Müzik Eğitimi ABD programlarında “terminoloji” yanlışları!..(4)

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Böl.Müzik Eğitimi ABD ziyaretimde akademisyen arkadaşlarla konuşuyoruz. Elbette, köşemde yazılma(ma)sı şartıyla bilgi akışı başlıyor.

Konu şu; Okul Öncesi Eğitimi Bölümleri’nde ve GSE Müzik Eğitimi ABD’lerde, YÖK tarafından kurulan komisyonlar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan bir program varmış ve 2018/2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere üniversitelere gönderilmiş. Tartışmalar da başlamış.

YÖK yetkilileri; YÖK’ün programlara dahli olmadığını, sadece programa 2 dersin konmasını istediklerini, (Eğitimde Ahlâk ve Etik-Özel eğitim ve kaynaştırma) diğerlerini alan akademisyenleri tarafından oluşturulan komisyonca karar verildiğini söylemiş.

Komisyon üyeleri; “konunun ve taslağın bütün paydaş kurumlara gönderildiğini” belirtmişler, ama ilgili bölüm başkanlarının haberi yokmuş!.. Yani, yine sahiplenilmeyen bir programla baş başa kalınmış. Komisyonlarda görev almak için koştur, eleştiriler üzerine ben/biz yapmadı(k)m, haberim yok, o gün katılmamıştım v.b. kaçamak cevaplar ver!…

Şimdi yeni  programa, analizlerimle  bir göz atalım.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf

1/ Blok flütün kaldırılması devrim olmuş… “Bir çocuğun müzikten soğumasını istiyorsanız, ağzına blok flüt verin” demiştik. Teşekkürler.

2/ “Batı Müziği Teori ve Uygulaması” yerine, “Çoksesli  Müzik Teorisi  ve Uygulaması” olmalıydı.

3/ “Bireysel Çalgı Eğitimi” adı altında, çalgı çeşitliğine gidilmesi, Türk müziği çalgılarının da eğitimde yerini alması gecikmiş bir karardır. Teşekkürler.

a) ‘Kabak Kemane’ yerine, sadece ‘Kemane’ denilmesi gerekirdi, çünkü artık kemane kabaktan yapıl(a)mıyor…

b) ‘Tambur’ yazılmaz, doğrusu ‘Tanbur’dur… ‘İstanbul’ gibi!..

c) “Üç Telli Kemençe” geliştirildi ve artık “Dört Telli Kemençe” kullanımı daha yaygın. Her ikisini de kapsayan;  “Klasik Kemençe” denilmeliydi. (Akademisyen bulunmasına göre..)

4/ “Marşları ve Okul şarkılarını” çalabilmek ve okuyabilmek için Piyano’nun yer alması gerekliydi. Teşekkürler.

5/ “Armoni ve Eşlikleme” yerine, “Armoni ve Eşlik Modelleri” daha doğru bir tamlamadır.

6/ “Batı müziği tarihi”, “Türk müziği tarihi”; yerine “Müzik Tarihi” denilmesi, tarihin bütünlük içinde verilmesi şarttır. Ayrım yanlıştır. Tarih paralel yürümektedir. (Her iki alanı bilen akademisyen yetişmeli)

7/ “Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması “ ve  “Türk Halk  Müziği Teorisi ve Uygulaması” yerine, “Türk Müziği Teorisi ve Uygulaması” olmalı ve bir bütünlük içinde verilmelidir.(Her iki alanı bilen akademisyen yetişmeli)

8/ “Gitar Eğitimi ve Eşlikleme” bu tamlamadaki görüşüm 5.mad. gibidir.

9/  “Okul Müziği Dağarı” yerine, genel kabul gören; “Okul Müziği Repertuvarı”  kullanılmalıdır.

10/ “Orff Çalgıları” nın “bir yy.” olması yanlıştır, en az 2 yy. olmalıdır.

11/ “Türk Sanat Müziği Korosu” ve “Türk Halk Müziği Korosu” tamam da; “Çoksesli  Koro” neden yoktur? Eğer, sadece tek sesli yapılacaksa, Türk müziğinde koro kelimesine de karşıyız. Topluluk doğru kelimedir.

Her türlü eleştiriye açığız…

GÜZEL SANAT ALANLARI YENİDEN BELİRLENMELİ!..

Daha önceki yazılarımızda, yeni  dünya düzeninde  “Müzik ve Sahne Sanatlarının”;

gücü/çeşitliliği/zenginliği/toplumbilimlerle olan etkileşimi nedeniyle, “Güzel Sanatlar” alanından ayrı tutularak, bağımsız ele alındığını belirtmiş ve Güzel Sanatlar Fakültesi içinde “Müzik Bölümü’ne/ASD’ye, “Sahne Sanatları Bölümü’ne/ASD’ye”  izin verilmemesini dillendirmiştik... Şimdi, Güzel Sanatlar alanının içinde yer alan başlıkları veriyor, akademik platformlarda tartışılmasında yarar görüyoruz;


1. Sanat Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
2. Resim, Heykel ve Grafik Tasarımı Bölümü
3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
4. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü
5. Sinema ve TV Bölümü
6. Fotoğraf, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
7. Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

8. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

9. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

10. Sahne Dekorları ve Kostümleri Bölümü

tweetter@goktanay57

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2340/muzik-egitimi-abd-programlarinda-terminoloji-yanlislari4.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar