2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde sportif etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Her yıl kademe almaya alınacak ve sonuçları 2023’te görülecek olan Belge’yi kısaca özetlersek, okullarda veriye dayalı yönetime geçilecek. Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek. Öğrencilerin kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak, yeterlik temelli ölçme değerlendirme yapılacak. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacak, kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecek, öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecek. Ülke genelinde yabancı dil öğreniminde öğretim kademelerindeki çocukların özellikleri dikkate alınarak kullanılan yöntemler çeşitlendirilecek. Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacak ve bütünleşik bir sistem oluşturulacak. Akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacak. Okullar arası başarı farkı azaltılacak. Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecek. İmam Hatip Okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlilikleri iyileştirilecek. Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değerin artırılması sağlanacak. Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak.  Yeni nesil müfredatlar geliştirilecek. Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek. Özel öğretim kurumlarına yönelik yönetim ve teftiş yapısının etkililiği artırılacak. Hayat boyu öğrenme programlarına yönelik nitelik ve erişim artırılacak. Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirilecek ve bu kulübün çalışmalarına katılması sağlanacak. Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinden de yararlanılması sağlanacak. Çocukların sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerde ölçme değerlendirme birimleri kurulacak. Ayrıca tüm çocukların sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecek denilmektedir.

2023 Eğitim vizyon belgesine baktığımızda, öğrencilerin Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yetiştirilmesine önem verileceği öngörülmektedir. Burada öğrencilerin sportif alanlarda ki etkinlikleri konusuna parantez açmak istiyorum. Ülkemiz yaklaşık 26 milyon genç nüfusu ile Dünya’nın 150 ülkesinin nüfusunun toplam nüfusundan daha fazla sayıya sahiptir. Bu genç nüfusun çoğunluğu Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda eğitim görmektedir. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere, spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun tabana ve geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak, Bununla beraber, sporun birleştirici gücünü kullanarak, içki, sigara, uyuşturucuyu ve terörü de önlemek için, hiç kuşkusuz bu müfredat önemli görevler üstlenecektir. Bu programın başarılı olması için sporun önemi konusunda farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Öğrencilere, velilere, okul idarecilerine sporun önemi konusunda bilgilendirme çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmelidirler. Bu programın uygulanması aşamasında birtakım sıkıntılar yaşanacaktır. İl ve ilçe merkezlerinde saha malzeme ve uzman konusunda sıkıntılar sınırlı olabilir. Fakat özellikle beldeler ve köylerde saha malzeme ve uzman temini açısından büyük sıkıntılar olabilir. Tabi ki bu programın en sıkıntısı, büyük bir ekonomik boyutunun olmasıdır. Yeni vizyon belgesinde açıklanan sportif etkinliklerle ilgili uygulamaya konulması düşünülen projelerin neticelerini bekleyip göreceğiz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2642/2023-egitim-vizyonu-belgesinde-sportif-etkinlikler.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar