Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın…(1)

İlk söz: “Akademik yetkinlik”  ve  “bilimsel yeterlik” olmazsa, olmaz!

Çalıştay raporu yazımıza da yoğun ilgi gösterdiniz, teşekkür ederim.

Akademisyenler; çalıştay raporunda dile getirilen maddelerin %80’inin, Anayasa değişikliği gerektirmeden, TBMM’ye gerek kalmadan, tamamiyle iç yazışma/yönetmeliklerle YÖK tarafından düzeltilebileceğine/çözülebileceğine inanıyor. Bunu da belirtmek isteriz.

Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayında, akademisyenler ve katılımcılar tarafından, samimi bir şekilde, çözümcü yaklaşımla  dile getirilen, sorulan ve tartışılan önemli gördüğüm bazı konuları, maddeler halinde veriyorum.

1/Üniversiteler “bağımsız”dır. Kendi idari, iç yapısı vardır, kararlarını kendi alır, mali özerkliği vardır.

2/Bir üniversitede “Temel Bilimler” yoksa, temel ihtiyaçlara cevap veremez.

3/Üniversiteleri görevi; “devletin ve toplumun ihtiyaçlarını” karşılamaktır.

4/“Akademik yetkinlik”  ve  “bilimsel yeterlik”  şarttır.

5/Üniversitenin, sadece akademisyenlerinde değil, bütün çalışanlarında “aidiyet” olmaz ise, gelişme sağlanamaz. Aidiyet; ne kolay kazanılır, ne de kolay kaybedilir.

6/Örneğin Finlandiya’da  Dr. Öğr. Gör 5000 EURO, bizde ise 940 USD almaktadır.

7/Bazı Vakıf Üniv. de; iş “akademisyenle patron arasındaki bir iş sözleşmesine” dönüyor. Devlet üniversitesinde akademisyen yaz tatili yaparken, bazı vakıf üniversitelerinde, yaz tatili yok, hergün okula geliniyor, hatta tanıtımlarda görev veriliyor, öğrenci bulması dahi isteniyor.

Devlet Ün. ders ücreti ile Vakıf ün. ders ücreti arasında (1/10 gibi) büyük fark var, oysa ders saati süresi aynı!.. Bazı Vakıf Ün. de ek mesai ücreti verilmiyor. Devlet Ün. unvanlı akademisyenin zorunlu ders saati 10 iken, bazı Vakıf Ün. en az 16 oluyor.

8/Doç.lik sözlü sınavlarında Devlet Ün. sözlü yaparken, bazı Vakıf Ün. sözlü yapmadan akademisyene Doç. unvanını veriyor. Oysa; aynı kanun ve yönetmeliklere bağlılar. Vakıf Ün. de, patron, patron da; Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı neden patronluk taslıyor? Anlaşılamıyor!..

9/Vakıf Ün. de rektör danışmanı atanmıyor (Ki, doğru bir şey. Dekan, Müdür zaten birimlerin başında, onlardan başka kime, neden danışacaksınız ki?), asistan alınamıyor…Hasta da olsanız, gelemediğiniz zaman ders ücretiniz kesiliyor.

10/Hala, akademide; “etki faktörü” yüksek, A sınıfı bir yayın organı yok. Uluslararası yayın, uluslararası sanatçı, uluslararası bildiri/konser; ulusalları ikiye katlıyor… Türkiye akademisyenleri, kendi ülkelerinde “yabancı dil barajı” dahil, ikinci sınıf olmaktan kurtulmak istiyor…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2709/universitelerde-aidiyet-docentlik-sozlu-sinavi-etki-faktoru-yuksek-yayin1.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar