MEB’in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...

MEB; yetenek sınavı ile öğrenci alan, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini onaylamıştı. Konuya girmeden önce kamudanhaber.net/04.10.2018  yayımlanan iki resmi yazı üzerinde konuşmak istiyoruz. 

Örnek 1:Bu kısa yazıdaki yanlışlarda olmaz dedirtiyor.

Doğrusu: “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin, Genel Müdürlüğümüze devredilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgi Makam onayı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.”

MEB OEGM’nün aşağıdaki ikinci yazısında; Türkçe ve Türkçe imla kurallarına riayet yine yok...

Bu; liyakatın, birikimin ne kadar kaybolduğunun göstergesi. O kadar çok/sık atamalar/yükseltmeler yapılıp, kişiler yerinden ediliyor ki, devlet kendini takip edemiyor. Herkes, her işi yaparım diyor.

Örnek 2;Metnin doğru yazımı aşağıdadır, aradaki  farka lütfen dikkat ediniz;

“Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri; Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim-öğretim veren okullardır. Bu okullardan Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri, sanat ve spor alanlarında, yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Halen eğitim-öğretime devam eden 82 Güzel Sanatlar Lisesi ve 74 Spor Lisesi mevcuttur.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan ekli listedeki; Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin Mesleki  ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.”

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nin, Mesleki  ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini araştırdık, devam edeceğiz

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2646/mebin-resmi-yazisindaki-turkce-yanlislar-olamaz-dedirtiyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar