“Sahne Sanatı” alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)

THO alanı Doçentlik (Doç.) başvuruları konusunda epey yazı aldık.

Araştırdığımızda konunun önemli olduğunu, eşitsizlik ve mağduriyet yaratıldığını gördük.

Devam ediyoruz…

Müzikoloji (Müzik Bilimi)

Aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak adayın en az 100 puan karşılığı etkinlikte bulunması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın doktora/sanatta yeterlik unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir.     

Müzik Teknolojileri

Aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak adayın en az 100 puan karşılığı etkinlikte bulunması ve en az 90 puan karşılığı çalışmanın doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilmiş olması gerekir.( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)     

3. Sahne Sanatları

Sahne sanatları sanat alanında başvurulan alanla ilgili aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; ADAYIN EN AZ 100 PUAN KARŞILIĞI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKTE BULUNMASI VE EN AZ 90 PUAN KARŞILIĞI ÇALIŞMANIN SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİR. (KLASİK BALE- DANS VE KOREOGRAFİ / ÇAĞDAŞ DANS ALANINDA SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİR ŞARTI ARANMAZ.)

a) Tiyatro Kuramı/ Oyun Kuramı ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

c) Yorum - Dramatik Yazarlık ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

d) Sahne Tasarımı

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş, özgün bir eser hazırlamak, Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak,        

vi) Seminer / Konferans veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.           

e) Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü

vii) Alanında ulusal veya uluslararası yarışma (öğrenci veya profesyonel dans sanatçısı ile katılım) sempozyum, festival, workshop, bienal. gösterim, yaz ve kış seminerleri gibi etkinliklerden ödül almış olmak veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.

g) Dans ve Koreografi/ Çağdaş Dans (Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.).        

iv) Uluslararası organizasyonlarda, en az on Çağdaş Dans ve/veya Modern Dans Tekniği, Koreografi, Dans Kompozisyonu, Repertuvar, Doğaçlama, derslerinde eğitmenlik yapmış olmak ve bunu ilgili kurumlardan alınmış belgelerle belgelemek veya Yürütücüsü olduğu ve sonuçlandırılmış Lisansüstü Tez / Eser metin Danışmanlıkları bulunmak.  

h) Halk Dansları ( Bu madde kapsamında tüm şartlar zorunludur.)

i) Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,           

ii) Koreografi alanında bir eser yayımlamak,

iii) Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),   

iv) Türk Halk Oyunları alanında, festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkındaki sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).      

V) YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU VE SONUÇLANDIRILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZ / ESER METİN DANIŞMANLIKLARI BULUNMAK.

SORULAR: YORUM - DRAMATİK YAZARLIK, OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ, DANS VE KOREOGRAFİ/ ÇAĞDAŞ DANS’TA NEDEN, DİĞERLERİNDE OLMAYAN;

1/ “YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU VE SONUÇLANDIRILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZ / ESER METİN DANIŞMANLIKLARI BULUNMAK.” ŞARTI NEDEN KONULMUŞTUR?

2/ ADAYIN …. EN AZ 90 PUAN KARŞILIĞI ÇALIŞMANIN SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİRKEN, NEDEN “ÇAĞDAŞ DANS ALANINDA SANATTA YETERLİK/ DOKTORA UNVANININ ALINMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI GEREKİR ŞARTI ARANMAZ.” ŞARTI KONULMUŞTUR?

Konservatuar Müdürleri ve THO Bölüm Başkanları, ayrımcılığın  farkında mısınız?

Not. Şahsım;  İTÜ TMDK yüksek lisans, sanatta yeterlik/doktora programlarının açılmasında idareci olarak görev aldım. Bir çok tez yönettim. Ama, 2002-2018 arasında, yönetimler tarafından -doğruları söylediğim ve kurumsal davrandığım için- tez yönetimi verilmedi, mobbinge uğradım.(Misal) Yukardaki duruma göre, THO alanında “tez danışmanlığı” yap(a)madığım için başvuramıyorsam; ben mi suçluyum? Bana danışmanlık vermeyen yönetimler mi? Lütfen, birde bu açıdan düşünülsün…

Bu ülkede “yanlış gerçekler” çok fazla, hele üniversitelerde!...

Gençleri yazık etmeyelim, kaliteden/etiklikten/liyakattan ödün vermeyelim, lütfen!...

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2557/sahne-sanati-alani-docentlik-basvurusundaki-farkliliklar-neden-12.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar