Dünyanın en köksüz, en saçma sapan bir suçlaması Alevi-Sunni çekişmesi dövüşmesi, sövüşmesidir

Günün birinde, bir ABD vatandaşı çıkıp Sivas’a gelse, Alevi asıllı bir vatandaşımızı bulup yakasına yapışsa ve ona dese ki;

 • 1930 yılında, senin dedenle benim dedem, Amerika’da birlikte ticaret yaptılar. Senin deden, benim dedemden yüz bin dolar borç aldığı halde o parayı ödemedi. Şimdi, ben o parayı senden almak için çıkıp buraya geldim. Ver dedenin benim dedemden aldığı o yüz bin doları bana.

Sivaslı Alevi vatandaşımız, okuma yazma bilmediği halde o ABD vatandaşına yine tercüman vasıtasıyla şöyle bir itirazda bulunacaktır;

-“Yahu kardeşim, benim dedem, ömrü boyunca Sivas’tan dışarı çıkmadı. Türkçeden başka hiçbir dil bilmezdi. Amerika’nın ismini bile duymamıştı. Bu köyde, bir çift öküzün arkasında tarla sürerek, çiftçilik yapardı. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Ne Amerika’sı, ne ticaret hayatı, ne yüz bin doları? Saçma sapan iddialarla kafamı şişirme!  Çekil git başımdan” diyecektir ve adamı ciddiye almayacaktır.  Yerden göğe kadar da haklıdır elbette.

Ama aynı adam, bin yıl önce Arap topraklarında cereyan eden bir kanlı hadiseden şimdi beni sorumlu tutuyor ve bana “Yezid” diyerek öfkeyle karşıma dikiliyor. Yumruklarını sıkarak, dişlerini gıcırdatarak, bana diyor ki:

 • Hz. Muhammed, ölmeden önce, kedisinden sonra, Hz. Ali’nin halife olmasını istemişti. Peygamber öldükten sonra, Hz. Ali, cenaze işleriyle meşgul olurken bir takım kimseler allem-kallem ederek, halifelik makamına Hz. Ebubekir’i seçtiler. Hâlbuki hak, Hz. Ali’nin idi. Sonra Hz. Ali’yi ve Hz. Hüseyin’i öldürdüler. Şimdi ben de seni Yezid biliyorum ve seni katiyen sevmiyorum!

Ben de haklı olarak o Alevi hemşerime soruyorum ve diyorum ki:

 • Hz. Peygamber ne zaman vefat etti?
 • 632 yılında.
 • Yahu kardeşim biz 632 yılında daha Müslüman değildik. Biz 950 yılından itibaren Müslüman olmaya başladık. Biz 632 yılında Türkistan topraklarındaydık. Mekke’de Medine’de değildik. Halife seçme konusunda bizim değil, milyarda, trilyonda bir bile vebalimiz yoktur. Yani biz Hz. Muhammed’in vefatından 328 yıl sonra Müslüman olduk. Hz. Ali’nin halifeliğine biz nasıl engel oluruz? Sen bizi yani Türk milletini nasıl mesul görerek suçluyorsun?
 • Sen hangi akılla, hangi mantıkla, gelip benim yakama yapışıyorsun? Peki söyle bakayım şimdi bana, Hz. Ali cesur bir adam mıydı, korkak birisi miydi?
 • Çok cesur bir adamdı!
 • Yüzde yüz doğru bir cevap! Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Hz. Peygamber buyuruyor ki; “Haksızlık karşısında susan dil, şeytandır.” Hz. Ali, peygamberin bu ikazını biliyor muydu?
 • Elbette biliyordu.
 • Hz. Ebubekir iki yıl, Hz. Ömer on yıl, Hz. Osman 12 yıl halifelik makamında oturdular. Siz demiyor musunuz: “Hz. Ali Hayber kalesinin kapısını, şehadet parmağıyla söküp alarak boşluğa fırlattı” diye. Siz demiyor musunuz Hz. Ali’nin kılıcı savaşlarda 40 arşın uzuyordu diye?
 • Evet diyoruz!
 • Yani şimdi siz, Sivas’ta doğup büyüyen bir kimse olarak, ilk halifenin Hz. Ali olması gerektiğini biliyorsunuz da, 598 yılında Mekke’de doğan Peygamberin amcazadesi olan Hz. Ali bu hususu bilmiyor muydu?

Haksızlık karşısında susarak şeytan durumuna düşmen istemeyen Hz. Ali, ilk halife olan Hz. Ebubekir’in yakasından tuttuğu gibi O’nu oradan alır, kilometrelerce ileriye fırlatırdı. Geçer halifelik makamına kendisi otururdu. Peki, ilk üç halifeye tam 22 yıl hiçbir itirazda bulunmayan Hz. Ali’ye rağmen siz nasıl burada dövünüyor ve “ilk halife olmak hakkı Hz. Ali’nindi” diyorsunuz?

 • Hz. Ali ne zaman ve kim tarafından öldürüldü?
 • 661 yılında, Arap asıllı İbn-i Mülcem tarafından öldürüldü.
 • Ya Hz. Hüseyin?
 • Onu da Arap asıllı Muaviye’nin oğlu Yezid şehit ettirdi. 680 yılında!
 • Biz Hz. Ali’nin şehid edilmesinden 289 yıl sonra, Hs. Hüseyin’nin şehid edilmesinden 270 yıl sonra Müslüman olduk. Yani o iki hadisede de bizim trilyonda bir kusurumuz yoktur. Üstelik biz Türk Milleti olarak Hz. Ali’nin de, Hz. Hüseyin’in de diğer ehl-i beyt mensuplarının da isimlerini milyonlarca çocuğumuza verdik ama bir tek Türk’e Yezid ismini koymadık. Yezid ismini hakaret karşılığında kullandık. Ama siz bizim soyumuzun insanları olarak, bin yıldan beri bize “Yezid” diyerek yumruk sıkıyorsunuz. Olur mu? Bunun tek sebebi katiyyen okumamanız ve düşünmemenizdir. Yani size kör bakan, Aleviliği bilmeyen okumayan Sünniler, ne kadar suçlu iseler, siz de onlara Yezid dediğiniz için o kadar karanlık içindesiniz!
http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2315/dunyanin-en-koksuz-en-sacma-sapan-bir-suclamasi-alevi-sunni-cekismesi-dovusmesi-sovusmesidir.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar