Yeni Türkiye

Türkiye’nin siyasal sistemini devrim niteliğinde değiştirme hız ve dinamiği bütün dünyanın başını döndürmektedir.

15 Temmuz 2016’dan bu yana yediden yetmişe bütün milletin de aktif rol aldığı süreç tarihî niteliktedir.

Tartışmaya gerek bırakmayacak açıklıkta hayata geçirilen değişim, evvelâ vesayet sistemini yerle bir etmiştir. Millet, gidişata doğrudan müdahale etmiş, her türlü engellemeyi bir istiklâl mücadelesi ruhuyla bertaraf etmiştir. Tarihî nitelikteki değişimin esası, Türkiye’nin batılı, materyalist saçmalıkların kuşatmasından çıkarak, kendi köklerine dönmesi şeklinde özetlenebilir.

Yeni Türkiye, siyasal, sosyal, kültürel felsefesi bakımından ‘eski’ diye tabir edilebilecek dönemden tamamen farklıdır. Yabancılaşmakla geçen, yabancılaşmayı dayatan baskıcı, ideolojik dönem bitmiştir. Özgür irade, devlet- millet kaynaşması ile kurumsallaşmıştır. Türkiye, kendi tarihsel konumunu bulmuş, gerçekliğine uygun var olmamakla büyüyen boşluğu doldurmuştur. Bundan böyle sağlanan özgürlük, uyum, barış ve güven ortamında daha geniş, daha aydınlık ufuklara doğru atılımlar olacaktır. Hızımızı aksatan bürokratik ağırlıklardan, istikrarsızlık üretmeye müsait sistemden kurtulmakla, daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı olacağız. Bunun etkili ve sonuç getirici yansımaları, içeride ve dışarıda elde edilen başarılarla gözlenecektir, gözlenmeye başlamıştır.

Türkiye devleti ve milleti ile dünden daha güçlüdür.

Burada, hapisler, darbe girişimleri, kumpaslar, manipülasyon ve provokasyonlar gibi her türlü engellemelere, akılla, tahammülle dayanan ve her krizi kazanıma dönüştüren liderliği, elbette hususen Yeni Türkiye’nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ı takdirle anmak gerekmektedir. O sadece bizim değil, umudunu Türkiye’ye bağlamış bütün ümmetin lideri konumundadır. Bütün ümmetin duası onunla ve bizimledir. Bu millî duruşu asla bozmamak gerekir. Bize her şeyden önce lâzım olan şey, millet varlığımızın aynı duygu ve amaç etrafında bütünleşmesidir.

Yeni bir Türkiye kurulmuştur.

Türkiye, tarihsel, kültürel dokusuna uygun olarak yeniden kurulmuştur.

Kendi kendini kurma irade ve yeteneği ile ne ölçüde dinamik olduğumuz anlaşılmıştır. Bu dinamizm bu milletin devlet geleneğinde vardır. İslâmî motif ve figürlerle kuruluşun daha ilk gününde yapılan yurt dışı ziyaretler, teröre indirilen darbeler, eş zamanlı olarak mason ve Siyonistlerle ilişkisi açık olan cemaat görünümlü çamurdan örgütlere yapılan operasyonlar ve verilen bütün mesajlar, Yeni Türkiye’nin asıl mahiyet ve istikameti hakkında açık işaretler içermektedir.

Nereden nereye.

Bir devrim yaşanmıştır. Tahammüller, dayanmalar, direnmeler, dualar karşılık bulmuştur. Esasen insanımızın içinde, kalbinde gerçekleşmiş inkılap, siyasette karşılık bulmuştur. Olanların özeti budur.

Hayırlı, uğurlu olsun.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2345/yeni-turkiye.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar