7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.’lar adına) arz ediyoruz…(14)

Ülkemizde YÖK yasasından sonra belki de en çok eleştiri alan yasa; Y. Doç.liği/sözlü sınavı kaldırıp gibi yapıp kaldırmayan, yabancı dil puanını 55 gibi yapıp, aslında yapmayan 7100 sy. yasa olmuştur.

Olay nedir?

Yabancı dil mağduru Y. Doç.lerin sayısı 36.000’e ulaşınca ve bu birikmenin akademik alana zarar verdiği anlaşılınca, konu kendisine iletilen Sn.Cumhurbaşkanımız; “yeter artık, Y. Doç.lerin önünü açın ve kaldırın” demiştir.

YÖK, bu konuda ayak sürümüş, ancak 6 ay sonra hükümet tarafından hazırlanan taslak üzerine çalışmaları hızlandırmıştır. Ancak, temel görüş, “Y.Doç.liği kaldırmamak olunca” dağ fare doğurmuş ve net olmayan “tenakuzlarla dolu” bir yasa çıkartılmıştır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2301/tenakuz-dolu-yonetmeliklerle-universiteler-yonetilemez1.html

Ayrıca; yabancı dili yanlış yollardan idare eden, çeşitli örgütlerle bağlantıları olmuş bazı Prof.lar devreye girmiş, Y.Doç.lerin, üst unvanlara yükseltilmemesi için yoğun mesai harcamış ve onların deyimiyle “Sn.Cumhurbaşkanı’nı inandırmışlar ve Y.Doç.liğin kaldırılmasından vazgeçirmişlerdir.”

YÖK ve TBMM’de gereken ilgiyi göstermeyince iş şirazeden çıkmıştır.

Sn.Cumhurbaşkanımız da; yasa görüşürken, onaylarken ve sonrasında bu konudan  hiç bahsetmemiştir!..Nedense; “suskunluğa bürünmüştür.” İlginç değil mi?

Yasaların; kişilere bağlı olmaması, kişileri gözetmemesi şarttır ve topluma/genele yararı olması gerekir. Şu anda görüşülmekte olan af yasası bu nedenle tepki çekmektedir. Hatta bazı üniversitelerin verdiği kadro ilanlarında, kişiyi gösteren ilanlarda bile iptale gidilmektedir.

Bu yasanın yanlışları vardır? Neler mi?

a/ 7100 sy. yasa akademik barışı engellemiş, ayrımcılığı körüklemiştir.

b/ 7100 sy. yasa ile; Y.Doç.lere, tenzili rütbe yapılarak, kelime oyunlarıyla “istemedikleri bir unvan” verilmiştir.

c/ 7100 sy.yasa ile; Y.Doç.lik kalkmamış, kanuna konan kelime oyunlarıyla sadece adı değiştirilmiştir. (Önce Dr.Öğr.Gör düşünülmüş -ki, bu bile Y.Doç.lere olumsuz bakışın bir  göstergesidir-, sonra bağış yapar gibi, müjdeyle Dr.Öğr.Üy. olmuştur.)

d/ 7100 sy.yasa ile, yabancı dil puanı (ÜDS) 55’e düşürülmemiş, kanuna konan kelime oyunlarıyla aksine en az 65 olmuştur.

e/7100 sy.yasa ile, Doç.likte uygulanan sözlü sınav kaldırılmamış, kanuna konan kelime oyunlarıyla, aksine devam ettirilmiştir.

f/7100 sy.yasa ile, YÖK Doç.lerinin, yasa çıkar çıkmaz kadroya geçirilmesi kabul edilmiş, ama yasada yer almamıştır.

g/ 7100 sy.yasa ile, TİP Sözleşmesi ileSanatçı Öğretim Elemanı” almanın yolu açılacak denmiş, ama, bu konu kabul edilmiş, ama yasada yer almamıştır.

h/ 7100 sy.yasa ile, 36.000 Y.Doç.ten, sadece sözlü sınav mağduru  YÖK Doç. 1.000 (YÖK açıklaması) akademisyen, Doç.olmuştur.)

ı)7100 sy.yasa sonucu, yüksek lisans ve Dr/Sy. yapmamış akademisyenlere de Dr.Öğr.Üyesi unvanı verilmiştir.

j/ 7100 sy.yasa sonucu, Dr.Arş.Gör. ler hızla, Dr.Öğr.Üy.kadrolarına atanmaktadır. Bu da bir süre sonra şişecek ve bu unvanın tekrar kaldırılması gündeme mecburen gelecektir.

k/ Sanat kurumlarında Sanatta Yeterlik yapanlara titr hakkı, başvurulara rağmen  YÖK tarafından yıllarca verilmemiştir. 7100 sy.yasa ile, Dr./Sy. programını bitiren akademisyen. Dr.Öğr.Üy. kadrosuna başvurup, gerekli oluru aldığında Dr.Öğr.Üy. unvanı verilmektedir.(Yukardaki ı) md.farklıdır) Demek ki, artık Sy.programını bitiren/bitirmiş  sanatçı akademisyenler de; Doç.iseler/olduklarında ve Prof.iseler/olduklarında   Dr.unvanını kullanabileceklerdir. Bize göre; Sy.yapanların; “titr kullanma” sorunu, 7100 sy.yasa ile kalkmıştır.  Bu konuda YÖK’ün bir açıklama yapmasının yerinde olacağını umuyoruz.

l/ Bu yasa ile; “enerjiler boşa akıtılmış/tüketilmiş, Y.Doç.lerin vizyonu daraltılmış, Y.Doç.lerin motivasyonu azaltılmıştır.

Ayrıca, yıllarca üniversitelerin yükünü çekmiş, idari görevleri -Dekan Yard., Müdür, Müdür Yard., Bölüm Başk., Böl.Başk Yard. v.b.- görevleri yerine getirmiş eski Y.Doç.ler; öğretim üyesi sınıfında oldukları halde, Doç. ve Prof. ayrı tutularak, Y.Doç. unvanı ile  emekli olduklarında “makam tazminatından” mahrum bırakılmışlardır. (Bu konuya geniş olarak bir sonraki yazımızda değineceğiz.) Y.Doç.ler, yıllarca bu haksızlığa bile ses çıkarmamışlardır.

Bir kere daha belli olmuştur ki;

"Türkiye’de kimse kendi dışındakiler için hukuk ve adalet istememekte, kendini bir şekilde kurtaran alttakileri unutmaktadır. Herkes, ya; “sadece kendisi gibi düşünenlerin fikir özgürlüğünü savunmakta” ya da; sadece kendisine benzeyenlere karşı ahlaki sorumluluk hissetmektedir."

Bu anlayış, özellikle  akademik alanda olumsuz bir durum yaratmaktadır.

“Kim bir nefsi, bir başka nefse karşılık olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur”(Maide 32).

Devlet idaresi, ekonomi politikası ve askeri stratejiyi konu alan, önemli  bir eser olan Arthashastra’da zeki birinin nitelikleri” şöyle belirlenmiştir:   

“Öğrenmeye hevesli olmak, diğerlerini dinlemek, güçlü bir kavrayışa sahip olmak, kuvvetli bir hafızaya sahip olmak, öğrendiklerini anlamak ve bilgisiyle yansıtmak, yanlış görüşleri reddetmek ve doğru olanlara yönelmektir."

İşte bu özellikler;

“Yıllarca yanlış yapmayan, çalışan, üreten, soruları çalmadan bekleyen, liyakatlı, etik ve kurumlarında idari görevleri başarıyla sırtlamış, vatanını ve kurumlarını seven  Y.Doç.lerde mevcuttur.”

Bu yasanın düzeltilerek: "Görevde olan ve küstürülen,7100 sy.yasanın R.G.’ de yayınlandığı tarihte, Y.Doç.olan;  35 bin Y. Doç.'e dosyalarına/hizmet süresine göre, “bir defaya mahsus yabancı dilden muaf tutulup”; 8 yıla Doç.,15 yıla Prof. olma hakkı verilebilir. Daha önceleri bu tip yükseltmeler, (2809 sy.yasa. 10.md.) gerektiği için yapılmıştır.

Sn. Cumhurbaşkanımız; 7100 sy. yasanın bir an önce revize edilmesi için, gereğini saygılarımızla arz ederiz…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2576/7100-sy-yasa-icin-sn-cumhurbaskanimiza-y-doc-ve-doclar-adina-arz-ediyoruz14.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar