Özlenen Birliktelik 'Cumhur İttifakı'

Özlenen Birliktelik
CUMHUR İTTİFAKI
1.
1999 Yılının Nisan ayında yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra, seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla “Siyasi Alan Belirlemesi” başlıklı oldukça uzun bir rapor hazırladım.
Bu raporda esas olarak o zaman kadar yapılan Milletvekili Genel Seçimlerini inceledim.
Bu rapora 2002 Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını da ekleyerek 2003 yılının Mart ayında “CHP’den AKP’ye Siyasi Alan Belirlemesi” başlığıyla yayınladım.
Ortaya 160 sayfalık bir kitap çıkmıştı…

Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının incelenmesine sağlıklı şekilde yapıldığı konusunda herkesin ittifak ettiği 1950 Milletvekili Genel Seçimlerinden başladım.
Maalesef dünya demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen, Milli Şef İsmet İnönü’nün “Açık oy, gizli tasnif” seçim sisteminin sonuçlarını kitabıma alamadım.
1950-2002 Yılları arasında yapılan on dört Milletvekili Genel Seçimlerinde en dikkat çekici nokta, Türkiye siyasetinin iki ana eksen üzerinde yürümesiydi…
Bu iki siyasi eksen o kadar belirgindi ki, yüzeysel bir bakışla bile bu iki siyasi ekseni ve bu iki siyasi eksen arasındaki ayrışmayı kolaylıkla görmek mümkündü…

Bu nedenle bu iki siyasi eksene başlangıç partilerinin adını koymuştum:
Cumhuriyet Halk Partisi/ CHP Zihniyet Alanı ya da CHP Siyasi Çizgisi
Demokrat Parti/ DP Zihniyet Alanı ya da Demokrat Parti Siyasi Çizgisi
Yapılan on dört Milletvekili Genel Seçimlerine bakarak, bu siyasi ayrışmayı şu şekilde ifade edebiliriz:
Seçmenin çok büyük çoğunluğunun oy vereceği veya oy vermeyeceği siyasi alan seçimden çok önce bellidir.
Sadece seçmen için belli olmayan şey, bir siyasi alanda yer alan hangi siyasi partiye oy vereceğidir.
Seçmen esas olarak siyasi alanını belirlediği için, siyasi alanındaki partilerden hangisine oy vereceği konusunda çok da mütereddit davranmamaktadır.
Burada şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır:
CHP Zihniyet Alanının seçmeni, bu alan içinde, esas olarak CHP dışında göz dolduran bir parti varsa o partiyi tercih etmektedir.

Nitekim SHP ve DSP bu söylediğimin çok açık kanıtıdır.
Gerçekten de CHP Siyasi Zihniyet Alanında göz dolduran bir başka parti çıkmışsa, bu zihniyet alanının seçmeni derhal o partiye yönelmekte ve tercihini CHP dışındaki o partiye kullanmaktadır.
Bu yönelişin ya da tercihin doğal sonucu olarak, böyle durumlarda CHP seçim barajı altında bile kalabilmektedir.
Anlaşılacağı gibi CHP Siyasi Zihniyet Alanının ana partisi konumundaki CHP, kendi siyasi çizgisinde bile gönül huzuru ile tercih edilen bir siyasi parti değildir.
Bir başka ifadeyle, CHP’nin ana muhalefet partisi olarak kalması bile, siyasi zihniyet alanında göz dolduran bir başka siyasi parti olmamasına bağlıdır.
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanındaki seçmenin tercihini belirleyen asıl siyasi faktör ise, bu alanın büyük partisi ya da partileri değil, CHP’dir…
Gerçekten de, Demokrat parti Siyasi Zihniyet Alanındaki seçmen, genlerine işleyen CHP korkusu nedeniyle, bu alanda kendisini CHP zulmünden kurtaracağına inandığı siyasi partiye oy vermektedir.
Bu nedenle genel olarak, beğense de beğenmese de, bu alanın en diri partisine oy vermektedir.
Bunun açık kanıtını 1999 yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde hep birlikte gördük.
Nitekim 1995 yılında milletin tercih ettiği ve en fazla oyla desteklediği Refah Partisi, 28 Şubat Darbecilerine gerekli direnci göstermeyince; 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde tercihini “onlar ürkek, biz erkeğiz” diyen MHP’den yana kullandı.
Ve yaklaşık 3,5 yıl iktidarın parçası olarak görev yapan MHP, seçmenin beklentilerine cevap verememiş olacak ki, 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde verdiği fazladan oyun tamamını geri aldı.
*
2.
1950-2002 Yılları arasında yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde en dikkat çekici noktalardan bir diğeri ise, CHP’nin başarılı gibi olduğu Milletvekili Genel Seçimlerinde (1961, 1973, 1977) kendi zihniyet alanında tek olması; buna karşılık Demokrat Parti zihniyet alanında ise birden çok, seçmene heyecan verici siyasi partinin olmasıdır.
1961 Milletvekili Genel Seçimlerinde:
Adalet Partisi/ AP (%34,8), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi/ CKMP (%14,0), Yeni Türkiye Partisi/ YTP (%13,7)
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanının toplam oyu: %62,5

1973 Milletvekili Genel Seçimlerinde: 
Demokrat Parti (11,9), Adalet Partisi (29,8), Millet Partisi (0,6), MHP (3,4), MSP (11,8)
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanının toplam oyu: %57,5

1977 Milletvekili Genel Seçimlerinde:
Demokrat Parti (1,9), Adalet Partisi (36,9), MHP (6,4), MSP (8,6)
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanının toplam oyu: %53,8

Anlaşılacağı gibi, Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanı çok değişken bir yapıya sahiptir ve parçalanmaya çok yatkındır.
Çünkü Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanında, CHP Siyasi Zihniyet Alanı kadar parti bağlılığı yoktur.
Bunun içindir ki, Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanındaki partiler arasındaki oy kayması, CHP Siyasi Zihniyet Alanındaki partiler arası oy kaymasından daha fazladır.
Nitekim CHP Siyasi Zihniyet Alanındaki partiler arası oy geçişi ortalama olarak %5,1 olurken; DP Siyasi Zihniyet Alanındaki partiler arası oy geçişi ortalama olarak %16,0’dır.
*
3.
Bir başka kayda geçmemiz gereken durum ise şudur:
Her seçim döneminde iki farklı zihniyet alanı arasında mutlaka oy kayması olmaktadır.
Bu oy kayması ortalama olarak %5,0’dir.
Hal böyle olunca, bu konuda sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanında parçalanma olduğu dönemlerde, bu alandan CHP Zihniyet Alanına daha çok oy kayması olmaktadır.
Demokrat Parti Siyasi Zihniyet Alanında toparlanmanın, birlikteliğin olduğu zamanlarda, bu alandan diğer alana daha az oy kayması olmaktadır.

Sonuç olarak:
1960 Yılı 27 Mayıs darbesinden sonra yapılan ilk seçimlerde, DP Siyasi Zihniyet Alanında başlayan ve zaman zaman biraz yavaşlasa ve azalsa da, devam eden parçalanma ilk kez bir toparlanmaya ve birlikteliğe kavuşmuştur.
Cumhurun İttifakı olarak kamuoyuna duyurulan bu birlikteliğin milletimizin hayrına olacağı açıktır.
Bunu da 24 Haziran gecesi göreceğiz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2169/ozlenen-birliktelik-cumhur-ittifaki.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar