“Art Brut" Çemberin dışında kalanların sanatı

Art Brut; Fransızca bir kelimedir. Kısaca Ham Sanat olarak tanımlanmaktadır.

Bir başka ifade ile toplumun kıyısında kalmış olan ötekilerin sanatıdır.

1948 yılında sanatçılar Dubuffet, Breton ve Tapie tarafından kurulmuştur. Buradaki amaç herhangi bir sanat akımına bağlı kalmaksızın, kişilerin kendi belleklerinde yer alanları açıkça ortaya koymalarıdır.

Dubuffet 1945 yılından başlayarak sanatta saf/katıksız anlayışın kullanılmasına yönelik çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Elde ettiği örnekleri sergilemiş, sanat dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Çalışmaların çocuk resimlerini anımsatan bir yönü vardır. Tıpkı çocuklar gibi bu kişiler de kullanılagelen sanat biçimlerinin, tekniklerinin farkında değildirler. Yarattıkları yapıtlar o anda doğal olarak, içlerinden geldiğince, hiçbir dış etkene ve kurala dayanmadan oluşur. Bu kişileri Naiflerden ayıran önemli bir özellik, geleneksel anlatım tekniklerle ilgilenmemiş olmalarıdır. Estetik ve kültür üzerine bilgileri ve birikimleri yoktur. Çoğu kez çevrelerinde var olan taş, ağaç kütüğü, deniz kabuğu gibi gereçlerden yararlanmışlardır. Yapıtların konusu ve figürler yaşamlarından özümlenmiştir; ancak bunların doğal çevre düzenlemeleri içinde değil de, bambaşka, us dışı denilebilecek biçimlerde kullanmışlardır (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008, s.656).

Resim 1 : Dubuffet, J. Monsieur d’hotel , 1947

Örneğin; Çocukların, akıl hastalarının ve amatörlerin yapıtları bunlara örnek olarak sunulmuştur.

Resim 2 : Dubuffet, J. Sourire (Smile) 1962

Dubuffet zamanla kendi çalışmalarında bunun örneklerini vermeye başlamıştır. Ona göre yaratıcılık delilik ile beslenmektedir. Ayrıca Sanatta geleneksel olanın karşısında bir duruş sergilemektedir. Dolayısıyla konunun, mekânın ya da malzemenin herhangi bir önemi yoktur.

Özetle;

Çemberin dışında kalanların sanatı olarak Art Brüt bugün, Deliliğin sanatı / Dışarıda kalmış sanat olarak pek çokları için ilham verici olmaya devam etmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2208/art-brut-cemberin-disinda-kalanlarin-sanati.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar