Trump’ın torsosu

Belçika’nın başşehri Brüksel’de yapılan 2018 yılı NATO Devlet Başkanları Zirvesi dün itibariyle tamamlandı.

Toplantılara söyledikleri ve söylemedikleriyle ABD Başkanı Trump damga vurgu.

Söyledikleri, cümlenin malumu; NATO üyelerinin hâlet-i ruhiyesi alt-üst oldu.

Söylemediklerini daha sarih bir ifadeyle “söyleyemediklerini” ise, beden dili ile ifade etmiş oldu.

Söylediklerine numune olarak iki beyanat gösterilebilir:

Toplantılar sırasında Trump, “NATO’dan çekilebileceklerini” ifade etti. Bütün haber ajansları “son dakika” kaydıyla bu beyanatı yayınladı.

Kısa bir müddet sonra Trump, “NATO’dan çekilebileceklerini, ancak şimdi buna gerek olmadığını” söyledi. Herkes, derin bir nefes aldı …

Zirve toplantıları sonunda ise Trump, “NATO üyesi ülkelerin, savunma harcamalarını artıracağını ve söz konusu harcamaların her ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %2’si kadar olması konusunda anlaştıklarını” açıkladı.

Trump’ın bu açıklamasından sadece 10 dakika sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Turmp’ı yalanlayarak; “NATO üyesi ülkeler arasında böyle bir anlaşmaya varılmadığını; %2 oranına, 2024 yılı itibariyle riayet edileceğini” duyurdu.

Kendi ülkesinin de içinde bulunduğu NATO gibi stratejik ehemmiyeti haiz milletlerarası bir teşkilatın üyelerini tehdit eden, üye ülkeler hakkında hakikatın hilafına beyanat veren Trump’ın beden dili nasıldı?

Hiç şüphesiz beden dili; söylediklerini, söylemediklerini veya söyleyemediklerini kat’i bir şekilde aşikâr ediyordu.

FOTOĞRAF:1

Yukarıda fotoğraf, Trump’ın zirvedeki konuşması esnasında çekilmiştir.

Dikkat edilecek olursa, Trump’ın işaret parmağı “açık” ve “gergin” bir vaziyettedir.

İşaret parmağı; her zaman muhalif tavır ve tehdit habercisidir.

Bu konuşma sırasında Trump, her hangi konuda konuşuyor veya kimi kastediyorsa; o konuya muhalefet, o kişiyi tehdit etmektedir.

FOTOĞRAF: 2

Aslında Trump, bu beden dilini her daim ifşa etmektedir.

Yukarıdaki fotoğraf, 2017 senesinde çekilmiştir. Mebhus fotoğrafta Trump’ın yanında duran, refakat eden kişi Japonya Başbakanı Shinzo Abe’dir.

Matbuata verdiği beyanat sırasında Trump’ın işaret parmağının yine “açık” ve “gergin” olduğuna dikkat ediniz.

Parmaklarıyla birlikte Trump’ın eli bir bütün olarak düşünüldüğünde, ateşlenmeye hazır bir “tabanca” intibaını vermektedir.FOTOĞRAF:3

Beynimiz, çevreden gelen çok sayıda uyarıcıya maruz kalır. Dış dünyadan bize yönelen uyarıcıların mahiyeti, ehemmiyet arzetmektedir.

“İşaret Parmağı”nın kullanımı, beden dilinde ciddi bir uyarıcıyı temsil eder.

Tabiat halinde yaşayan ilk türden başlamak suretiyle insanoğlu, tarih boyunca silahları elleriyle kullanmış ve kullanmaya da devam etmektedir.

Bu yüzden “eller”in insan beynindeki karşılığı, “silah tutan birer organ” mahiyetinde olmasıdır.

İlk insandan beri, “avuç içi açık olmayan” bir el gören insan beyni, şuur-altında “silah” uyarısı almakta, tedirginlik ve rahatsızlık hissetmektedir.

İşaret parmağının hedef olarak yöneldiği kişide tedirginliğe sebep olması, kişinin kendini rahat hissetmemesi işte bu yüzdendir.

2018 yılı NATO Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki münfail konuşmalar hiç dinlenilmese, müteharrik parmak, el, ayaklara hiç bakılmasa bile Trump’ın ihtizaz halindeki torsosu çok şey izhar etmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2354/trumpin-torsosu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar