Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı…(19)

Bilinen bir bilgiyi tekrar edelim;

Sosyal Bilimler şu ana dallara ayrılır;

Coğrafya, Tarih, Hukuk, Siyaset,  Uluslararası İlişkiler, Filoloji, İletişim, Gazetecilik, Eğitim, Paleografi, Arkeoloji, Psikoloji,  Felsefe, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Etnografya,    Teoloji,    Demografi, Antropoloji,  Epigrafya Ekonomi, Müzik, Güzel Sanatlar, Halkbilim, Spor, Türkçe vb.

Fen Bilimleri şu ana dallara ayrılır;

Biyoloji, Fizik, Kimya, Jeoloji, Matematik, Bilgisayar, Mantık, İstatistik, İşletme, Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Uçak-Uzay, Bilgisayar, Teknoloji, Elektrik-Elektronik Moleküler, Biyoloji, Genetik, Astronomi vb.

Sağlık Bilimleri şu ana dallara ayrılır;

Tıp Eğitimi, Anatomi, Biyofizik, Biyokimya, Biyomekanik, Farmakoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Onkoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Tıbbi Biyoloji ve Genetik v.b.

Ayrıca, benzer/yakın anabilim/sanat dallarında disiplinlerarası çalışmalar/tezler/kitaplar yazılabilir.

Fakat, lisansı farklı olan bir akademisyenin, kendi zevki için sevdiği başka bir alanda Dr./SY. yapması normaldir. Normal olmayan; Doç. ve Prof. kadrosuna atanırken, lisansa önem verilmemesi, lisansın dikkate alınmamasıdır.

Biz yıllardır “lisansın öneminin yok edilmemesini”, kadroya geçişlerde mutlaka  “o alanda lisans mezunu olmak şartının” konması gerektiğini, eski uygulamalara bakarak söylüyoruz. Ancak, son yıllardaki üniversite sayısı artışı ile bu kuralın göz ardı edildiği, bunun da lisans mezunları aleyhine işlediğini söylemek istiyoruz.

İLANLAR NASIL OLMALIDIR?

İlanda kadro şartları mutlaka alınacak; lisans, anabilim/anasanat dalına göre belirtilmelidir.

1/ (Pamukkale Ün.) Sahne Sanatları/ Tiyatro ASD, Dr. Öğr. Üyesi, Açıklama; “Sahne sanatları alanında doktora yapmış olmak, tiyatro oyunculuğu alanında çalışmaları olmak.” Eksik açıklamadır.

Doğru açıklama; “Tiyatro ASD lisans mezunu olup, sahne sanatları alanında doktora yapmış olmak, tiyatro oyunculuğu alanında çalışmaları olmak.”

2/ (Çankaya Ün.) Mimarlık/ Öğr. Gör./ Özel Şartlar; “Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, mimarlık yapı bilimleri alanında doktora öğrenimi yapıyor ve işitsel peyzaj konusunda deneyimli olmak.” Doğru şartlar.

3-a(Bozok Ün.) /İletişim Fak./Dr. Öğr. Üy./Radyo-Televizyon/Aranan Nitelikler; “Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olup, Kurgu ve Kamera Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.”  Eksik niteliklerdir.

Doğru  nitelik şöyle olmalıdır; “Radyo-TV alanı lisans mezunu olup, aynı/benzer alanda doktora yapmış olup, Kurgu ve Kamera Teknikleri konusunda çalışmaları olmak.”

3-b/ İletişim Fak./ Halkla İlişkiler/Aranan Nitelikler; “Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları alanında çalışmaları olmak.” Tamamen yanlıştır.

Doğru nitelik şöyle olmalıdır; “Halkla ilişkiler alanı lisans mezunu olup, Dr.sını aynı/benzer alanda yapmış ve Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları alanında çalışmaları olmak.”

4-a/ (RTErdoğan Ün.)/Fen-Edebiyat Fak./Doç./Matematik/Açıklama; “İlgili alanda Doç. unvanı almış olup, ayrık gruplar ve alt yörüngesel graflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.” Doğru bir açıklama ve lisansı destekliyor.

4/b/ Hukuk Fak./Doç./Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku/ Açıklama; “Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.” Aynı üniversite, aynı ilanda, yanlış ve sıradan  bir açıklama.

Doğru açıklama; “İlgili alanda Doç. unvanı almış olup, Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.” Bir üniversite; yazışmalarında ve ilanlarında aynı dili kullanmalıdır.

5/ (Mimar S.G.S.Ün.) GS Fakültesi/Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri/Dr.Öğr.Üy./Açıklama; “Geleneksel Türk Sanatları Bölümü veya Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD veya Geleneksel Türk Sanatları ASD  Sanatta Yeterlik yapmış olmak.” Doğru bir açıklama.

6/ (Ankara Sosyal Bilimler Fak.) Dini İlimler Fak./ Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi ABD/Aranan nitelikler; “Türkiye’de Yerleşik Dini Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplumsal Cinsiyet konularında akademik çalışmaları olmak.” Bu üniversitenin ilanları tamamen yanlıştır; lisansa ve Dr. önem vermemekte  ve kişileri gözetmektedir.

Doğru aranan nitelikler şöyle olmalıdır; “İlgili alan lisans ve Dr.mezunu olup, Türkiye’de Yerleşik Dini Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplumsal Cinsiyet konularında akademik çalışmaları olmak”

Soru: Sizce; YÖK aynı YÖK, kanunlar/kurallar/yönetmelikler aynı olduğu halde, bu gibi uygulama farklılıklarının oluşmasının sebebi nedir?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2628/universitelerin-dr-ogr-uy-ve-doc-kadro-ilanlari-neden-farkli19.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar