Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu’ nasıl karşılandı?

Belgenin açıklanacağı sabah tweet atmış, “bu açıklamanın ertelenmesinde yarar görüyorum” demiştim. Sebebi, Sn.Cumhurbaşkanımızın; Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak; “Salı gününü bekleyin” demesiydi. Sanki, içime doğmuş gibi, bunu üzerine; bir de andımız ve AK parti-MHP ittifak açıklamaları dahil olunca eğitim arkalara düşmek durumunda kaldı.

Sn.Cumhurbaşkanı ve Bakan Prof.Dr. Sn. Ziya Selçuk tarafından; MEB 2023 vizyon belgesi açıklandı. Zaten, basında eğitim yazarı çok az!.. Hükümet yanlıları; “olağanüstü değişim” derken, bazıları da “yeni bir şey yok, laf çok” dediler. Ülkemizin geldiği nokta bu; ya tavizsiz  biat edenler, ya da eleştirip daha iyi olmasını bekleyenler. Ama, zaten 16 yıldır, biat eden kesim 6 bakanı alkışladı, “revizyon yapıyoruz, milli-manevi eğitim geliyor” dedi!.. Ne oldu? Gelen, gidenin yaptığını yıktı... Hiçbiri olmadı. Zaten, Sn.Cumhurbaşkanı konuşmasında; “bu kadar yatırım yapıyoruz, kadro veriyoruz, hala başarı alamıyoruz” dedi. Demek ki, yapılanları, ülkemiz insanı açısından değerlendirmek ve ortaya koymak gerekli.

Biz, önemli olanın “uygulama” olduğunu belirtiyor, önemli gördüğümüz bazı başlıkları veriyoruz;

• Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.(Güzel bir düşünce)

Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.(Demek ki, daha önce değilmiş!)

• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor. Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor. (Mümkün değil!. AK Parti,  16 yıldır aynı sözleri söyledi, ama liyakatsız atamalarla, Bakanların yaz-bozları ile bu gerçekleşmedi.)

• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor. (Çalışma güzel de, inşallah sonuçları kağıtta kalmaz, uygulanır.)

Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor. (Bu çok önemli.)

Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor. (Keşke, ücretli öğretmenlik zamanla kaldırılacak denseydi. Ücretli öğretmen, okulu ve çocukları sahiplenmiyor.)

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor. (Doğru bir düşünce)

• Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor.Yine 1996’lı yıllara döndük.. (Keşke, yıllar önce yüksek lisans yapanlara verilen bir derece kaldırılmasaydı. Yöneticilerin, Y.L. yapanlara karşı kıskançlığı buna sebep oldu.)

Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor. (Daha önce değil miydi? Bizim bildiğimiz uygulama ağırlıklıydı, ama son yıllarda mezun kalitesinden ödün verilmeye başlanmıştı.)

Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor. (Bırakın, öğretmenler  derslerini aksatmadan kendilerini geliştirsinler.)

• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.  Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor. (Her zaman, her yerde liyakat!.)

• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor. Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor. (Güzel bir düşünce)

• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor. (Mesleki teknik eğitime her türlü destek verilmeli, ara insan gücü yetiştirilmelidir.)

• Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor. Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor. (Güzel bir düşünce)

Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor. Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

• Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor. (Güzel bir düşünce)

• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor. (İhtiyaç, geliştirilmeli..)

Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor. Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor. Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor. (Güzel bir düşünce)

“Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor” denmiş, ama bu çalışmaları takip edecek/organize edecek/yönlendirecek, ihtiyaç olan  ve  bizim daha önce belirttiğimiz; “MEB Müzik, Spor ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü” kurulmasına da, maalesef yer verilmemiştir.

Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak. Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor. (Yabancı dil öğretiminde artık, yöntem belirlenmelidir.)

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor. Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor. Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor. Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor. (Okul öncesi eğitime öncelik verilmelidir.)

Türkçe,  temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor. (Olması gereken, çok geç kalındı..)

Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor. Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. (Güzel bir düşünce)

İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. Ders çeşidi azaltılıyor. Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor. Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor. (Güzel bir düşünce)

• Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor. Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor. Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor. (Güzel bir düşünce)

.Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartı kaldırılıyor, bu eğitimi MEB verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerileri uygun seviyeye çıkarılacak. (Üniversitelerin kazanç kaynağı olmuş, çok bir kadro ile dersler verilir olmuştu. Şimdi, ne olacak? Eskisi gibi; lisans eğitimi içinde ücret vermeden yapılması en doğrusu. Aman dikkat, gençler; yine bir yanlış uygulamaya kurban edilmesin.)

• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.(Geç kalındı)

Eğitim Bir-Sen’in raporla açıkladığı ve  istediği şu maddeler vizyon belgesinde yer almadı:

“Eğitim konseyi kurulmalıdır. Ders kitapları profesyoneller tarafından yazılmalıdır. Değerler eğitimi adı altında birtakım siyasal, sosyal ve ideolojik oluşumların okullarımıza sirayet etmesine kesinlikle engel olunmalıdır.  Aynı binada birden çok tabela ve okulu barındıran binalardan vazgeçilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır, tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalıdır. Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir. Öğretmen liseleri yeniden açılmalıdır. Okul öncesi zorunlu eğitim kapsama alınmalıdır. Bölgelerin eğitim haritaları çıkarılmalıdır. Sendikal tarafsızlık tesis edilmelidir. Görevde yükselme sınavları yapılmalıdır.”

Hayırlı olmasını diliyor; kültür/sanat/müzik alanlarında her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2604/bakan-sn-ziya-selcukun-meb-2023-egitim-vizyonu-nasil-karsilandi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar