2731/2019-demokratik-olgunluk-yili-olsun.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar