“Sosyal Bilimler” alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)

Sosyal bilim alanını,fen bilimlerinden ayrı düşünmemek lazım.

Sosyal Bilimcilerin birçok başlıkta sıkıntıları bulunmaktadır.

Biz sadece 2’sini paylaşıyoruz.

1/ Önceden yayınların ilk yazarı (sorumlu yazarı) daha fazla puan alabilirken, son yapılan değişiklikle, her çalışma başına alınan puan “yazar sayısına” eşit olarak bölünmektedir. Oysa, çalışmalarda her yazar aynı emeği vermemekte, ama -şimdiki sistemde- aynı puanı almaktadır.

Tablo 11 - Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alan

111/ Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. 

Her çalışma Tablo 11' de sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı yayınlarda (makale, kitap, bildiri) yazar tam puan alır. Çok yazarlı yayınlarda puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Dikkat ettiyseniz geçen yazımda verdiğim; “…en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla” ısrarla belirtilmektedir.

Bu maddeler doğrudur, ama geçen yazımızda “sanat alanına yapılan” tersi/farklı uygulamaları doğru bulmuyoruz.

2/Diğer bir sıkıntı ise alan indeksleri kavramıdır. ISI endeksi sadece uluslararası yayınlarda kabul edilmektedir. Yani SSCI, Scopus gibi endekslerde ki çalışmalar puanlanmaktadır.

Ama uluslararası bir dergide Econlikt, Ebscho, Copernicus gibi endekslerde taranmışsa bu puanlanmamaktadır.

Bu nedenle, yapılan  bir çok çalışma da çöp olmak durumundadır.

Tablo 11 - Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

1. Kısaltmalar: • SCI–Expanded:Science Citation Index-Expanded • SCI                                        Science Citation Index • SSCI  : Social Sciences Citation Index • AHCI : Art and Humanities Index • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.                                                                                                                                                  * Alan İndeksleri= ISI Database'e giren ilgili indeksler veya SCOPUS

2. Tanımlar:

Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.     

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2569/sosyal-bilimler-alaninda-yazar-ve-indeks-sikintilari-var-mi-13.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar