Andımız dolayısıyla ırkçılık suçlamaları

Eklenme Tarihi: 22.11.2018 10:01:00 - Güncellenme Tarihi: 30.03.2020 01:05:38

Şimdi yine yapılıyor mu bilmiyorum: Bir zamanlar Yugoslavya?nın Struga şehrinde her sene şiir festivalleri yapılıyordu.

Bizim hükümetlerimiz de bu festivallere, Türkiye?yi temsilen hep solcu şairlerimizi gönderiyorlardı. Galiba, solcuları kazanmak için böyle bir uygulama içinde oluyorlardı. Struga şiir festivaline gidip gelen solcularımız arasında fikir değiştirenler oluyor muydu? Elbette olmuyordu. Ama bizim hükümetlerimiz, bu uygulamadan vazgeçmiyorlardı. Aziz devletimiz, 1976 yılında büyük bir yanlışlık yaptı. O festivale nasıl olduysa beni gönderdi. O tarihte ben, TRT kurumunda çalışıyordum. Genel Müdürümüz Prof. Şaban Karataş idi. Kendisine çıkarak durumu arz ettim. Bana bir kameraman verilmesini istedim. Yugoslavya?da, bizim 550 yıl süren bir hakimiyetimiz oldu. Döndükten sonra: ÜSKÜP?TE TÜRK ESERLERİ isimli bir TV programı hazırlamak istediğimi söyledim. Şaban Karataş isteğimi kabul etti. Yugoslavya?ya bir kameramanla birlikte gittim. Türkiye?ye döndükten sonra hem: Üsküp?te Türk Eserleri isimli bir TV programı hazırlayarak sundum, hem de orada gördüklerimi ÜSKÜP?TEN KOSOVA?YA isimli bir kitapta yazdım. O benim ilk nesir kitabım oldu. Tahminlerimin üstünde çok büyük bir ilgi gördü. YÖK, onu bütün üniversitelerimize tavsiye etti. ÜSKÜP?TEN KOSOVA?YA, bugün 24. Baskıyla yüz bine yakın bir okuyucu kitlesinin elindedir. Şimdi size şunu anlatmak istiyorum:

O festivalde, önce biz, kendi şiirimizi, Türkçe olarak kendimiz okuyorduk. Bizden sonra mikrofon başına geçen bir Makedon tiyatro sanatçısı, bizim şiirimizi Makedon dinleyicilere sunuyordu. Bu işle vazifelendirilen, tiyatro sanatçısı çok etkileyici bir sesle, şiirlerimizi çok güzel bir şekilde tekrarlıyordu. Şiirimin Makedon diline çevrilmesi nasıldı? Onu bilmiyorum ama adamın sesi ve tavrı mükemmeldi.

İlk şiir festivali Üskütp?te oldu. Oradan, Kalkandelen şehrine geldik. Belediye Başkanlığı binasına girdiğimizde orada Türk olduklarını tahmin ettiğim iki genç adamı yanıma aldım ve tiyatro sanatçısının bulunduğu odaya götürdüm. Orada onlara dedim ki:

-Kanaatimi lütfen bu beyefendiye anlatın. Ben Makedon dilini bilmediğim için sizin yardımınızı rica ediyorum: Benim şiirimi çok güzel okuyor. Sesinin tonu çok mükemmel. Yalnız kendisini bir tiyatro sanatçısı olduğunu öğrendim. Kiloları fazla gibi geldi bana. Gönlüm istiyorki sahnedeki hareketleri de çok zarif olsun. Bu bakımdan biraz zayıflaması lazım. Tebriklerimi ve bu dostça isteğimi lütfen kendisine söyleyiniz.

Yanıma aldığım o iki Türk genci, söylediklerimi Makedon diline çevirmeden, tiyatro sanatçısı bana gülerek cevap verdi:

-?Benim babam da böyle şişmandı. Babamın da tok bir sesi vardı. Benim sesim de babamın sesine benziyor? dedi.

Çok şaşırdım.

-Siz Türkçeyi de çok güzel konuşuyorsunuz. Nereden öğrendiniz?  Diye sordum.

-?Çocukluk yıllarımda benim Türk arkadaşlarım vardı onlardan öğrendim? dedi.

Adamın yanından ayrılmadım. Akşam, Belediye Başkanının verdiği yemekte onun yanına oturdum. Bir ara bana sordu:

-Biliyor musunuz? Dedi. Hitler, İkinci Dünya Savaşında kazandığı bu Avrupa topraklarında kaç yıl kaldı?

- Kaç yıl kaldığını bilmiyorum. Hitler, psikopat bir adamdı. Zalimin tekiydi. Onu katiyen sevmedim. O bakımdan bu Avrupa topraklarında kaç yıl kaldığını bilmiyorum. Dedim.

- Kaç yıl kaldığını ben de bilmiyorum. Ama 5 yıl bile kalamadı. Ama Türkler bu topraklarda kaç yıl kaldılar biliyor musun? Tam 550 yıl kaldılar. Türkler bu topraklarda yaşadıkları asırlarda Osmanlı Devleti dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Türkler, o 550 yıl içerisinde her gün bir Sırp, bir Yunan, bir Bulgar ailesini ortadan kaldırsaydı, buna hiçbir devlet engel olamazdı. O zaman, o 550 yıllık devrede, bu topraklarda bir tek gayrı Türk, bir tek gayri Müslim kalmazdı. Siz böyle bir millete mensup olmakla, ne kadar övünseniz hakkınızdır. Biz de bu topraklarda, Türklerle 550 yıl beraber yaşadığımız için müteessir değiliz! Dedi.

Kalkandere?deki o akşam yemeğinde duyduğum gururu, sevinci, huzuru?işte aradan 42 yıl geçmesine rağmen unutmayacağım.

Bu hatıramı neden yazdığımı açıklamak istiyorum: ANDIMIZ?ın yeniden okullarımızda okunmasına, bazı kişiler ve kuruluşlar şiddetler hücum ediyorlar. Andımız metninin ırkçı bir düşünceyle yazıldığını, ANDIMIZ?da ırkçılık yapıldığını ileri sürüyorlar. Samimi kanaatime göre, bu itirazlar, Türk ırkına düşman olan bazı azınlık ırkçılarımız tarafından yapılıyor. Andımız metninin okunmasına itiraz edenler, bir Makedon tiyatrocusu kadar insaf ve idrak sahibi değillerdir. Çünkü biz Türk milliyetçileri olarak, tarihin hiçbir devrinde ırkçı düşüncelerle hareket etmedik. Etseydik ANDIMIZa itiraz edenler, bugün hayatta olmazlardı.

Şimdi çok önemli bir örnek daha vermek istiyorum: İsmail Hami Danişmend?in 6 ciltlik OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ var. İ.H. Danişmend, bu çok önemli eserinin 5.cildinin 125. Sahifesinde çok önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. Onu okuyunca öğreniyoruz ki, 638 yıl süren, Osmanlı devletinde 215 sadrazamımız olmuş. Bu sadrazamlardan sadece 78?i Türk?tür. 15 kadarının milliyeti belli değildir. Onları da Türk kabul ettiğimizde görürüz ki, devletimizi 93 Türk, 122 Türk olmayan sadrazamlar (Başbakanlar) idare etmişlerdir. İsmail Hami Danişmend?in belirttiğine göre: Arnavut, Boşnak, Hırvat, Gürcü, Rum, Ermeni, İtalyan, Abaza, Çerkez, Rus, Sırp, Bulgar, Pomak, Frenk?olan bu sadrazamlar, içerisinde Türkçe bilmeyenler bile vardır. Türk asıllı olan sadrazamlar 38 yıl, Türk olmayan sadrazamlar ise 330 yıl devletimizi idare etmişlerdir. Yani Osmanlı katiyen ama katiyen ırkçılık yapmamıştır. Buna rağmen beraber yaşadığımız Kürtler, imparatorluk devrimizde 13 defa, Cumhuriyet devrimizde ise 22 defa devletimize baş kaldırmışlardır. Tamamen ırkçılık düşüncesiyle isyan etmişlerdir. Ne zaman mı? Kimler tarafından mı diyorsunuz? İşte sorunuzun cevabı: 1806 yılında Babanzade Abdurrahman Paşa isyanı, 1812?deBabazade Ahmet Paşa isyanı, 1820?de Zazaların, 1830?da Hakkari?de Yezidi?lerin 1831?de Bitlis?te Şeref Han?ın, 1835?te Botan?da Bedirhan?ın, 1839?da Diyarbakır?da Garzan?ın, 1831?de Hakkari?de Ubeydullah?ın, 1872 yılında Mardin-Cizre isyanı oldu. 1889?da Erzincan?da Emin Ali Paşa isyanı, 1912?de Mardin?de Bedirhan ve Halil Remo isyanı, 1912?de Bitlis?te Şeyh Selim isyanı, 1920?de Koçgiri isyanı başladı.

Cumhuriyet devrimizde cereyan eden, 22 Kürtçülük isyanları da şöyle: 1924?te Hakkari?de Nasturi isyanı-1926?da Siirt?te Silyan isyanı, 1925?te Bingöl-Muş-Diyarbakır?da Şeyh Sait isyanı-1925?te Şemdinli?de Seit Abdullah isyanı- 1925?te Diyarbakır?da Reşkotan ve Raman isyanı-1926?da Pervari?de Yakup Ağa isyanı, 1926?da Siir Gülyan isyanı-1926?da Nusaybin Haco isyanı - 1926?da Birinci Ağrı isyanı, 1926?da Silvan İsyanı-1926?da Hakkari Beytüşşebab isyanı- 1927?de Bitlis Mutki isyanı- 1927?de İkinci Ağrı isyanı, 1927?de Silvan Biçer isyanı-1929?da Eruh isyanı-1930?da Van Zeylan isyanı, 1930?da Tutak-Bulanık isyanı- 1930?da Van Oramar isyanı-1930?da Üçüncü Ağrı isyanı - 1934?te Bitlis Baban aşireti isyanı-1935?te Siirt?te Abdurrahman isyanı, başladı.

Andımız metnine itiraz eden, Kürt ırkçılarımız, önce kendileri ırkçılık saplantılarından vazgeçmelidirler.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2665/andimiz-dolayisiyla-irkcilik-suclamalari

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

08.01.2020 Atatürk’ün Ummanları Dolduracak Kadar Yanlış Bir Türkçe Anlayışı: Güneş Dil Teorisi
23.12.2019 Çok Önemli Bir Yazı: Bu Nasıl Bir Türkçe?
10.12.2019 Atatürkçü! Atatürk Düşmanı!
02.12.2019 Yanlış Atatürkçülük -I-
25.10.2019 ?Saltanattan Sultandan Kurtuldu Güzel Vatan?
14.10.2019 Bir Cinayet Hikayesi -I-
08.10.2019 Türkiye?nin En Büyük Davası Başörtüsü Değildir
04.10.2019 Allah Müslüman Türk?ün Düşmanı mı?
20.08.2019 Sultan Vahdettin Üzerine
09.08.2019 Yine Atsız Üzerine
03.08.2019 Müthiş Bir Soru
25.07.2019 Neden Öz Türkçe Olmaz
17.05.2019 Atatürkçü ? Atatürk Düşmanı
25.02.2019 Dünya çapında muhteşem bir ödüle nasıl layık görüldüm
19.02.2019 En büyük ayıbımız -II-
15.02.2019 En büyük ayıbımız -I-
08.01.2019 Atatürk konusunda öfkemiz, cehaletimizdendir
09.12.2018 Yanlış Atatürkçülük anlayışı
27.11.2018 Atatürk ırkçılık yaptı mı?
22.11.2018 Andımız dolayısıyla ırkçılık suçlamaları
02.11.2018 Aleviliği de Sünniliği de doğru dürüst bilmiyoruz
22.10.2018 Benim Atatürk düşmanlığım
15.10.2018 Bu Sinan Meydan nasıl Atatürkçüdür?
29.09.2018 Türkçe bizim varlık sebebimizdir
05.09.2018 Doğu ve Batı dünyasının Türkiye?yi bölme ?parçalama planları
13.08.2018 En mükemmel üniversitemiz en dirayetli Valimiz
28.07.2018 Doç. Dr. Selçuk Özdağ
28.06.2018 Dünyanın en köksüz, en saçma sapan bir suçlaması Alevi-Sunni çekişmesi dövüşmesi, sövüşmesidir
05.06.2018 Aleviliği de Sunniliği de okumayan bilmeyen insanlarımız!
10.05.2018 Alevi, Alevi düşmanı, Yezid!
28.04.2018 Ordumuz kesinlikle siyasete bulaşmamalıdır
17.04.2018 Müezzinlerin ezana saygısızlıkları!
05.04.2018 Makalat?ı okudunuz mu Makalat?ı?
23.03.2018 Rus Çarı Deli Petro?nun Vasiyeti
13.03.2018 Türk olmak şereftir!
20.02.2018 Ziya Gökalp?in kâfirleri ve piçleri
23.01.2018 Arif Nihat Asya diyordu ki...
17.01.2018 NEJDET SANÇAR: ?ÖLÜRÜM DE NEJDET SANÇAR BİZDEN KORKTU DA KAÇTI, DEDİRTMEM?
02.12.2017 YİNE KERKÜK ÜZERİNE
25.11.2017 KERKÜK AĞITI VE NEJDET KOÇAK
07.11.2017 ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN YOĞUN!
30.10.2017 BU KADAR CEHALET, ANCAK TAHSİL İLE MÜMKÜNDÜR
25.10.2017 TÜRKÇEMİZE KIYANLAR, GAFLET VE İHANET İÇİNDEDİRLER
08.10.2017 SOLCULARIMIZIN GERİCİLİKLERİ
02.10.2017 İKİSİ DE YANLIŞ... İKİ ALİ
28.09.2017 BAZI ÖĞRETMENLERİMİZE GÖRE BENİM RUH HASTALIĞIM
15.09.2017 EN BÜYÜK AYIPLARIMIZDAN BİRİ ALEVİ-SÜNNİ ÇEKİŞMESİ-DÖVÜŞMESİ
23.08.2017 ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE
06.08.2017 HAZİNEDAR- İT- KURT
27.07.2017 ORDUSUZ MİLLET, ORDUSUZ DEVLET
20.06.2017 BUNLAR NE BİÇİM ŞAİR, YAZAR, ELEŞTİRMEN, OYUNCU, YÖNETMENDİRLER?
14.06.2017 YOBAZLARIMIZ-2
09.06.2017 YOBAZLARIMIZ-1
28.05.2017 MEL?UN YEZİD?İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-2
23.05.2017 MEL?UN YEZİD?İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-1
17.05.2017 SİLAHLI TÜRK DÜŞMANLIĞI
07.05.2017 NAZIM HİKMET ?MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!?
25.04.2017 NÂZIM HİKMET: ÇOK KÖTÜ BİR ADAM
09.03.2017 ATATÜRK?ÜN GÜNEŞ DİL TEORİSİ ÜZERİNE YÂKUB KADRİ İLE BİR RÖPORTAJ
03.03.2017 BİLİNMEYEN ATATÜRK