TÜRKİYE ŞEYTAN İTTİFAKINA KARŞI

Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’daki son bombalı terör saldırısı üzerine bu savaşın kıyamete kadar süreceğini belirtmesi, hem küresel emperyalistlerin niyet ve stratejilerinin hem de Türkiye’nin uzun sürecek bir savaşa hazır olduğunun veya hazırlıklı olacağı kararlılığının ifadesi olarak okunmalıdır. Ayrıca ister içeride ister dışarıda meydana gelsin, olayları birbirini tetikleyici bağlantılardan ayrı değerlendirmenin imkânı yoktur.

Çok yönlü, çok güçlü, çok aktörlü, çok hain ve çok alçak bir saldırı ile karşı karşıyayız. Akla hayale gelmeyen hesaplar için akla hayale gelmeyen ittifakların oluşturduğu güçlerle yapılan bir savaşın içindeyiz. Bombardıman yapan uçakların, patlayan füzelerin, sürekli atış yapan balistik ve konvansiyonel öldürücü silahların haddi hesabı yoksa, bir şekilde biz de bu işin içindeysek, süren, sürdürülen savaş değil de nedir? Yani? Yani doğruda bizim varlığımızı imha etmeyi de amaçlayan bir savaşın zorunlu tarafı olarak tam içindeyiz.

Şeytan oyununu öyle karmaşık gözüken tarzda kuruyor ki, savaşın mahiyetini, taraflarını anlamak güçleşiyor. Lokal mevzileri itibariyle dinî, ekonomik veya siyasî hedefleri olmakla birlikte bu savaşın daha ileri amacı sadece bu hedeflerle izah edilemez. Bütün bu sebeplerin bir şekilde akla, vicdana uydurulacak yanları vardır. Ama Ortadoğu merkezli savaş ve çatışmaların akılla, izanla, vicdanla izah edilir bir tarafı kalmamıştır.

Korkunç acılar, ölümler yaşanmaktadır. Köyler, şehirler, ülkeler tarumar olmaktadır. Bölgenin maddi- manevî varlığı, insan kaynakları hallaç pamuğu gibi atılmaktadır. İnsanlar kadın, yaşlı, çocuk demeden korkunç yöntemlerle kitleler halinde imha edilmektedir. Evler, şehirler, hayaller, umutlar yıkılmaktadır. Başta BM’nin daimi temsilcileri Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler olaya seyirci kalmaktadır. Yanlış ve eksik söyledim; bu ülkeler Suriye ve Irak’taki, giderek Mısır, Yemen, Libya olmak üzere bölgedeki tüm olayların failleri, sorumlularıdır. Savaş ve çatışmaların gerçek kışkırtıcıları, müsebbipleri bu ülkelerdir. BM çağdaş haçlı seferlerinin oyalama taktikleri geliştiren karargâhına dönüşmüştür.

Bölgeyi ateş topuna, kan gölüne dönüştürmek için ellerinden gelen her kurnazlığı, her kışkırtmayı, her oyalamayı, her göz boyamayı, her aldatmayı yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Anlaşılan bu ülkeler onların da üstünde onlara talimat veren bir üst yapı veya üst akıl tarafından gizli karanlık odalarda bir araya getirilerek görevlendirildi. İlk zamanlarda ayrı politikaların sahibiymiş gibi gözüken şimdilerde müşterek hareket ettiklerini saklamayan başta ABD, Rusya ve İran’la birlikte bu ülkelerin kullandıkları terör örgütleri, açık seçik birlikte çalışıyorlar. Cinayetlerini ve ihanetlerini birlikte sürdürüyorlar.

Süren bir ülkenin veya ülkelerin iktidar veya çıkar savaşı değildir. Eğer öyle olsaydı ulusal ve millî hesaplar, başka ulusal ve millî hesaplara ters düşer, politik tavır o hassasiyetlere göre oluşurdu. Ama sözüm ona sahnenin bu tarafında düşman kardeşleri oynayan güçler, geri tarafta insanı, kültürü ile bütün bir bölgeyi yok etme kararı almışa benziyorlar. Yok etmek istedikleri bir ülke veya devlet değil, doğrudan bir medeniyet ve kültürdür: İslâm medeniyeti ve kültürüdür. O nedenle milyonlarca insanın ölümü, mülteci duruma düşmesi, denizlerde boğulmaları karşısında kılları kıpırdamadı. İnsan hakları, hukuk, özgürlük gibi temel kavramlar bir anda terk edilip tarihin çöplüğüne atıldı. Batı, döndüğü Vandallığını DAEŞ ve PYD gibi kur(dur)up Müslümanların üzerine kuduz köpek gibi saldığı örgütlerini de bu maksatla beslemekte, büyütmekte ve amacına uygun kullanmaktadır. Bu bir din savaşıdır. Daha doğrusu İslâm ve Müslümanlar açık bir saldırıya maruz kalmışlardır. Haçlılar, modern ittifaklar, silah ve taktiklerle acımasızca saldırıyor, önlerine gelen her şeyi yakıp yıkıyorlar.

Evlerimizin yıkılmasından, şehirlerimizin harabeye dönmesinden, medeniyet ve kültür hatıralarımızın müstesna eserlerinin yerle bir edilmesinden, kadınların dul, çocukların öksüz ve yetim kalmasından, sefaletimizden, paramparça olmuşluğumuzdan kim ıstırap duyar, kim ıstırap duyuyor? Istırap duyanlar ne yapıyor? Bütün bu olup bitenlere kim sevinir? ABD ve Rusya seviniyor gözükmektedir. Ya İsrail? Zevkten dört köşedir. İsrail’in önü açılmak isteniyor. Arz-ı Mevut boşaltılmak, güçsüzleştirilmek, parçalanmak, zayıflatılmak mı isteniyor? Bu savaş kime hizmet ediyor? İran Esed zulmüne direnen Müslümanlara karşı devrimin ilk zamanlarında ‘büyük şeytan’ dediği ABD ve ‘küçük şeytan’ dediği İsrail’le ittifak ilişkisi içinde saldırmakla dünya ve ahret için ne tür yararlar gözlüyor? Şeytan ittifakı içinde olmak İran’a ne çok yakışıyor?

Bölgemizdeki kaos, terör ve savaşlarla süren sıkıntılar, siyasi tıkanıklıklar sonrasında oluşan ve çözümü aranan meseleler değildir. Bilakis çatışma ve savaş sebebi çıkarmak için zorlamalarla siyasi tıkanıklık yaratılmakta, çözüm yolları tıkanmak istenmektedir. Bu savaşın böyle adi, iğrenç ve tam gâvurlara özgü bir yönü vardır. Bu savaş yine Müslüman kanı üzerinden kâfire ve Siyoniste hizmet edecek bir savaştır.

Her şeye rağmen müthiş hamleleriyle kurguyu bozan, planı engelleyen bir güç var: Türkiye! Türkiye bir savaşın eşiğinde olduğunu gördü, görüyor ve yapması gerekeni yapıyor? Türkiye ve insani sorumluluğunun bilincinde olarak çok büyük bir yük altına girmiş durumda. Ankara, inanç ve tarihi reflekslerinin gereken direnişini sıradan akılların kavrayamayacağı derinlik ve ciddiyetle sürdürüyor. Bu savaşın kıyamete kadar süreceğini de biliyor. Yani gücünü, taktiğini, soluğunu, stratejisini ona göre ayarlıyor. Bundan emin olunsun.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/249/turkiye-seytan-ittifakina-karsi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar