Cumhur İttifakı içinde oy değişimi

Demokrasiler geliştikçe siyasetin dağınıklıktan/parçalanmışlıktan kurtulması ve birbirlerine çok yakın seçmen tabanlarına hitap eden siyasi partilerin ittifak çatıları altında siyasetlerini sürdürmeleri beklenen bir durumdur.

Nitekim 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde bu gerçekleşmiş, ülkemiz siyasetinin iki ana siyasi zihniyet alanının temsilcileri olan Adnan Menderes’in Demokrat Partisi ile İsmet İnönü’nün Cumhuriyet Halk Partisi kendi zihniyet alanındaki partileri tek çatı altında toplamışlardır.

Gelecek zaman içinde görülecektir ki, bundan sonra Cumhur İttifakında yer alan partiler CHP’nin temsil ettiği siyasi çatının altında yer almayacaklar; Millet İttifakında yer alan partiler ise Demokrat Partinin temsil ettiği Cumhur İttifakı içinde kendilerine yer aramayacaklardır.

Bu aslında sağlıklı bir gelişmedir ve kesinlikle siyasi bir kamplaşma değil, siyasi bir saflaşmadır.

Bu da siyasetin doğası gereğidir.

1946 Yılında başlayan çok partili siyasi hayatımızda, İsmet İnönü’nün o seçimde uyguladığı “açık oy gizli tasnif” usulü seçimi saymazsak, 1950 yılından beri yapılan bütün Milletvekili Genel Seçimlerinde, ortaya konulmuş belirgin bir ittifak çerçevesi olmasa da, millet kendi irfanıyla bu ittifakları seçim sandığında yapmıştır.

Bir başka ifadeyle, Demokrat Partinin temsil ettiği siyasi zihniyet alanındaki seçmen oyunu esas olarak bu zihniyet alanındaki partiye/ partilere vermiş, CHP’nin temsil ettiği siyasi zihniyet alanındaki seçmen ise esas olarak oyunu bu zihniyet alanındaki partiye/ partilere vermiştir.

Her ne kadar her seçim döneminde iki zihniyet alanındaki seçmenler arasında geçişler olsa da (ortalama %4,4), iki zihniyet alanının ana seçmen kitlesinin paylaşımı %65 ile %35’dir.

Ve asıl seçmen geçişleri iki siyasi zihniyet alanının kendi içinde olmaktadır.

Bunu bu seçimde çok net biçimde bir kez daha göreceğiz.

Cumhur İttifakının iki büyük partisi olan AK Parti ve MHP’nin başlangıç oylarına bir göz atalım…

Bunu yaparken biraz öncesine gidelim…

1/1991 Milletvekili Genel Seçimleri

AK Partinin içinden çıktığı Refah Partisi ile MHP ittifakla seçime girmişler (MP ile birlikte), böylece seçim barajını aşmışlar ve %16,9 oy almışlardır.

2/1995 Milletvekili Genel Seçimleri

Refah Partisi %21,38

MHP  %8,18

Bir önceki seçimde MP’nin desteğine rağmen, ittifakla ancak %16,9 oy alabilen bu iki parti, ayrı ayrı girdikleri bir sonraki seçimde oylarını %12,66 oranında artırmışlar ve toplam oylarını %29,66’ya çıkarmışlardır.

3/1999 Milletvekili Genel Seçimleri

Fazilet Partisi %15,41

MHP %17,98

Bu seçimlerden önce ülkemiz 28 Şubat Çetesinin darbesine maruz kalmış, Refah Partisi yerini Fazilet Partisine devretmiş, buna rağmen bu iki partinin toplam oyu bir önceki seçime göre %3,73 oranında artmış ve %33,39’a ulaşmıştır.

Bu arada Refah Partisinin 28 Şubat Çetesi karşısında direncini yetersiz gören Refah Partisi seçmeninin %5,97’si MHP’yi tercih etmiştir.

4/2002 Milletvekili Genel Seçimleri:
AK Partinin aldığı oy % 34,28 

MHP’nin aldığı oy  % 8,36

5/2007 Milletvekili Genel Seçimleri:
AK Partinin aldığı oy % 46,66 

MHP’nin aldığı oy   % 14,29

6/2011 Milletvekili Genel Seçimleri:
AK Partinin aldığı oy % 49,83

MHP’nin aldığı oy  % 13,01

7/2015/ Haziran Milletvekili Genel Seçimleri:
AK Partinin aldığı oy  % 40,87

MHP’nin aldığı oy    % 16,29

8/2015 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri:
AK Partinin aldığı oy %49,49

MHP’nin aldığı oy %11,90

Görüldüğü gibi bu iki parti son beş seçimde aynı siyasi zihniyet alanında birbirlerinin rakipleri olmuşlar ve bu alanın iki büyük partisi olarak, ilk iki seçimde (2002 ve 2007) dağılan oyları el birliğiyle yeniden toplamışlardır.

Üçüncü seçimde (2011) iki parti arasında oy geçişleri başlamış ve MHP’nin %1,28’lik oyu AK Partiye gitmiştir.

Dördüncü seçimde (2015/ 07 Haziran) AK Parti içinde, içten içe yürüyen siyasi çekişme ve FETO’nun başlangıç darbeleri nedeniyle bir kısım AK Parti seçmeni (%3,28) MHP’nin kapısını çalmıştır.

Beşinci seçimde (2015/ 01 Kasım) terör örgütlerinin gemi azıya alması nedeniyle seçmen tekrar AK Partiye destek verme gereğini duymuş ve önemli oranda (%4,39) MHP seçmeni AK Partiye geçmiştir.

Sonuç olarak:

1/Bu iki partinin birlikteliği muhafazakâr seçmene güven vermektedir.

2/Bu iki partinin seçmen tabanı arasında hiçbir önemli fark yoktur. Zaten önemli fark olduğunu görenler kendilerine yeni bir siyasi çatı, yeni bir ittifak ortamı bulmuşlar ve siyasi hayatlarına orada devam edeceklerdir.

3/Bu iki partinin seçmeni ikinci kez bu kadar rahat oy verebileceklerdir. İlk defa 1991 seçimlerinde aynı adrese oy vermişlerdi…

4/Bu iki partinin kurduğu ve BBP’nin desteklediği ittifak %54-56 oranında oy alabilecek ve bir sonraki seçimde bu oy oranı %60’ı geçebilecektir.

5/Bu seçimde AK Partinin oyu seçmenin önüne alışılmış kişilerin listesi konduğu için önemli oranda düşecek, MHP’nin oyu ise önemli oranda artacaktır.

6/Elbet kazanan Cumhur İttifakı ve ülkemiz olacaktır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2251/cumhur-ittifaki-icinde-oy-degisimi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar