Batının kültürel tehdit algısı

Özellikle 11 Eylül 2001’den sonra şekillendirilmek istenen yeni dünya düzeni, Müslümanların sindirilmesine yönelik, haçlı zihniyetinin değişik bir versiyonu olarak kaşımıza çıktı. Bu anlamda bugünden, yarına batılı ülkelerin Müslümanları hedef alan söylemlerine bakılırsa, önümüzdeki yıllarda batı kaynaklı politikaların daha çok radikalizme yatkın olacağı anlaşılmış olmalı.

Geleneksel kültürlerin birlikte yaşama mecburiyetinden doğan problemleri gidermekte zorlandıkları konusunu doğru bulur ve anlarım. Ben, toplumların sosyalleşmesini sağlayacak evrensel değerleri referans alarak çözüm üretileceği yerde, geleneksel kültürler üzerinden çatışmaya teşvik edilmesini anlamakta zorlanırım. Yani Hristiyan dünyasında "Kültürümüzün İslamlaşmasına karşı işbirliği" sloganıyla başlatılan ve kültürel yozlaşma korkusu üzerine inşa edilen bir propaganda metodunun karşılık bulmasını garipser ve izah etmekte zorlanırım. Aynı zamanda gereken önlem alınmaz ise, yakın gelecekte kültürel çatışmaların daha da şiddet kazanacağından endişe ederim.

Tarihi seyir içerisinde, kültürlerin çatıştığı dönemler incelenirse, çatışmanın sebebi ne olursa olsun, en azından içgüdüsel olarak daha iyi ve daha güzel yaşama arzusu yatmaktadır. Her kültürün kendi değerlerinin daha üstün olduğu iddiasıyla, diğer toplumlar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi tarihi bir gerçekliktir. Bu manada savaş ve çatışma psikolojisini motive eden unsurlara bakıldığında istisnalar hariç, kültürlerin egemenlik alanlarını çatışarak genişletme arzusunda olduklarına dikkat çekmek isterim.

Sırası gelmişken yukarıda temas ettiğim kültürel korkulara dayanarak, batılı toplumların, tüm dünyada Hristiyan dindaşlarını koruma reflekslerine de değinmek isterim. Teolojik, Hristiyan geleneklerine bağlı siyasetçiler, Müslümanlara karşı tavır almakla, sadece dindaşlarına duygusal destek vermekle kalmıyor, kültürel yozlaşma korkusuyla, Hristiyan kültürü ve varlığına sahip çıkma refleksiyle hareket ediyorlar. Daha açık bir ifadeyle ‘’Kültürlerinin İslamlaşmasından’’ korktukları için, Müslüman dünyasını radikalleşmeye itecek gelişmelere destek veriyorlar. İlk başlarda sadece Müslümanlar için tehdit oluşturacağını düşündükleri El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin türemesine vesile olacak iklimlerin oluşmasına sebep oluyorlar. Eğer bugün köktenci radikal örgütler ABD ve Avrupa gibi ülkelerden eleman temin edebiliyorlarsa durumu sadece iman esaslarına dayalı cihat anlayışıyla izah etmek eksik kalır, hatalı olur. Islama fobi yaratmak için El- Kaide ve 11 Eylül yeterli görülmediği için IŞİD denen köktenci terör örgütünü, İslami terörün ne kadar tehlikeli ve cani olabileceğini göstermek için icat ettiler.

Avrupa ülkeleri Müslümanları kültürel bir tehdit ve tehlike olarak algıladığı müddetçe problemler çözülemeyecek ve maalesef artarak devam edecek. Yakın gelecekte tehlike ve tehdit algısı evrilerek sadece Hıristiyan toplumları tehdit eden unsurmuş gibi taktim edilmek istenecek. Bu manada kendi iç güvenlik tehlikesini bertaraf etmek ve radikal eğilimleri engellemek adına çıkartılacak kanuni müeyyidelerle, Avrupa Türklerinin örgütlü toplum olması engellenecek.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2671/batinin-kulturel-tehdit-algisi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar