Bu Sinan Meydan nasıl Atatürkçüdür?

Atatürkçü tarihçi, Sinan Meydan, Sözcü Gazetesinde “ Tarih Diyor!” başlıklı yazısında, Prof. Dr. Afet İnan’ın bir cümlesini ele alarak şöyle çok garip bir iddiada bulunuyor. Diyor ki: “Atatürk, ırkçılığı asla benimsemedi. Atatürk, üstün ırk görüşünü telkin etmekten daima çekinmiştir. O, her millete ciddi değer vermiş ve onları, saygıya layık görmüştür.”

Yanlış! Yanlış! Yanlış! Yerle gök arasını dolduracak kadar yanlış!

Sinan Meydan, ya Atatürk’ü hiç okumamış, anlamamış veya okuduğu halde yeni Atatürkçüler gibi bazı gerçekleri inkar yoluna sapmıştır. Çünkü Atatürk, bal gibi ırkçıdır. Türk ırkını, bütün ırklardan üstün görmüş, göstermiştir. İlk defa O’nun zamanında, tarih kitaplarımıza Türk ırkıyla ilgili açıklamalar konulmuştur.  İlk defa O’nun zamanında tam 64 bin kişinin kafatası kamplarla, Ankara’da ölçülmüştür. Böylece ilk defa Atatürk zamanında, Türk ırkının kafatası yapısı, Türk ırkının saç rengi, göz rengi ve kemik ölçüleri milimine kadar ölçülerek, tarih kongrelerinde ele alınmıştır. Hatta, Selçuklu Sultanlarının bile Konya’daki mezarları açılmış, iskeletleri üzerinde ciddi çalışmalar yapılmıştır.

Mimar Sinan bile İstanbul’daki mezarının açıldığını, kafatasının ve diğer kemik uzunluklarının tespit edildiğini, Mısır’daki sağır sultan bile duymuştur, okumuştur, öğrenmiştir ama Atatürkçü Sinan Meydan, şu 2018 yılında bile, bu çalışmalardan haberdar olmamıştır. Çok garip!

Bazı kimseler her nedense, Türk ırkının özelliklerinin bilinmesinden anlatılmaz derecede korkmaktadırlar. Galiba bu korkunun altında, Türk soyuna karşı gizli bir düşmanlık yatmaktadır. Sormak istiyorum: Bugün biz, Montofon cinsine mensup bir ineğin, bütün özelliklerini bilmekteyiz. Bugün Legorn cinsine mensup tavukların bütün ölçülerini elimizin altındadır Peki Türk ırkının özelliklerini araştırmak, bilmek,  bazı kimseleri acaba neden korkutuyor?

Sinan Meydan, hem de Atatürkçü Sinan Meydan diyor ki: “Atatürk, Türk ırkının diğer ırklardan üstün oluğunu iddia etmiyordu. Türk ırkının diğer ırklarla eşit olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.” Bin kere milyon kere yanlış bir iddia!

Atatürk’e göre, Türk ırkı, bütün ırklardan üstün olan bir ırk idi. Atatürk zamanında çeşitli kuruluşlar için yazılan bestelenen bütün marşlarda, mutlaka ama mutlaka Türk ırkının büyük bir ırk, üstün bir ırk olduğunun belirtilmesi, Türk ırkının övülmesi şart idi.

Mesela ümmetçi şairimiz, Mehmet Akif Ersoy bile İstiklal Marşımız için yazdığı şiirde, ırkımızı övmek mecburiyetinde kalmıştı.

“Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal” demişti veya “İzmihlal” yok olma, ezilme karşılığında bir kelimedir. Peki ya Harp Okulu Marşımız:

“Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız!” veya “Cehennemler kudursa bize ölmez Türk derler”

Bu Sinan Meydan denilen tarihçi, nasıl bir Atatürkçü ise bu yaşına kadar bir kere olsun, İstiklal Marşımızın metnini okumamış, bir kere olsun Harbiye Marşımızı dinlememiştir.

Ve bu Atatürkçü Sinan Meydan, nasıl bir kişi ise, bu yaşına kadar Yedek Subay Marşımızı bölük arkadaşlarıyla birlikte söylememiştir.  İşte Yedek Subay Marşımızdan iki mısra:

“Türklüğün öz cevheri taşar temiz kanından, Yedek Subay ölür de dönmez er meydanından!”

İşte, Atatürk’ün emriyle yazdırılan: Onuncu Yıl Marşımızdan iki mısra:

“Türk’üz! Bütün başlardan üstün olan başlarız. Tarihten önce varız, tarihten sonra varız!”

Atatürkçü Sinan Meydan, nasıl şöyle bir cümleyle okuyucuların karşısına çıkabilir. Sinan Meydan nasıl: “Atatürk, üstün ırk görüşünü telkinde daima çekinmiştir. O her millete ciddi değer vermiş ve onları saygıya layık görmüştür” diyebilir. Bana öyle geliyor ki Sinan Meydan, Türk ırkının büyük özelliklerini inkar etmek için Atatürkçü maskesini takınmaktadır. İşte şu cümleler bizzat Atatürk’e aittir, Atatürk Türk’ü şöyle tarif ediyor: 

“Türk budur: Yıldırımdır! Kasırgadır! Dünyayı aydınlatan güneştir” ve Atatürk diyor ki:

“Benim hayatta yegâne fahrim, servetim, Türklükten başka bir şey değildir!”

“Türk !Öğün!, Çalış! Güven!” “Bir Türk dünyaya bedeldir”

Atatürkçü Sinan Meydan, yüzü kızarmadan diyor ki: “Atatürk, Türk ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu iddia etmiyordu. Türk ırkının diğer ırklarla eşit olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu!”

Doğrusu, Sinan Meydan’ı utanarak okudum. Hazret, meydanı boş bulduğu için kendi fikrini, Atatürk’e yamayarak, yutturmaya çalışıyor. Ayıp! Ayıp!  Çok ayıp!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2575/bu-sinan-meydan-nasil-ataturkcudur.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar