Medeniyetler ittifakı olmaz

1- Medeniyeti: Bir millet veya topluluğun, hayat tarzı, bilgi seviyesi, sanatı, kültürü, dini, maddi-manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak tarif edersek, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olur mu?

2- Tamamen farklı kültür ve inançları temsil eden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesinden melez bir toplum doğar ki, o taktirde medeniyetler ittifakı yerine medeniyetler "iltihakı" demek daha doğru olmaz mı? Bu iki sorunun cevabını bulacağınız bir yazı okuyacaksınız…

Türkiye’nin, Avrupa Birliğine üyeliği ile ilgili müzakere sürecinde tarafların birbirlerinden taviz koparma adına kıran kırana pazarlık yaptıklarına şahit olduğumuz süreçler yaşadık. Müzakerelerin zaman içinde kopma noktasına vardırılması, çıkarların çatışmasından kaynaklandı. Maalesef çıkar ilişkileri üzerine yürütülen görüşmeleri medeniyetler ittifakı olarak yorumlayan siyasi yanlışlarda oldu. Bu manada Barselona ve Malarco zirvelerinden çıkan sonuç, medeniyeteler ittifakı iddiasında ısrar eden siyasi kesimleri hizaya getirmeli diye düşünürüm.

Medeniyeti milletlerin hayat tarzı, maddi ve manevi varlığı ile ilgili değerler bütünü olarak kabul edince, başka bir medeniyetle ittifak etmesi fiziken mümkün olmaz. Medeniyetler birbirlerinden tabi olarak ilim ve teknik bilgi seviyesinde etkileşim içerisinde alış verişte bulunurlar ki, bu ilişkiye ittifak denemez. İttifakın sözlük anlamı uyma, uyuşma, birlik, oybirliği, herkesin aynı görüşte ve aynı fikirde birleşmesi olarak tarif edilirse, bu tarife göre medeniyetler ittifakı iddiasında bulunmak doğru olmaz. İki ve ya daha çok medeniyetin ittifak etmesinden dejenere olmuş melez bir toplumun doğması olasıdır ve dejenere toplumlar arası ilişkiler anarşi ve kaos ortamını doğurur. AB ile ilişkilere mutlaka bir isim konması gerekiyorsa, menfaatler ittifakı demek daha uygun ve akılcı olur. Ya da daha sempatik olan medeniyetler buluşması gibi tanımlamalar tercih edilebilir.

Tamamen farklı kültür ve inançları temsil eden unsurların bir medeniyetin çatısı altında ittifak etmesi benim düşünce ve dünya görüşüme göre mümkün olmaz. Bugün kültür değişikliği gerekir diyenler, yarınlarda daha başka önerilerle karşınıza çıkabilirler. Biz, sizi Avrupalı olarak görmek istiyoruz ama bunun yolu ittifaktan, intibaka geçişle olur derlerse ne dersiniz? Kaldı ki azınlığın, çoğunluğa intibak etmesini akıl ve mantık onaylar ve kabul eder. Bana göre yaşadığımız son sürtüşmelerden hareketle, AB Türkiye ilişkilerini menfaat ve çıkar ilişkisinden başka bir ilişki olarak adlandırmak realiteye uymaz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2660/medeniyetler-ittifaki-olmaz.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar