Emeklilikte yaş haddi mağduriyeti

Kıymetli okurlar bu yazı benim Enpolitik’te ilk yazım. Adet olduğu üzere sizleri selamladıktan sonra, kısaca kendimden bahsederek sizlerle tanışmak isterdim. Fakat dostlar meclisinde emeklilikte yaş haddine takılan bir dostun mağduriyetini dinledikten sonra, kendimi tanıtmayı erteledim, başka bir yazıya bıraktım. Kanayan bir yararının tedavi edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunmak ve de farkındalık yaratmak amacıyla, EYT konusunu gündeme getirmek istedim.

Öncelikle benim kendimin emekli olmak gibi bir sorunum olmadığını belirtmek isterim. Toplumsal duyarlılık adına EYT konusunu biraz araştırınca, işin vahametini görüp, kanayan bu sosyal yaranın biran önce tedavi edilmesinin gerekliliğine kâni oldum. 1999 yılında kadınlarda emeklilik yaşının 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkartan düzenlemeyle, EYT diye tanımlanan mağduriyetler ordusunun yaratıldığını tespit ettim.

Sosyal devletin sosyal güvence ve sosyal adalet anlayışıyla uyuşmayan, EYT uygulamasına yapılan itirazlara Anayasa Mahkemesinin de çözüm üretememesine hayretler ettim. Mahkemenin davayı reddetmesinden sonra, iç hukuk yollarının tükendiğine kâni olan hukukçuların, konuyu bir hak ihlali olduğu gerekçesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdıklarını, fakat hâlâ daha mağduriyetlerin giderilmediğini gördüm.

Demokratik rejimlerde, Anayasal hukuk devleti olmak, sadece klasik hak ve hürriyetlerin korunmasını garanti etmekle olmaz. Sosyal düzen ve sosyal adalet, anayasal düzeni içerisinde devlet ve toplum arasında ki hukuka dayalı ilişkiler sayesinde sağlanır. Devlet; toplum ve toplumlar arası ilişkileri düzenlerken adil ve eşit davranır. Modern devletlerde sosyal hak ve güvencelerin temin edilmesi anlamında, devletin vatandaşından yana tavır alarak sosyal hukuk devleti kimliğini kazanacağını bildiğim için, TC devletini hak töhmeti altında bırakan yanlış bir uygulamayı düzeltilmesi için uyarmak istedim.

Sonuç olarak demek isterim ki, toplumsal bir yara olarak gördüğüm bu yara kangrenleşmeden tedavi edilsin. Muhalefet partilerinin sosyal adaleti tesis etmek ve de mağduriyetleri gidermek maksadıyla verdikleri yasa teklifine iktidar partisi de destek versin isterim. Sosyal düzen ve sosyal adaleti tesis etmenin iktidar partisinin görev ve sorumluluk alanına girdiği bilinciyle hareket edileceğini tahmin ve temenni ederim.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2534/emeklilikte-yas-haddi-magduriyeti.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar