“Ek göstergeler” ve Dr. Öğr. Üy.’nin “emeklilik makam tazminatları” sorunu...(15)

Dr. Öğr. Üyelerine yapılan haksızlıklar giderilmelidir.AKADEMİK PERSONEL ÜCRET UNSURLARI UNVANLAR     DERECE          EK GÖSTERGE           

Rektör                                                                                                                               1 6.400   

Profesörlükte 3 yılını tamamlamış Rektör Yardımcısı ve Dekan                                   1         6.400   

Profesörlükte 3 yılını tamamlamış Dekan Yardımcısı ve Yüksekokul Müdürü            1          6.400   

Profesörler                                                                                                                        1 5.300

Doçent                                                                                                                               1 4.800

Doktor Öğretim Üyesi                                                                                                      1    3.600   

Öğretim Yardımcıları (Araş.Gör., Öğr.Gör.)                                                 

1          3.600                             2         2.700                 3         2.300                4          2.300   

5          2.300                             6         2.300                 7         2.300                                                   

Son ek gösterge kanun teklifleri ile birçok görev daha yasaya alınmıştır. Öğretmenlere ve polislere seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge, haklarıdır. Ancak, devlet hiyerarşisinin bozulmaması için, öğretmenleri yetiştiren akademisyenlerinde, unvanlara göre ek göstergelerinin düzeltilmesi gerekmektedir.

Bizim çalışmamıza göre ek göstergeler;

Rektör: 7600,

Prof.:6400,

Sanatçı Öğr. Elem.;6400,

Dekan,Müd.;6400,

Doç.:5300,

Dr.Öğr.Üy.:4800,

Öğr.Gör., Arş.Gör.:3600,

Genel Sek.:3600,

Gen.Sek.Yard.3000,

Daire Başk.:3000,

Fakülte Sek.:3000,

MYO-YO Sek.: 2300 olmalıdır.

İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ

Kanun gereği; “Akademisyenlerin almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının;

-Rektörlere %70'i,

-Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u,

-Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si,

-Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir”. Birden fazla idari görevi bulunanlara, yüksek olan idari görev ödeneği ödenmektedir..

Y.DOÇ.LER (DR.ÖĞR.ÜY.) EMEKLİ OLDUKLARINDA MAKAM TAZMİNATI ALAMAZ...NEDEN?

2914 Sayılı kanunun 3.maddesine göre 1-Öğretim Üyeleri Sınıfı; Profesörler, Doçentler ve Dr.Öğretim Üyeleri’nden oluşur. Yani, bu üç unvan aynı özlük haklarına sahiptir.

Ancak, nasıl olmuşsa; emeklilikte Doç. ve Prof.lar, makam tazminatı almaya devam ederken, Dr.Öğr.Üy. (Y.Doç.Dr.) alamamaktadır.

2914 sayılı Kanunda; Doç.lerin emeklilikte “makam tazminatını” alabilmesi için, kazanılmış hak aylıklarının 1 inci derecede olması ve az 2 yıl Doç. olarak görev yapması gerektiği belirlenmiştir.

Makam Tazminatıyla ilgili olarak, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 68. Maddesinde;(30/12/1987 - KHK - 306/5 md. ile gelen madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik : 24/11/1994 - 4049/7 md.):

“Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil (Ek ibare : 4/7/2001 - KHK - 631/1 md.) veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir.” denilmektedir.

Makam tazminatı bölümünde ise; Dekan,Müd. v.b. görevlere yer verilmediği, Rektör ve 3  yılını tamamlamış Prof. ile  Doç. lere yer verildiği görülmekte, maalesef, Y.Doç.lere (Dr.Öğr.Üy.) yer verilmemektedir. Öğretim sınıfında bulunan bu unvana neden “ayrımcılık yapıldığı” ya da “şehven mi” unutulduğu bilinmemektedir. Ama, bu yanlış yıllarca sürdürülmüştür.

Yıllarca üniversitelerin yükünü çekmiş, idari görevleri -Dekan Yard., Müdür, Müdür Yard., Bölüm Başk., Böl.Başk Yard. v.b.- görevleri yerine getirmiş eski Y.Doç.ler, öğretim üyesi sınıfında oldukları halde, Doç. ve Prof. ayrı tutularak, Y.Doç. unvanı ile  emekli olduklarında “makam tazminatından” mahrum bırakılmışlardır.

Bu konunun da, ek göstergeler kanun teklifleri görüşülürken, gündeme getirilmesi ve haksızlığın giderilmesi yerinde olacaktır.

TBMM’de gurubu bulunan  Siyasi Partilerimizi, akademisyenler için  göreve çağırıyoruz..

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2581/ek-gostergeler-ve-dr-ogr-uynin-emeklilik-makam-tazminatlari-sorunu15.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar