Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)

GÜNCEL/YÖK’e SORUYORUZ: Son yıllarda, lisans mezunu olanların Y.L. ve Dr./Sy. eğitimini aldıkları başka bir alanda (özellikle müzik/sanat alanı),  kadroya geçtikleri, bu alanda Doç. ve Prof. oldukları ve böylece lisans mezunlarının önünü kapattıkları görülmektedir. 2547’de lisans mezunlarının, farklı alanda Y.L. ve Dr./Sy. eğitimi alsalar da, sadece lisans alanlarında kadrolu olmaları bir uygulamaya izin verilmiyordu. Bu kalktı mı? Ne zaman? Hangi kanun/yönetmelikle? Kalktı ise bu doğru mu? Neden kaldırıldı? Yoksa; üniversiteleri çoğalmasıyla ve idari konuları takip etmeyen/bilmeyen akademisyenlerin çoğalmasıyla konu sulandırıldı mı? Mesela, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği alanına Doktor Öğr.  Üyesi” ilanı açıklama bölümünde; “Spor Yöneticiliği, Spor Yönetim Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak.” yazılmış. Beden Eğitimi/Spor Bilimleri Y.O. lisans mezunu olmayıp, sadece yukarıdaki alanda Dr. yapmış olan kişi (mesela İşletme Fak. lisans mezunu)  kadroya alınabilecek mi? Alınıyor mu?  

Kısaca; Y.L.ve Dr./Sy. eğitiminde alınan “dersler”, lisansta alınan “4 (1+4) yıllık eğitimi” karşılayabiliyor mu? Tartışmaları giderecek olan cevabınızı, yayınlamak üzere bekliyorum. Saygılarımla…

Gelelim konumuza…

Nitelik olarak sayısı her geçen gün artan üniversitelerin, ortak bir potada buluşması, “birbirine benzemezlerin” aynı yönetmelik kurallarına uyması,  yönetmeliklerinin aynı olması v.b sürekli tartışılıyor.

Her siyasi parti YÖK’ü kaldıracağım diyor, ama iktidara gelince onun gücünü kullanmayı seçiyor. Şimdi, kaldıracağım diye iktidara gelen, ama kaldırmayan AK Parti+MHP  bir yanda, kaldıracağım diyen muhalefet bir yanda!

Üniversitelerle ilgili bir yazı dizisine başlıyoruz. Farklı konuları araştırıp yorumlar yapacağız.

Bu yazımızda; YÖK tarafından yayımlanan son yönetmeliklerle yapılan önemli değişiklikleri ve üzerindeki görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağız.

1/ M.Ü. GSF Müzik Bölümü'nün, YÖK tarafından "şehven" kapatıldığı ve bölümün açıldığı duyuruldu. Ancak, bu kapatılma girişiminin şehven olmadığını, bize gelen bilgilerden anlıyoruz. Sorunlu olan GSF Dekan’ının derhal görevden alınması lazım.

Öğrencilerin mağduriyeti giderildi. Ancak; dünya yeni yapılanmada GSF ile Müzik'i ayırıyor. YÖK'e çağrımız; yeni GSF Müzik Bölümleri'ne izin vermemesidir.

Konservatuarlar ve Eğitim Fak. GSE Bölümü Müzik Eğitimi ABD’ler yeterli ve doğru yapılanmadır.

2/ Yeni kurulan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Ün., zaman geçirilmeden ikiye ayrılmalı; “Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi” ile “Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi” yapılanmasına gidilmelidir.

http://www.internethaber.com/muzik-universitesi-yapilanmasi-nasil-olmali-aman-dikkat-1748142y.htm

Yine, Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin de içinde olacağı, 14 binadan oluşan kampüse Bakanlık birimlerinin  girmesi önlenmelidir. http://www.internethaber.com/muzik-ve-gs-universitesi-muzik-ve-sahne-sanatlari-yapilarak-bagimsiz-olmalidir-1880569y.htm

 3/ MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda en az lisans mezunu olmak şartı aranır.”

Bize göre 35 yaş çoktur.

18 yaşında üniversiteyi bitiren bir gence 4 senede Y.L./Dr.ya versek 22, -hadi olsun- 25 yaşında akademisyenliğe başlaması gerekir. 

Yanlış yazılmış bir yönetmelik maddesidir. Arş.Gör. olmak için “lisans mezunu olmak” şarttır.

 O zaman “..en az” kelimesine gerekte yoktur.

Devlet ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında ki Arş.Gör. alımının neden “aynı olmadığı da” ayrı bir konudur. Para, eğitimi de baskılıyor mu acaba?

4/ “(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: a) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. b) Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.(4) Uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak şartı aranır.”

Yine yanlış yazılmış bir yönetmelik maddesi daha.

a) maddesinde “lisans düzeyinde” diyor, sonra

b) maddesinde “Konservatuarlar ile ön lisans” diyerek Konservatuarları ön lisans yapan eğitim kurumu seviyesine düşürüyor. Bu, çok yanlıştır.

Sonra “..en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak..” diyor. “En az” demek, daha aşağısı olmaz demektir, cümlenin sonuna “lisans mezunu olmak” gelemez!

Oysa; “…lisans mezunu olmak ve 2 yıl tecrübeli olmak şarttır. Tezli yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir” veya “Tezli yüksek lisans mezunu olmak şarttır” denilmelidir.

Bu nasıl yönetmelik yazımıdır?

5/   “MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.”

Gözümüz aydın!;

Y.Doç.liği kaldırmak için yola çıkan, ama kaldıramayan 7100 Sy yasa görüşmelerinde; “yabancı dil olmayan akademisyen olamaz” diye ayağa kalk!..

Sonra; Dr.Öğr.Üyesi alımında,150-200 kelimelik “yabancı dil çeviriyi” kaldır!..

Sonra; Öğr.Gör kadro alımında “yabancı dil puan şartı” getir.

Zaten, Öğr.Gör alımlarında “tezli yüksek lisans mezunu olmak”  şartı, Sanat Kurumları/Konservatuarlar için eksi bir durumdur. Alanında çok iyi olan, yararlanılması düşünülen isimlerin kadroya alınması bu yönetmeliklerle engellenmiş olmaktadır.

Eğitim, bir bütün olarak düşünülmelidir.

Eğer sanat kurumları öncelenmeyecek ve pozitif ayrımcılık yapılmayacaksa; sanat kurumlarını MEB’na bağlayalım, olsun bitsin!

Devam edeceğiz…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2301/tenakuz-dolu-yonetmeliklerle-universiteler-yonetilemez1.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar