Oğuz Kaan “Türklük Duası”

Dua etmek, Tanrıya yakarmaktır.

Özellikle insanın en zor anlarında rabbi ile kurduğu eşi benzeri olmayan bir bağdır.

Dua etmek tıpkı bir ritüelin parçası gibidir.

Dolayısıyla inanç gereği belirli sözlerin tekrarlanmasından çok daha ötedir.

Dünyanın neresinde ve hangi koşulda olursa olsun sığınacak bir yer arayan insanın kendisini yaratıcısı ile birlikte hissettiği en özel andır.

Hayatı bir prova gibi düşündüğünüzde elimizde olan en değerli şeydir belki de…

Oğuz Kaan’ın Türklük duası ’da içtenlikle Âmin diyeceklerimizdendir.

Ulu Tanrı

Güzel Tanrı

Gök Tanrı

Sen Türk´ü Türk Yurtlarını koru!

Düşman şerrinden sakla! Türk’ü yiğitlikte daim et! Türk’ü erlik davasıyla yasat! Türk’ü gerçekçi yap! Türk’ün gönlüne her şeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel Türklük sevgisini koy! Türk’ü ideal ile yasat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat! Türk’e zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin! Türk’ü faal, cevval edersin. Türk’e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!

Ulu Tanrım

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; Türk’e bunları ver! Türk’ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret! Türk’e benlik, hem de yüksek bir benlik ver! Türk nefsine itimat sahibi olsun! Türk’ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasın! Daima soğuk kanlı olsun! Türk’ü her milletten cesur yarat! Öç almayı Türk asla unutmasın.

Ulu Tanrım

Namussuz bir tek Türk yaratacağına, dünyayı yık daha iyi! Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak et! TÜRK her şeyi mukayese etsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun! Dönek Türk yaratma! Türk’leri maymun iştahlı yapma! TÜRK daima ihtiyatla adim atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyet olmasın! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, Tanrı, sen Türk’ü çalışkan et! Türk’ün ömrü çalışma ile geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin! Tembel Türk’ü hemen öldür! Türk’e her milletinkinden üstün zekâ ver! Zekâ ve çalışma; ikisi bir arada olunca Türk’ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakârlık ve sebat lazım olduğundan Türk’leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kil! Tanrı, Türk’leri sen kendi elinle birleştir ve her şeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! Türk’ü töresine sadık kıl, Tanrı! Türk budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

Ulu Tanrım

Türk milletini lafçı değil, elinden is gelir insanlar et! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!

Ulu Tanrım

Sana hepsinden çok yalvardığım sudur: Türk’ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru! Türk’e kötü para hırsı verme! Dalkavukları yok et!

Ulu Tanrım

Türk aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! Türk toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen Türk’e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

Acunu (Dünya’yı yaratan) güzel Tanrım

Türk’e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yasar. İnsaniyeti gören olmadı. Tanrı, Türk’e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü ayni zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetin TÜRKLÜK asi olduğunu Türk’e öğret!

Tanrım

Türkçe konuşulan, Türk’e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk’ün hükmü altında bırak!

ÂMİN

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2323/oguz-kaan-turkluk-duasi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar