Mesleki ve Teknik Eğitim’e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?

Tüm öğretmenlerin gününü kutluyor, Sn. Bakan’ın bugün 3600 ek gösterge müjdesini bekliyor; yaşayanlara sağlıklı yıllar, ebediyete göç edenlere rahmet diliyorum.

MEB aldığı bir karar ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı olan “Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini”, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağladı. (03.10.2018)

Nedeni bilinmiyor, bizde araştırdık…

Önce belirtelim ki, bizler;  MEB Müzik, Güzel Sanatlar ve Spor Genel Müdürlüğü kurulmasını beklerken, bu karar sürpriz olmuş ve dalgalanma yaratmıştır.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında misyon ve vizyon şöyle yer almış;

Misyonumuz (Yanlış)

“Ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak.”

Doğrusu: “Ekonomik ve sosyal sektörlerin işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılayan, isteyenleri meslek sahibi yapan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştiren, mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştiren ve uygulayan bir birimdir.”

Vizyonumuz (Doğru)

“Toplumun sosyal ve ekonomik sektörleri ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören, milli manevi, mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştiren, kalite değerleri oluşturulmuş lider bir kurum olmak.”

Resmi yazıda, bu bağlanmayı;  Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin “yetenek sınavıyla” öğrenci alması sebep gösterilmiş.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne; erkek-kız teknik, endüstri meslek, sağlık, turizm, tapu, tarım, ticaret vb. birçok meslek grubu bağlı bulunuyor.

Zaten, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri ayrı iken, 2011 yılında 652 sayılı KHK ile birleştirilmişti ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlıydı.

Sorular:

1/Müzik ve Güzel Sanatların ve Spor'un Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanmasının sebebi nedir?

2/ Bu liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenler, artık  her yönden mesleki teknik mevzuatına bağlı olacaklardır… Bu sorun yaratmayacak mıdır?

3/ Mesleki Teknik Eğitimde, maaş karşılığı haftalık 20 saattir. Şimdi, müzik ve spor öğretmenleri için  olan 15 saat değişecek midir?

4/ Mesleki Teknik Eğitimde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerin ders saatleri farklıdır. Şimdi ne olacaktır?

5/ Mesleki Teknik Eğitimde; öğrenciler şirketlere/kurumlara gönderilmektedir. Müzik, Güzel Sanatlar ve Spor öğrencileri hangi kurumlara gönderilecektir?

Konuyu araştırırken bir haber dikkatimizi çekti;

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilen 82 Güzel Sanatlar Lisesi ve 74 Spor Lisesi müdürlerinin katılımı ile Ankara Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi’nde bir çalıştay gerçekleştirilmiş.

31.10.2018’de yapılan toplantı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’’nun konuşması ile başlamış;

 “Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselileri bizim için çok önemli.  İnsanlık tarihi kadar eski kavramlar olan sanat ve spor, kültürel mirasın en önemli parçalarındandır. Her iki uğraş da, topluma değer katmakta ve toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda sanat ve spor, ülkenin uluslararası alandaki tanıtımı ve evrensel ilişkileri açısından da güçlü bir araçtır. Bu aracın güçlü kılınması ise, her türlü eğitim faaliyeti ile desteklenmesine bağlıdır. Bu çalıştay kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” için vazgeçilmez olan kültür, sanat ve sporun alanlarında eğitimin gelişmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz.” deyip te, devredilmeyi onaylaması ilginç!

Çalıştayda; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih CANBAL, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul GEÇGİL, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf ÇİDEM, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep ALTIN, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur ÇETİN, Kalite Geliştirme Daire Başkanı İsmail GÜLER, tarafından yapılan konuşmalarda; başkanlıkların görev alanına giren konularda bilgilendirmeler yapmış.

Çalıştay, ne gibi bir yarar sağlamış, kafalardaki soruları ne kadar gidermiş bilmiyoruz. Ancak, bu konuyu daha derinliğine irdelemek, taraflarla görüşmek ve uygulamaları takip etmeyi görev sayıyoruz.

Sonuç:

Bu devredilmede acele davranılmıştır. Müzik, güzel sanatlar ve spora sahip çıkmak, geliştirmek, planlamasını yapmak amacıyla acilen; MEB Müzik, Güzel Sanatlar ve Spor Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. Bakanımıza arz ederiz…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2670/mesleki-ve-teknik-egitime-baglanan-meb-guzel-sanatlar-ve-spor-liselerinin-gunahi-ne.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar